Your search returned 76 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Rolnictwo polskie w aspekcie integracji ze Wspólnotami Europejskimi / Walenty Poczta ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Rolnictwo polskie a integracja europejska.Availability: Copies available for hold on place: [M-065901] (1).
Polityka cen rolnych w Polsce w okresie adaptacyjnym do Wspólnot Europejskich / Julian T. Krzyżanowski ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Polityka cen rolnych w Polsce w procesie integracji z WE.Availability: Copies available for loan: [M-044965] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065906] (1).
Integracja europejska / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uaktual.Publisher: Białystok : Temida 2, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi : (synteza) / Andrzej Kupich (kierownik zespołu) [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-042950] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065930] (1).
Polskie przemiany : transformacja rynkowa : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; aut. Jan Bossak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-000473] (1).
Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow / [red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna ; tł. Marta Dąbrowska et al.] ; Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Międzynarodowe Centrum Kultury. Publisher: [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994. Other title: Poland in Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-039720] (1).
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026715] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Integracja europejska : rozwój rynków / Zofia Wysokińska, Janina Witkowska. Edition: Wyd. 2 zm. i uzup.Publisher: Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006237] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Przezwyciężanie barier w integrującej się Europie / [red. nauk.] Zbigniew Drozdowicz, Zdzisław W. Puślecki. Publisher: Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej : trendy, współzależności, perspektywy / Janina Witkowska. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-039301] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Integracja subregionalna i regionalna : CEFTA a Unia Europejska / Paweł Bożyk ; Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu zagranicznego i Studiów Europejskich SGH. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. Other title: CEFTA a Unia Europejska.Availability: Copies available for hold on place: [M-089115] (1).
Problemy prawa żywnościowego i normalizacji / Stanisław Tyszkiewicz ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044977] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065912] (1).
Ekonomiczna integracja polskiego rolnictwa z WE / Wiesław Gawron, Mieczysław Gruda, Danuta Zawadzka ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-044962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065903] (1).
Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16-17 listopada 1992 r. / [red. Kazimiera Łach]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw MIędzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-092600] (3).
  Copies available for hold on place: [M-067555] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Ekonomiczne problemy współpracy naukowo-technicznej krajów RWPG / Stefan Budziszewski, Mikołaj Waleszko. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-007839] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-006348] (1).
Międzynarodowa polityka gospodarcza / Michał Dobroczyński. Publisher: Warszawa ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-045777] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000449] (1).
Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi : problemy gospodarki żywnościowej / Janusz Rowiński. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089416] (1).
Aspiracje integracyjne państw europejskich nieczłonków Wspólnoty Europejskiej / [red. Lidia Aniołowska]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-074635] (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej : publikacja Komisji Europejskiej. Edition: Polskie wyd.Publisher: Bruksela : Komisja Europejska, 1995-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-201] (4).
Polska w Europie / Ośrodek Studiów Międzynarodowych przy Senacie RP [we współpracy z Konwersatorium "Polska w Europie"]. Publisher: Warszawa : OSM przy Senacie R. P. : Konwersatorium "Polska w Europie", 1990-2005. Availability: Copies available for hold on place: [CA-483] (14).
Przegląd Środkowoeuropejski : bezpieczeństwo Europy, obronność, integracja / [initiators and ed. Michał Bichniewicz, Ryszard Bobrowski, Piotr Rudnicki]. Publisher: Warsaw : [s.n.], 1993-. Other title: Central European Review.Availability: Copies available for hold on place: [CA-520] (7).
Europa 92 - Polska : obszary wrażliwości, zagrożeń, szans : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Gospodarki Światowej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 1990. Availability: Copies available for loan: [M-034159] (2).
  Copies available for hold on place: [M-034161] (1).
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Regiony w procesie integracji europejskiej / Krzysztof Tomaszewski. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-006573] (2).
  Copies available for reference: [CZ 332] (1).
From the world of borders to the world of horizons / [ed. and selected by Jacek Purchla ; transl. Teresa Bałuk-Ulewiczowa et al.]. Publisher: Cracow : International Cultural Centre, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-043921] (1).
Od stowarzyszenia do członkostwa : perspektywa konferencji międzyrządowej / red. nauk. Stanisław Konopacki, Ewa Miszczak ; [tł. Ewa Miszczak, Agnieszka Górska, Beata Gontar]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100609] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089028] (1).

Powered by Koha