Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wyzwania moralne XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, 10-11 września 1999 r. / red. nauk. Mieczysław Michalik. Publisher: Warszawa : Wydaw. PWSBiA, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-095860] (1).
Prawo dla lekarzy : zbiór aktualnych przepisów prawnych z indeksem rzeczowym / [oprac. Rafał Dobranowski i Radosław Kaczmarczyk]. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 1997.Publisher: Kraków : Dom Wydawniczy Lege Artis, 1997 (Kraków : "Dante"). Availability: Copies available for hold on place: [M-017010] (1).
Moja filozofia chirurgii / Tadeusz Butkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-018543] (1).
Rytm życia / Antoni Kępiński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. Availability: Copies available for loan: [M-067372] (1).
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny : [organ Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji]. Publisher: Wrocław : Zakł. Nar. im. 0ssolińskich, 1985-. Other title: Polish Archives of the History and Philosophy of Medicine | Archives of the History and Philosophy of Medicine.Availability: Copies available for hold on place: [CA-25] (7).
Służba Życiu : zeszyty problemowe / Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Publisher: Kraków : Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 1999-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-640] (4).
Eutanazja czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. Publisher: Kraków : Wydaw. WAM, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-012265] (1).
Lists:
Życie w dyspozycji człowieka : wybrane problemy etyczne u początku ludzkiego życia / Marian Machinek. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-095928] (1).
Mądrość i sztuka leczenia / Zbigniew Szawarski. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2005. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-056669] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095925] (1).
Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej / Andrzej Muszala. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-088821] (1).
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich / Jerzy Brusiło. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe PAT, cop. 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Na Temat : zeszyty dla profesjonalnie pomagających. Publisher: Krynica : Dom Wydawniczo-Reklamowy "Tematy", 1999-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-352] (10).
Dystrybucja usług medycznych : zagadnienia ekonomiczne i etyczne / Paul Dolan, Jan Abel Olsen ; przekł. Alicja Sobczak. Publisher: Warszawa : CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2008. Other title: Distributing health care.Availability: Copies available for hold on place: [M-115410] (1).
Etyka w pracy pielęgniarskiej : praca zbiorowa / pod red. Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego. Publisher: Lublin : Czelej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-052188] (9).
  Copies available for hold on place: [M-095854] (1).
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 8 uaktualnione i poszerz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Lists:
Możliwe, lecz zakazane : o powinnościach prawa / Jean-Marc Varaut ; [przeł. Stanisław Szwabski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. Other title: Possible et l'interdit.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Lists:
Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Medycyna na granicach życia.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
  Checked out (1).
Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Other title: Pacjent w systemie opieki zdrowotnej.Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-105623] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Eutanazja czy życie aż do końca / Lucien Israël ; przekł. Andrzej Wojciechowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Błąd medyczny / Zdzisław Marek. Publisher: Kraków : Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087412] (1).
  Checked out (1).
Bioetyka : ujęcie systematyczne / Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2009. Other title: Bioethics.Online Access: Okładka Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Lists:
Etyka lekarska / Tadeusz Brzeziński. Edition: Druk cyfrowy, książka na żądanie.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, [post 2006], 2000. Availability: Copies available for loan: [M-079490] (1).
Rytm życia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 7.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Dobroć mieszka w sercu... / Hanna Paszko. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Ad Vocem, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
Elementy etyki lekarskiej / Tadeusz Biesaga. Publisher: Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki / Tadeusz Ślipko. Publisher: Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1988. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Etos w zawodach medycznych / Anna Nawrocka. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2008. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-095119] (2).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
  Checked out (1).
Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy / Oktawian Nawrot. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2011 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-091133] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Standardy bioetyczne w prawie europejskim / Maja Grzymkowska. Edition: Stan prawny na 30 czerwca 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawo medyczne / Mirosław Nesterowicz. Edition: Wyd. 9 uaktualnione i poszerz.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).

Powered by Koha