Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Współpraca subregionalna w ramach Grupy Wyszehradzkiej w procesie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi : (synteza) / Andrzej Kupich (kierownik zespołu) [et al.] ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1993. Other title: Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for loan: [M-042950] (1).
  Copies available for hold on place: [M-065930] (1).
Polskie przemiany : transformacja rynkowa : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Ciamagi ; aut. Jan Bossak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-000473] (1).
Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych / pod red. Jarosława Nenemana ; [przekł. z jęz. ang. Marcin Sowa et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Przemiany systemowe w gospodarce : teoria i praktyka / Katarzyna Żukrowska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-074618] (1).
  Copies available for hold on place: [M-067534] (1).
24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej : transformacja / Paweł Bożyk ; Kolegium Gospodarki Światowej. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1999. Other title: Dwadzieścia cztery kraje Europy Środkowej i Wschodniej.Availability: Copies available for loan: [M-067937] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089563] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1287] (14).
Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego / Monika Bąk. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-067854] (3).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Emergo : journal of transforming economies and societies / publ. for the University Council for Economic and Management Education Transfer Office by the Cracow Academy of Economics. Publisher: Cracow : Cracow Academy of Economics : UCEMETOffice, 1994-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-224] (5).
Barriers to entry and growth of private companies in Poland, the Czech Republic, Hungary, Albania and Lithuania / Ewa Balcerowicz, Leszek Balcerowicz, Iraj Hashi (eds.) ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Publisher: Warsaw : CASE, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-031664] (1).
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-wschodniej / Czesław Bywalec. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-068121] (1).
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / pod red. Andrzeja Chodyńskiego ; Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114730] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Economic perspectives for Central and Eastern Europe : with a Japanese blueprint for development / Masaru Honma ; copy ed. by Eric Rohe. Publisher: Warsaw : Zeze Institute : "Abelit" , 1995. Availability: Copies available for loan: [M-051815] (1).
  Copies available for hold on place: [M-051814] (1).
Small European regions during transition period : transformation of settlement systems / ed. by Krystian Heffner, Marjan Ravbar ; Silesian Institute in Opole - Governmental Research Institute. Publisher: Opole : Silesian Institute, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-052255] (1).
20 lat transformacji : osiągnięcia, problemy, perspektywy / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Akademia Leona Koźmińskiego, cop. 2009. Other title: Dwadzieścia lat transformacji.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Evolution of interest representation and development of the labour market in post-socialist countries / Jerzy Hausner, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit. Publisher: Cracow : Cracow Academy of Economics ; Warszawa : Friedrich-Ebert-Stiftung, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-062931] (1).
Labor markets and social policy in Central and Eastern Europe : the transition and beyond / ed. by Nicholas Barr. Publisher: New York : Oxford University Press, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-063356] (1).
Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders Åslund ; z ang. przeł. Michał Rusiński ; FOR Forum Obywatelskiego Rozwoju. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2010. Other title: How capitalism was built.Availability: Copies available for loan: [M-081511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Lists:
Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej podczas procesów transformacji systemowej : analiza empiryczna handlu między- i wewnątrzgałęziowego Polski, Węgier, Czech i Słowacji z Unią Europejską, Niemcami i w ramach CEFTA w latach dziewięćdziesiątych / Eugeniusz Maciej Pluciński ; [tł. i red. nauk. Eugeniusz Maciej Pluciński]. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, 1998. Other title: Handel zagraniczny krajów Grupy Wyszehradzkiej.Availability: Copies available for hold on place: [M-089494] (1).
Polityka gospodarcza okresu transformacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Marka Dąbrowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-079898] (1).
New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe / ed. by Jerzy Kitowski ; The Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences in Warsaw [et al.]. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Oświatowe Fosze, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-081353] (1).
Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Grzegorz W. Kołodko ; [tł. z ang. Jasper Tilbury]. Publisher: Warszawa : "Poltext", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-082357] (1).
Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Edward Molendowski. Publisher: Kraków ; Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 339] (1).
Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej : płaszczyzny - wymiary - kierunki / pod red. Sylwestra Wróbla. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
The European integration and the European East / ed. Marek Proniewski, Piotr Pysz ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-086678] (1).
Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej : transformacja ekonomiczna i społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku / Ivan T. Berend ; tł. Joanna Gilewicz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Selected issues of economic modernisation : a Central-East European perspective / ed. by Łukasz Jabłoński, Marius D. Gavriletea. Publisher: Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-089709] (1).
New Europe : report on transformation : XV Economic Forum, Krynica, Poland 7-10 September 2005 / pod kier. Dariusz K. Rosati ; [transl. PTS-Professional Translation Services Piotr Wilk]. Publisher: Warsaw : Instytut Wschodni, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-091864] (1).
Nowa Europa : raport z transformacji : XII Forum Ekonomiczne, Krynica, 5-7 września 2002 : praca zbiorowa / pod kier. Dariusza Rosatiego. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-092505] (1).
Between Europe and Russia : problems of development and transborder co-operation in North-Eastern borderland of the European Union = Między Europą i Rosją : problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej = Meždu Evropoj i Rossiej : problemy razvitiâ i sotrudničestva transgraničnogo v severo-vostočnoj prigraničnoj zone Evropejskogo Soûza / ed. Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009. Other title: Między Europą i Rosją : problemy rozwoju i współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej | Meždu Evropoj i Rossiej : problemy razvitiâ i sotrudničestva transgraničnogo v severo-vostočnoj prigraničnoj zone Evropejskogo Soûza.Availability: Copies available for hold on place: [M-094321] (1).

Powered by Koha