Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy wschodniej w latach 1945-1960 / Andrzej Mania. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1994. Other title: De Consilio Securatis Nationalis (The National Security Council) deque politica, qua civitates Foederatae Americae septentrionalis adversus Europam Orientalem annis 1945-1960 usae sunt.Availability: Copies available for loan: [M-029700] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089125] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Udział USA w systemie bezpieczeństwa europejskiego / praca pod red. Erharda Cziomera ; [tł. Agata Marcinkowska ; Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji". Instytut Studiów Strategicznych]. Publisher: Kraków : Meritum, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092226] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
The fate of East Central Europe : hopes and failures of American foreign policy / ed. by Stephen D. Kertesz. Publisher: Notre Dame, In. : University of Notre Dame Press, 1956. Availability: Copies available for hold on place: [M-009977] (1).
Potęga i raj : Ameryka i Europa w nowym porządku świata / Robert Kagan ; [wstęp Adam Szostkiewicz ; tł. Witold Turopolski]. Publisher: Warszawa : Studio Emka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091664] (3).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Tadeusz A. Kisielewski. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092050] (5).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Wpływ wojny z terroryzmem oraz europejskiego procesu integracji na stosunki amerykańsko-europejskie / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-092922] (2).
  Copies available for hold on place: [M-101675] (1).
Neoizolacjonizm i jego perspektywy w polityce Stanów Zjednoczonych wobec Europy / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Warszawa : DSiPPZ MSZ : Akademia Dyplomatyczna MSZ, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-083453] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony / Piotr Natkański. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
America and Europe : is the break inevitable? / Werner Weidenfeld. Publisher: Gütersloh : Bertelsmann, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-072351] (1).
Perspektywy stosunków amerykańsko-rosyjskich i ich znaczenie dla polityki USA wobec Europy Środkowo-Wschodniej / Jadwiga Stachura. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-067549] (1).
Chińska Republika Ludowa a rozwinięte państwa kapitalistyczne (1949-1981) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Halimarskiego i Mieczysława Tomali ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-028435] (1).
Wizje i realia : USA a Europa środokowowschodnia 1919-1923 / Jacek R. Wędrowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-033376] (3).
  Copies available for hold on place: [M-032687] (1).
Świat kapitalistyczny po II wojnie światowej / Longin Pastusiak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-062740] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033780] (1).
Of paradise and power : America and Europe in the New World Order / Robert Kagan. Edition: 1st Vintage Books ed., 5th print.Publisher: New York : Vintage Book - a division of Random House, Inc., [post 2004]. Other title: America and Europe in the New World Order.Availability: Copies available for hold on place: [M-097688] (1).
Europa bez podziału : właściwe zadanie polityki amerykańskiej w Europie / Zbigniew Brzeziński. Publisher: London : "Polonia Book Fund", 1966. Other title: Alternative to partition - for a broader conception of America's role in Europe.Availability: Copies available for loan: [M-067706] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043287] (1).
Stany Zjednoczone i Europa : stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004 / Paulina Matera, Rafał Matera. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", cop. 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Bridge building : polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961-1968 / Andrzej Mania. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-057848] (2).
  Copies available for hold on place: [M-089124] (1).
Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 1991-2001 / Maciej Raś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
East European Jews in two worlds : studies from the Yivo annual / ed. by Deborah Dash Moore. Publisher: Evanston : Northwestern University Press ; [New York] : Yivo Institute for Jewish Research, cop. 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-076138] (1).
System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym / red. nauk. Józef M. Fiszer i Paweł Olszewski ; Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-108120] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Proces instytucjonalizacji stosunków transatlantyckich / Jarosław Gryz ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie : miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa / pod red. nauk. Józefa M. Fiszera ; [Instytut Studiów Politycznych PAN. Zakład Europeistyki]. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Pękanie granic : porządek i chaos w XXI wieku / Robert Cooper ; przeł. Piotr Kłossowicz. Publisher: Poznań : Media Rodzina, cop. 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Rozchodzenie się dwóch światów? : Stany Zjednoczone i relacje transatlantyckie 1989-2012 / Jadwiga Kiwerska. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-092413] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Droga ku wojnie : polityka europejska i amerykańska w przededniu drugiej wojny światowej : materiały z sesji naukowej, Bydgoszcz, 7-8 maj 1998 / pod red. Tadeusza Kisielewskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-092378] (1).
Wielka piaskownica : rola USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obronności / Dariusz Serówka. Publisher: Kraków : Arcana ; Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Die NATO : Instrument der US-Politik in Europa / Andrzej Ziolkowski. Publisher: Münster : Agenda Verlag, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-097370] (1).
America's new allies : Central-Eastern Europe and the Transatlantic link / Janusz Bugajski and Ilona Teleki. Publisher: Washington : Center for Strategic and International Studies, 2006. Other title: Central-Eastern Europe and the Transatlantic link.Availability: Copies available for hold on place: [M-104689] (1).
Dwa pojęcia jedności / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-

Powered by Koha