Your search returned 32 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-092511] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej emigracji polskiej : 1945-1975 / Marian S. Wolański. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-092487] (1).
  Copies available for hold on place: [M-030570] (1).
Rewizja historii : wybór publicystyki z "Wolnej Polski" / Konstanty Z. Hanff. Publisher: Poznań : Wers, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-011336] (2).
Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-050062] (4).
  Copies available for hold on place: [M-089217] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-006517] (1).
Ciągłość a zmiana w systemach ustrojowych : szkice o instytucjach ustrojowych II i III Rzeczypospolitej i Europy Środkowej / [aut.] Jacek Czajowski [et al.]. Publisher: Kraków : Abrys, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-013471] (1).
Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Marka Migalskiego. Publisher: Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu : ABAKO, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Central and Eastern Europe in transition : proceedings of a European-Japanese Conference on Reform and Change in Eastern Europe in the 1990s, March 5-7, 1991 / published by the Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik and the National Institute for Research Advancement (NIRA) ; research assistance Roland Freudenstein ; editorial assistance Volker Fuhrt. Publisher: Bonn : Europa Union Verlag, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-011700] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku / Katarzyna Sobolewska-Myślik. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-028436] (1).
Partie i systemy partyjne Europy Środkowej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-059068] (4).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne / pod redakcją Marka Barańskiego ; przy współpracy Elżbiety Pioskowik. Edition: Wydanie 2, rozszerzone.Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003216] (4).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja / Waldemar Żebrowski. Publisher: Olsztyn : Wydaw. "OSW", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-091590] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej : (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry) / Jacek Wojnicki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-084884] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Ustroje państw współczesnych. [T.] 2 / pod red. Ewy Gdulewicz. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Nations in transit 1998 : civil society, democracy and markets in East Central Europe and the newly independent states / ed. by Adrian Karatnycky, Aleksander Motyl, and Charls Graybow. Publisher: [Washington] : Freedom House, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-043923] (1).
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-092013] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza / pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 321] (1).
Europa Środkowa, i co dalej... / Maksymilian Podstawski. Publisher: Warszawa ; Starachowice : P.U. COMPUS, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-079675] (1).
Rok 1989 : koniec społeczeństwa nieobywatelskiego / Stephen Kotkin ; współpraca Jan T. Gross ; z ang. przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska. Publisher: Warszawa : Świat Książki, 2009. Other title: Rok tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty dziewiąty.Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Europa Środkowo-Wschodnia w procesie integracji / red. nauk. Zbigniew Białobłocki, Marian Leczyk. Publisher: Kutno : Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-085584] (1).
Wybrane problemy badań wschodnich / pod red. Zdzisława J. Winnickiego, Walentego Baluka i Grzegorza Tokarza ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych]. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-092485] (1).
Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009 / Stanisław Parzymies. Edition: Wyd. 3, uzup.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 327(4/9)] (1).
Central Europe in transition : towards EU membership / ed. by Grzegorz Gorzelak [et al.] ; Regional Studies Association. Polish Section. Publisher: Warsaw : Wydaw. Naukowe Scholar, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-096878] (1).
Koniec Jałty / [red. Zbigniew Gluza - red. nacz., Katarzyna Madoń-Mitzner - zastępca red. nacz.]. Publisher: Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-096736] (1).
1989. Koniec systemu : Polska, Węgry, NRD, Czechosłowacja, Bułgaria, Rumunia / koncepcja Zbigniew Gluza. Publisher: Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
1989. The Final Curtain : Poland, Hungary, GDR, Czechoslovakia, Bulgaria, Romania / [concept Zbigniew Gluza ; transl. Barbara Herchenreder]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
Lists:
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej / Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Re-thinking multilateralism in times of change : a view from Central Europe / Aleksander Surdej, Anna Visvizi. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: International organizations and multilateralism : a view from Central Europe Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej = Institute of East-Central Europe, 2017
Polska i Ukraina : 25 lat zmian systemowych = Poland and Ukraine : 25 years of systemic transformation / Grzegorz Janusz. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-Other title: Poland and Ukraine : 25 years of systemic transformation.
The idea of East-Central Europe and its role in shaping the logic behind Eastern Partnership / Mirosław Filipowicz. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: European neighbourhood policy : FDI, democratizaction, prospects Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2016

Powered by Koha