Your search returned 52 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-005395] (2).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Zachowania etyczne i dewiacyjne / [redakcja Maria Ziemska ; streszczenie w języku angielskim Anna Rzewuska]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074395] (1).
Etyka a życie publiczne : materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 7-8 czerwca 1996 / pod red. Jana Pawlicy. Publisher: Kraków : Wydaw. UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-006181] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Moralność mieszczańska / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-002141] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010927] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-056931] (3).
This hemisphere of liberty : a philosophy of the Americas / Michael Novak. Publisher: Washington : The AEI Press, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-074346] (1).
Etyka praktyczna / Peter Singer ; z ang. przełożyła Agata Sagan. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-005389] (2).
Kultura i etyka życia społeczno-zawodowego / Seweryn Dziamski. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. Other title: Culture and ethics of social-occupational activity.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu / red. nauk. Wojciech Gasparski ; przy współpr. Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych u uczniów klas młodszoszkolnych / Elżbieta Gaweł-Luty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. Publisher: Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030740] (1).
Wprowadzenie do socjologii moralności / Janusz Mariański ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Publisher: Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-032211] (1).
Socjologia moralności : zarys zagadnień / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-050622] (3).
Moralność mieszczańska / Maria Ossowska. Publisher: Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956. Availability: Copies available for loan: [M-033307] (1).
Społeczne perspektywy etyki / Władysław Zuziak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045839] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095923] (1).
Trust : the social virtues and the creation of prosperity / Francis Fukuyama. Publisher: New York : The Free Press, cop. 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-035062] (1).
Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Ryszard Dyoniziak. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-006142] (3).
Moralność a socjologia : sens i wartości między naturą i kulturą / Patrick Pharo ; przekł. Joanna Stryjczyk ; wstęp i red. nauk. Janusz Mariański. Publisher: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-108642] (1).
Social ethics : morality and social policy / Thomas A. Mappes, Jane S. Zembaty. Edition: 3rd ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-000070] (1).
Normy moralne : próba systematyzacji / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 3 offset.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-063667] (4).
Zarys etyki szczegółowej. T. 2, Etyka społeczna / Tadeusz Ślipko. Edition: Wyd. 2 poszerzone.Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2005. Other title: Etyka społeczna.Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
O pożytkach z wątpliwości : rozmowy z Zygmuntem Baumanem / Zygmunt Bauman, Keith Tester ; przeł. Ewa Krasińska. Publisher: Warszawa : "Sic!", 2003. Other title: Conversations with Zygmunt Bauman.Availability: Copies available for hold on place: [M-101562] (1).
Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Zygmunt Bauman ; przekład Jacek Konieczny. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007. Other title: Lectures in the Institute for the Human Sciences.Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-051317] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-084780] (1).
  Copies available for reference: [CZ 305] (1).
Lists:
The moral sense / James Q. Wilson. Publisher: New York [etc.] : Free Press, cop. 1993. Availability: Copies available for loan: [M-050115] (1).
Etyka praktyczna / Peter Singer ; z ang. przełożyła Agata Sagan. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007. Online Access: Spis treści w jęz. ang | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Socjologia moralności : zarys zagadnień / Maria Ossowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-077772] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074357] (1).
Wartości, godność i władza : dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem / Marek Kosewski ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. Publisher: Warszawa : Vizja Press&IT, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-101512] (1).
O sztuce miłości / Erich Fromm ; przeł. Aleksander Bogdański ; wstępem opatrzył Marcin Czerwiński. Edition: Wyd. 5 popr. (dodr.) / red. Katarzyna Raźniewska.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-087378] (1).
Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności : wybrane problemy / pod red. Agaty Maksymowicz. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-062299] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).

Powered by Koha