Your search returned 10 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej / Zbigniew Łepko. Publisher: Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Próba zbudowania chrześcijańskiej etyki środowiska naturalnego / Julisław Łukomski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kielce : Jedność, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-030707] (1).
Elementy ekologii i ekoetyki / Julisław Łukomski. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2003. Other title: Elements of ecology and ecoethics.Availability: Copies available for hold on place: [M-030706] (1).
Etyka środowiskowa : nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie / Zdzisława Piątek ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-030718] (1).
Raport o stanie świata : o postępie w budowie zrównoważonego społeczeństwa / Gary Gardner [et al.] ; z ang. przeł. Eugeniusz Możejko. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2004. Other title: State of the world 2003.Availability: Copies available for loan: [M-067942] (1).
  Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Filozofia wobec świata zwierząt / Dominika Dzwonkowska, Michał Latawiec, Dariusz Gzyra, Jacek Lejman, Mirosław Twardowski, Justyna Tymieniecka-Suchanek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Ekoetyki : kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku/ Ignacy Stanisław Fiut. Publisher: Kraków : Abrys, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-102185] (2).
  Copies available for hold on place: [M-102183] (1).
Etyka ekologiczna w działalności gospodarczej / Stanisław Czaja, Irena Rumianowska. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ecological ethics and economic activity.
Etyka odpowiedzialności za środowisko naturalne w świetle założeń ekorozwoju / Barbara Kryk, Marta Młokosiewicz. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ethics of environmental liability in light of eco-development assumptions.
Ethical values and norms in the management of attractive natural areas / Włodzimierz Kaczocha, Jan Sikora. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha