Your search returned 17 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Polska w Europie : międzynarodowa konferencja poświęcona tożsamości europejskiej oraz integracji Polski z Unią Europejską : 17-19 czerwca 1994 Kraków = Poland in Europe : international conference on European identity and Poland's integration into the European Union : June 17-19 1994 Cracow / [red. Renata Grzybacz, Lucyna Parczewska, Dariusz Styrna ; tł. Marta Dąbrowska et al.] ; Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji Fundacja, Międzynarodowe Centrum Kultury. Publisher: [Kraków] : Fundacja Szkoły Zdrowia Publicznego UJ, 1994. Other title: Poland in Europe.Availability: Copies available for hold on place: [M-039720] (1).
Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materiały z konferencji / [oprac. red. Wojciech Majchrowski] ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2001. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-026715] (49).
  Copies available for reference: [CZ KA 339] (1).
Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Cz. 1, Skutki ekonomiczne / [red. Rajmund Rybiński] ; Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku i Instytut Bałtycki. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2002. Other title: Region gdański w procesie integracji Polski z Europą Zachodnią.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Polska i Ukraina w nowej Europie : materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, Warszawa, 16-17 listopada 1992 r. / [red. Kazimiera Łach]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw MIędzynarodowych, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-092600] (3).
  Copies available for hold on place: [M-067555] (1).
Rozwój regionalny Polski jako element integracji europejskiej. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-089543] (1).
Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi : problemy gospodarki żywnościowej / Janusz Rowiński. Publisher: Warszawa : PISM, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-089416] (1).
Integracja a globalizacja. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006194] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Integracja a globalizacja. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-007201] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Od stowarzyszenia do członkostwa : perspektywa konferencji międzyrządowej / red. nauk. Stanisław Konopacki, Ewa Miszczak ; [tł. Ewa Miszczak, Agnieszka Górska, Beata Gontar]. Publisher: Łódź : Instytut Europejski, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-100609] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089028] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068108] (1).
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo AE, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068107] (1).
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Other title: Challenges to the policy of economic and social development in the conditions of European integration and global economic crisis.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Between Europe and Russia : problems of development and transborder co-operation in North-Eastern borderland of the European Union = Między Europą i Rosją : problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej = Meždu Evropoj i Rossiej : problemy razvitiâ i sotrudničestva transgraničnogo v severo-vostočnoj prigraničnoj zone Evropejskogo Soûza / ed. Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Other title: Między Europą i Rosją : problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej | Meždu Evropoj i Rossiej : problemy razvitiâ i sotrudničestva transgraničnogo v severo-vostočnoj prigraničnoj zone Evropejskogo Soûza.Availability: Copies available for hold on place: [M-094321] (1).
Eastern Partnership : a strategy for 2011 and Beyond : Lublin, 3-5 November 2010 : [post-conference report] / ed. by Jarosław Ćwiek-Karpowicz and Beata Wojna. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-097067] (1).
Partnerstwo Wschodnie : strategia na rok 2011 i lata następne : Lublin, 3-5 listopada 2010 : [raport pokonferencyjny] red. Jarosław Ćwiek-Karpowicz i Beata Wojna. Publisher: Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-097073] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097072] (1).
Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności : konferencja, Warszawa, 14-15 grudnia 2010 r. / pod red. Cezarego Mika ; [Kancelaria Sejmu. Biuro Analiz Sejmowych]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012. Other title: Konferencja : Unia Europejska : zjednoczeni w różnorodności.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Franciszek Adamczuk et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011. Other title: Conditions and instruments of the regional policy development in the conditions of European integration and global economic crisis.Availability: Copies available for hold on place: [M-107910] (1).

Powered by Koha