Your search returned 26 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Przyjaźni odnawialnym źródłom energii? / aut. studium Iwona Nowakowska ; konsult. Andrzej Kassenberg. Publisher: Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-071421] (1).
Zarządzanie w energetyce : koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej / red. nauk. Andrzej Chochowski, Franciszek Krawiec. Publisher: Warszawa : Difin, 2008. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej i Polski : efektywne zarządzanie inwestycjami : studia przypadków / Władysław Jabłoński, Jan Wnuk. Publisher: Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Dotacje UE na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce / Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski. Publisher: Warszawa : Europrimus Consulting. Europejskie Centrum Doradztwa, 2006. Other title: Dotacje Unii Europejskiej na rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Bioenergetyka podkarpacka / red. nauk. Bogdan Kościk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Polityka klimatyczna / pod red. Mirosława Sobolewskiego. Publisher: Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Zielona energia w Polsce / Dorota Niedziółka (red.). Publisher: Warszawa : CeDeWu, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 62] (1).
Energia odnawialna w świadomości mieszkańców północno-wschodniej Polski / Joanna Ejdys, Bazyli Poskrobko, Andrzej Sadowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Renewable energy as perceived by the inhabitants of the north-eastern part of Poland.
Przetwarzanie biogazu na energię elektryczną i cieplną na przykładzie oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej = Biogas Conversion into Electric and Thermal Energy as Exemplified by the Wastewater Treatment Plant in Nowa Wieś Ełcka / Dariusz Kiełczewski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Biogas Conversion into Electric and Thermal Energy as Exemplified by the Wastewater Treatment Plant in Nowa Wieś Ełcka.
Mechanizmy wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce = Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland / Oskar Mikucki, Jerzy Śleszyński. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Mechanisms supporting the development of renewable energy sources in Poland.
Problemy dofinansowania odnawialnych źródeł energii ze środków publicznych = Problems of financing the renewable energy sources from public fundsy / Andrzej Graczyk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Problems of financing the renewable energy sources from public fundsy.
Uwarunkowania wykorzystania biomasy na poziomie lokalnym = Conditioning of biomass utility at the local level / Joanna Godlewska. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Conditioning of biomass utility at the local level.
Rozwój rynku energetyki odnawialnej w warunkach budowy gospodarki niskoemisyjnej = The development of the renewable energy market in a low carbon economy conditions / Elżbieta Lorek. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: The development of the renewable energy market in a low carbon economy conditions.
Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne = Renewable energy and energy security / Konrad Prandecki. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Renewable energy and energy security.
Badania popytu na instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie wybranych gmin województwa dolnośląskiego = The research on lower silesian voivodeship demands for renewable energy installations in selected communes / Alicja Małgorzata Graczyk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: The research on lower silesian voivodeship demands for renewable energy installations in selected communes.
Analiza porównawcza opłacalności finansowo-ekonomicznej technologii odnawialnych źródeł energii = Comparative analysis of financial and economical viability of renewable energy technologies / Magdalena Ligus. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Comparative analysis of financial and economical viability of renewable energy technologies.
Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec odnawialnych żródeł energii = Attitudes of the inhabitants of Silesian voivodeship towards renevable energy sources / Anna Dewalska-Opitek. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Attitudes of the inhabitants of Silesian voivodeship towards renevable energy sources.
Potencjał surowców do produkcji biogazu na terenie gminy Łaszczów = Potential of raw materials for biogas production in the Łaszczów community / Alina Kowalczyk-Juśko. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Potential of raw materials for biogas production in the Łaszczów community.
Planowanie elektrowni wiatrowych jako element zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym = Planning of wind power industry as the element of sustainable development at the local level / Sławomira Hajduk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Planning of wind power industry as the element of sustainable development at the local level.
Produkcja zdrowej i leczniczej żywności oraz pozyskiwanie odnawialych źródeł energii jako kierunek zrównoważonego rozwoju północno-wschodniej Polski = Healthy and medicinal food production and use of renewable energy resources as a direction of sustainable development of north-eastern Poland / Kazimierz Pieńkowski, Jan Skibicki, Cezary A. Pieńkowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Healthy and medicinal food production and use of renewable energy resources as a direction of sustainable development of north-eastern Poland.
Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii w Parku Wodnym w Ełku = Application of the photovoltaic installation, as a renewable source of energy in the aqua park in city of Elk / Wiesław Załuska. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Application of the photovoltaic installation, as a renewable source of energy in the aqua park in city of Elk.
Przestrzenno-środowiskowe determinanty rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podlaskim = Spatial and environmental factors of wind energy development in podlaskie voivodeship / Łukasz Kolendo. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Spatial and environmental factors of wind energy development in podlaskie voivodeship.
Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym = Impact of renewable energy sources on job creation in the local scale / Edyta Sidorczuk-Pietraszko. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Impact of renewable energy sources on job creation in the local scale.
Changes in the electricity sector in Poland in the light of environmental protection and development conditions of agriculture and rural areas / Rafał Nagaj. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Online Access: Click here to access online
Labor market in Poland in the context of renewable energy sector development / Aleksander Wasiuta. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Online Access: Click here to access online
Effects of small biogas plants in Poland / Paweł Bartoszczuk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha