Your search returned 12 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / [oprac. red. Elżbieta Nowicka] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Publisher: Warszawa : UKIE Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-095560] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac. zostało przygotowane przez Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski ; recenzja Maciej Duszczyk. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-080333] (4).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Emigrować i wracać : migracje zarobkowe Polaków a polityka państwa / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; [Instytut Spraw Publicznych. Program Migracji i Polityki Wschodniej]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-087286] (2).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / pod red. Piotra Korcellego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Migracje kobiet : perspektywa wielowymiarowa / pod red. Krystyny Slany. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-052563] (3).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Między piekłem a rajem : problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce / pod red. Macieja Ząbka ; aut. Marta Antosik [et al.]. Publisher: Warszawa : Trio : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Polska pięć lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej : rozczarowania czy spełnione nadzieje? : praca zbiorowa / pod red. Joanny Mazur-Łuczak, Mikołaja Jacka Łuczaka oraz Renaty Suchockiej ; Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2011. Other title: Polska 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej.Availability: Copies available for loan: [M-081456] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327.39(4-67)] (1).
Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Publisher: Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009. Online Access: Okładka Availability: Copies available for hold on place: [M-089695] (1).
Współczesne migracje zagraniczne Polaków : aspekty lokalne i regionalne / pod red. Pawła Kaczmarczyka. Publisher: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-097327] (1).
  Copies available for reference: [CZ 314] (1).
Lists:
"Uciekający" kapitał. Emigracja zarobkowa w świetle badań ankietowych mieszkańców Białegostoku / Barbara Cieślińska. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
Emigracja zarobkowa z Ukrainy do Polski w propagandzie rosyjskiej po 2014 = Ecomonic emigration from Ukraine to Poland in Russian propaganda after 2014 / Andrzej Szabaciuk. Source: Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Lublin : IEŚW, 2003-Source: 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE - perspektywa Polski i Europy Środkowej Lublin : Instytut Europy Środkowej, 2019Other title: Ecomonic emigration from Ukraine to Poland in Russian propaganda after 2014.

Powered by Koha