Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ethik und Politik : Beiträge zur politischen Ethik in der Demokratie / von Rüdiger Altmann [et al.] ; Rüdiger von Voss (Hrsg.). Publisher: Köln : Deutscher Instituts-Verl., 1980. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003852] (1).
Etyka w polityce : debata naukowców, polityków, dziennikarzy i społeczników zorganizowana przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński / red. Grażyna Skąpska, przy współpr. Pawła Bieńki i Kai Gadowskiej. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-088817] (1).
Etyka i polityka : seminarium "Etyka i polityka : wybrane problemy", Kraków, 16 stycznia 1998 / pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. Publisher: Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" 1998. Availability: Copies available for loan: [M-015200] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088816] (1).
Co nam po wartościach? / Czesław Porębski. Publisher: Kraków : OMP : Księgarnia Akademicka, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-006187] (1).
  Copies available for hold on place: [M-073795] (1).
Etyka w polityce / pod red. Jerzego Gałkowskiego i Grzegorza Schreibera ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Etyki Poselskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095932] (1).
Książę / Niccolò Machiavelli ; przeł. i oprac. Czesław Nanke. Publisher: Kęty : Antyk, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006045] (2).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Etyka dyplomacji / [Jan Barcz et al.]. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-023871] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Sumienie w polityce : empiryczne badania przypadków trafności decyzji politycznych w Szwajcarii / Jürg Steiner ; [współpr. Wolf Linder et al.] ; przekł. Jadwiga Sowa, Jan Sowa. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. Other title: Conscience in politics : an empirical investigation of Swiss decision cases.Availability: Copies available for loan: [M-038462] (4).
  Copies available for hold on place: [M-073763] (1).
Sprawiedliwość społeczna i nieposłuszeństwo obywatelskie w doktrynie politycznej USA / Wiesław Lang, Jerzy Wróblewski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-101980] (2).
  Copies available for hold on place: [M-033547] (1).
Leviathan. Parts I and II / Thomas Hobbes ; with an introduction by Herbert W. Schneider. Edition: Twenty-fourth printing.Publisher: New York : Macmillan Publishing Company ; London : Collier Macmillan Publishers, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-034482] (1).
Książę ; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza / Niccolo Machiavelli ; przełożył Czesław Nanke, Krzysztof Żaboklicki ; wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz. Edition: Wydanie drugie w tym wyborze.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-077919] (2).
  Copies available for hold on place: [M-073938] (1).
The prince / Machiavelli [transl. by Luigi Ricci ; rev. by E. R. P. Vincent]. Publisher: Chicago : Great Books Foundation, cop. 1955. Availability: Copies available for loan: [M-052990] (1).
Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym : skrypt edukacyjny / Jarosław Ruszewski, Robert Szczepankowski. Publisher: Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
Klimaty korupcji / pod red. Andrzeja Kojdera i Andrzeja Sadowskiego. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha : Wydawnictwo Naukowe "Semper", cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Lists:
The moral foundations of politics / Ian Shapiro. Publisher: New Haven ; London : Yale University Press, [post 2006], cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Człowiek jako podmiot norm i wartości / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Leviathan / Thomas Hobbes ; edited by Richard Tuck. Publisher: Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-059892] (1).
Kleine politische Ethik / Bernhard Sutor. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-061347] (1).
Politische Ethik : Gesamtdarstellung auf der Basis der christlichen Gesellschaftslehre / Bernhard Sutor. Publisher: Paderborn [etc.] : Ferdinand Schöningh, 1991. Other title: Gesamtdarstellung auf der Basis der christlichen Gesellschaftslehre.Availability: Copies available for hold on place: [M-061359] (1).
Anatomia władzy / Michał Karnowski, Eryk Mistewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2010. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Książę ; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza / Niccolò Machiavelli ; [wstępem opatrzył Krzysztof Teodor Toeplitz ; wyboru z Rozważań dokonał Robert Nowak]. Edition: Wyd. 1 w tym wyborze.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-056172] (1).
Oblicza konfliktów : zbiór analiz i studia przypadków / pod red. Jarosława J. Piątka, Renaty Podgórzańskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Etyczny wymiar polityki : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień z konferencji w Krakowie 9-10 września 2011 r. / [red. Rafał Budnik, Irmina Pszeniczny-Pizoń ; tł. tekstów: Małgorzata Chudzio, Marcin Wiatr ; fot. Antoni Witwicki]. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo "Wokół nas", 2012. Other title: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.Availability: Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Człowiek, etyka, polityka. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-090329] (1).
Polityka w perspektywie etycznej i religijnej / Aniela Dylus. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016. Other title: Policy in ethical and religious perspective.Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Podstęp i wiarołomstwo w czasie konfliktu zbrojnego : prawne aspekty i możliwości współczesnego wykorzystania / Paweł Ochman, Jakub Wojas. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Polityka pogardy / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
O tyranii : dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku / Timothy Snyder ; przekład Bartłomiej Pietrzyk. Publisher: Kraków : Znak Horyzont, 2017. Other title: On tyranny.Availability: Copies available for loan: [M-111614] (1).
  Copies available for reference: [CZ 321] (1).

Powered by Koha