Your search returned 61 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Konfrontacja czy współpraca : ewolucja polityczno-instytucjonalnych uwarunkowań stosunków ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie światowej / Tomasz Bartoszewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-011821] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030530] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Socjalizm w państwach środkowej i południowo-wschodniej Europy : społeczno-polityczne problemy rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalizmu / Jerzy Muszyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-011797] (1).
Rewizja historii : wybór publicystyki z "Wolnej Polski" / Konstanty Z. Hanff. Publisher: Poznań : Wers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011336] (2).
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-050062] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089217] (1).
Kontrola państwowa w europejskich krajach socjalistycznych / Andrzej Sylwestrzak. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-074064] (1).
  Copies available for hold on place: [MA-008044] (1).
Polska polityka wschodnia / [kierownicy nauk. Stanisław Miklaszewski, Grzegorz Przebinda ; tł. Michał Wawrzonek ; aut.: Jan Nowak Jeziorański et al.]. Publisher: Kraków : "Meritum" : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(438)] (1).
Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą : (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry) / Witold Brodziński [et al.]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.5] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006517] (1).
Ustrój europejskich państw socjalistycznych / Tadeusz Szymczak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. Availability: Copies available for loan: [M-008750] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008485] (1).
State and Society in Contemporary Europe / ed. Jack Haywars & R. N. Berki. Publisher: Oxford : Martin Robertson, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-009655] (1).
The fate of East Central Europe : hopes and failures of American foreign policy / ed. by Stephen D. Kertesz. Publisher: Notre Dame, In. : University of Notre Dame Press, 1956. Availability: Copies available for hold on place: [M-009977] (1).
Power and social structure : essays in honor of Włodzimierz Wesołowski / ed. by Aleksandra Jasińska-Kania, Melvin L. Kohn., Kazimierz M. Słomczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-022085] (6).
  Copies available for hold on place: [M-022081] (1).
Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Migalskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : ABAKO, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Central and Eastern Europe in transition : proceedings of a European-Japanese Conference on Reform and Change in Eastern Europe in the 1990s, March 5-7, 1991 / published by the Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik and the National Institute for Research Advancement (NIRA) ; research assistance Roland Freudenstein ; editorial assistance Volker Fuhrt. Publisher: Bonn : Europa Union Verlag, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011700] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia / Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1287] (14).
Ostmitteleuropa im Wandel : Möglichkeiten und Chancen zur Überwindung der Destabilisierung fünfzig Jahre nach Kriegsende / Christof Dahm, Hans-Jakob Tebarth (Bearb.). Publisher: Bonn : Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-028207] (1).
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
The new democratic frontier : a country by country report on elections in Central and Eastern Europe / [ed. by Larry Garber and Eric Bjornlund]. Publisher: [Washington, DC.] : National Democratic Institute for International Affairs, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-011837] (1).
Ist der Osten noch ein Block? / hrsg. von Richard Löwenthal. Edition: Orig.-Ausg. / im Auftr. der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde.Publisher: Stuttgart [etc.] : W. Kohlhammer Verlag, cop. 1967. Availability: Copies available for hold on place: [M-068777] (1).
The hero's children : the postwar generation in Eastern Europe / Paul Neuburg. Publisher: London : Constable, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-011870] (1).
Since Stalin : an assessment of communist power / by Brian Crozier. Edition: 1st American ed.Publisher: New York : Coward-McCann, Inc., 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-011873] (1).
Operation splinter factor / by Stewart Steven. Publisher: London [etc.] : Hodder and Stoughton, cop. 1974. Availability: Copies available for hold on place: [MA-006024] (1).
The break-up of the Soviet Empire in Eastern Europe / Ghita Ionescu. Publisher: Harmondsworth : Penguin Books, 1965. Availability: Copies available for hold on place: [M-030696] (1).
Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. "OSW", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Aneks : kwartalnik polityczny / Polskie Koło Naukowe przy Uniwersytecie w Uppsali. Publisher: Uppsala : PKN przy Uniwersytecie w Uppsali, 1973-1989 (Paris: Imprimerie Poręba). Availability: Copies available for hold on place: [CA-295] (12).
Diabeł naszego czasu : publicystyka z lat 1985-1994 / Adam Michnik ; wybór i wstęp Andrzej Romanowski. Publisher: Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-042926] (1).
Organizacja Układu Warszawskiego 1955-1975 : dokumenty i materiały / [kom. red. pol. wyd. - przewodn. Stanisław Trepczyński ; członkowie: Walenty Daszkiewicz et al.] ; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-068289] (1).
  Copies available for hold on place: [M-075798] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).

Powered by Koha