Your search returned 598 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Socjologia moralności : wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1982 / Janusz Mariański ; [Zakład Socjologii Religii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego]. Publisher: Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-013003] (1).
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / pod red. Adama Węgrzeckiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-067703] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010514] (1).
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Warszawa : Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-013315] (2).
Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsethik : Richtlinien der katholischen Soziallehre : Eröffnungsreferat bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda, 23. September 1985 / Joseph Höffner. Publisher: Bonn : Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003515] (1).
Bankowiec & klient : technologia, kultura, etyka / Stanisław Kałużny, Hanna Kałużna. Publisher: Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, 1996. Other title: Bankowiec i klient.Availability: Copies available for loan: [M-021453] (1).
Jak być szczęśliwym w małżeństwie : praca zbiorowa / [ red. Ingrid Kraińska-Rogala ; aut. Czesław Drążek et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM Księża Jezuici , 1997. Availability: Copies available for loan: [M-012965] (1).
Etyka biznesu w działaniu : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Wojciech Gasparski, Jerzy Dietl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004679] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Eros zabłąkany / Kinga Wiśniewska-Roszkowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-022042] (1).
Małżeństwo, seks, prokreacja : analiza socjologiczna / Danuta Duch-Krzystoszek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, [1998]. Availability: Copies available for loan: [M-048991] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088987] (1).
Lists:
Wprowadzenie do etyki biznesu / George D. Chryssides, John H. Kaler ; przeł. Hanna Simbierowicz, Zofia Wiankowska-Ładyka. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Biznes i moralność / Jennifer Jackson ; przeł. Robert Pucek ; przejrz. i słowem wstępnym poprzedziła Magdalena Środa ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Other title: Introduction to business ethics.Availability: Copies available for loan: [M-005400] (3).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych / Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-013317] (2).
Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego : studium historyczno-analityczne / Jan F. Choroszy. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-074393] (1).
Rola rozumu w decyzjach moralnych : etyka Davida Hume'a / Mirosław Rutkowski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Twój głos o koleżeństwie, przyjaźni i miłości / oprac. Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-021987] (1).
Ethik und Politik : Beiträge zur politischen Ethik in der Demokratie / von Rüdiger Altmann [et al.] ; Rüdiger von Voss (Hrsg.). Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verl., 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003852] (1).
Die Moral der Wirtschaftsordnung / Bruno Molitor. Publisher: Köln : Verlag J. P. Bachem, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003453] (1).
Młodzież pyta / Jan Pałyga. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KA Królowa Apostołów, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-070862] (1).
Leben als Bedürfen : eine lebensphänomenologische Analyse zu Kultur und Wirtschaft / Rolf Kühn. Publisher: Heidelberg : Physica-Verlag, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004079] (1).
Rozważania o życiu ludzkim / Stefan Kaczmarek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-010981] (1).
O szczęściu / Władysław Tatarkiewicz. Edition: Wyd. 8.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-021756] (1).
Siły życia / Martin Gray ; przeł. Ewa Waliszewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-010944] (1).
Medytacje o życiu godziwym / Tadeusz Kotarbiński. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-005394] (3).
  Copies available for hold on place: [M-074358] (1).
Listy intymne / [wybór, oprac.] Zbigniew Lew-Starowicz ; z przedm. Mikołaja Kozakiewicza ; il. z arch. Andrzeja Mleczki. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-012842] (1).
Zarys moralności socjalistycznej / Zbigniew Szawarski. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-040540] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010982] (1).
Etyka w polityce : debata naukowców, polityków, dziennikarzy i społeczników zorganizowana przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński / red. Grażyna Skąpska, przy współpr. Pawła Bieńki i Kai Gadowskiej. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088817] (1).
O sztuce istnienia / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Other title: Vom Haben zum Sein.Availability: Copies available for reference: [CZ 1] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005395] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Serce człowieka : jego niezwykła zdolność do dobra i zła / Erich Fromm ; z ang. tł. Robert Saciuk. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095819] (1).
Lists:

Powered by Koha