Your search returned 131 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Argonauci Zachodniego Pacyfiku : relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Cz. 1 / Bronisław Malinowski ; przełożyli Barbara Olszewska-Dyoniziak i Sławoj Szynkiewicz ; przekład opracował i posłowiem opatrzył Andrzej Waligórski ; przedmowa Jamesa G. Frazera. Edition: Wydanie drugie.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-088851] (1).
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Publisher: Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).
Gale encyclopedia of multicultural America : primary documents. Vol. 1, Afghan Americans - Italian Americans / ed. by Jeffrey Lehman. Publisher: Detroit [etc.] : Gale Group, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-103433] (1).
Gale encyclopedia of multicultural America : primary documents. Vol. 2, Jamaican Americans - Vietnamese Americans / ed. by Jeffrey Lehman. Publisher: Detroit [etc.] : Gale Group, cop. 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-103434] (1).
Jednostka, społeczność, kultura / Bronisław Malinowski ; przeł. Sławomir Kapralski [et al.] ; red. nauk. Andrzej K. Paluch. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-034733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Kolor, pochodzenie, kultura : rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki / Jarosław Rokicki. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-003563] (13).
  Copies available for hold on place: [M-108680] (1).
  Checked out (1).
Tradycje i współczesność Afryki Zachodniej : (wstęp do antropologii kulturowej regionu) / Zygmunt Komorowski ; red. Ewa Szulc ; Uniwersytet Warszawski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-010856] (1).
  Checked out (1).
Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych : (kultura ludowa Karpat polskich) / pod red. Czesława Robotyckiego. Publisher: Kraków : nakł. UJ, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005996] (1).
Społeczeństwo i kultura : szkice z antropologii kulturowej / Barbara Olszewska-Dyoniziak. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-088604] (1).
Przed 100 laty i dzisiaj : ludoznawstwo i etnografia między Wiedniem, Lwowem, Krakowem a Pragą : materiały z sesji naukowej towarzyszącej LXXIV Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL, Kraków, wrzesień 1998 / [red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie. Publisher: Kraków : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1999. Other title: Przed stu laty i dzisiaj.Availability: Copies available for hold on place: [M-008829] (1).
Zagadnienia śląskiej kultury ludowej / Mieczysław Gładysz. Publisher: Wrocław : Książnica Atlas, 1948 (Wrocław : Państwowe Wrocławskie Zakłady Graficzne). Availability: Copies available for hold on place: [M-008863] (1).
Kultura ludowa i jej badacze : mit i rzeczywistość / Anna Kutrzeba-Pojnarowa. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-070148] (1).
Szkice i próby etnologiczne : materialy z sesji naukowych studentów Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedry Etnologii i Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego, Skawica 1982-1983 / [red.: Czesław Robotycki, Zbigniew Benedyktowicz]. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-009058] (1).
Studia z zakresu socjologii, etnografii i historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu. Publisher: Kraków : Wydaw. Literackie, 1972. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-064944] (2).
  Copies available for hold on place: [M-009140] (1).
Świat człowieka - świat kultury : systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej / Ewa Nowicka. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-007772] (3).
Miejsca znaczące i wartości symboliczne / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-010884] (1).
Ludzie wygasłego wejrzenia : (szkice poświęcone wybranym kulturom pierwotnym dawnego i współczesnego świata) / Jacek Olędzki. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-087176] (1).
Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej : studia i szkice etnologiczne zebrane i wydane z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Autora / Zbigniew Jasiewicz. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-108808] (1).
The tapestry of culture : an introduction to cultural anthropology / Abraham Rosman, Paula G. Rubel. Edition: 3th ed.Publisher: New York : Random House, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-020372] (5).
  Copies available for hold on place: [M-087187] (1).
Essays and data on American ethnic groups / edited by Thomas Sowell with the assistance of Lynn D. Collins. Publisher: [Washington] : The Urban Institute, copyright 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-020589] (1).
Zastane światło : antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne / Clifford Geertz ; przekł. i wstęp Zbigniew Pucek. Publisher: Kraków : Universitas, cop. 2003. Other title: Available light.Availability: Copies available for loan: [M-050103] (2).
  Copies available for hold on place: [M-094167] (1).
Kultura i jej przemiany / Bronisław Malinowski ; przeł. Antoni Bydłoń i Anna Mach. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-048153] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101398] (1).
Aborygeni australijscy : socjologiczne studium rodziny : i inne prace przedterenowe / Bronisław Malinowski ; przeł. Krzysztof Olechnicki i Tomasz Szlendak oraz Wojciech Adamek. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-034731] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.7] (1).
Tubylcy Mailu oraz inne szkice o kulturze Australii i wysp Pacyfiku / Bronisław Malinowski ; przeł. Janusz Barański i Antoni Bydłoń ; red. nauk. oraz przeglądu tł. dokonała Grażyna Kubica. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. Other title: Natives of Mailu.Availability: Copies available for loan: [M-034730] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101399] (1).
Świat człowieka - świat kultury : systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej / Ewa Nowicka. Edition: Wyd. 6, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005609] (6).
Różnorodność i tożsamość : antropologia jako kulturowa refleksyjność / Wojciech Józef Burszta. Publisher: Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-038601] (4).
  Copies available for hold on place: [M-101568] (1).
Kłopoty z kulturą : dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka / Clifford James ; przeł. Ewa Dżurak [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003968] (4).
  Copies available for hold on place: [M-087168] (1).
Metody badań terenowych / Martyn Hammersley, Paul Atkinson ; przeł. Sławomir Dymczyk. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-054645] (2).
  Copies available for hold on place: [M-098020] (1).
Antropologia kulturowa : klasyczne kierunki, szkoły i orientacje / Ewa Krawczak. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-048796] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108542] (1).
Człowiek, kultura, osobowość : wstęp do klasycznej antropologii kulturowej / Barbara Olszewska-Dyoniziak. Edition: Wyd. 2 przejrz., popr.Publisher: Wrocław : Alta 2, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-004629] (1).
  Copies available for hold on place: [M-101395] (1).

Powered by Koha