Your search returned 60 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Finansowanie inwestycji gminnych w formule ESCO : sprawdzone rozwiązania : zeszyty Małopolskiego Forum Środowiska i Rozwoju, Kraków 23 listopada 2000 / [zespół red.: Anna Kozłowska et al.]. Publisher: Kraków : Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o., 2001. Availability: Copies available for loan: [M-039533] (2).
  Copies available for reference: [CZ 336] (1).
Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych / Stanisław Czaja [et al.] ; red. nauk. Bogusław Fiedor. Publisher: Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Ecological economics : the science and management of sustainability / ed. by Robert Costanaza. Publisher: New York : Columbia University Press, cop. 1991. Other title: Science and management of sustainability.Availability: Copies available for hold on place: [M-018197] (1).
Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku / red. nauk. Piotr Jeżowski. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe / pod red. Ewy Katarzyny Czech. Publisher: Warszawa : Difin, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Przekraczanie granic : globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? / Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers ; tł. Zofia Dobrska [et al.]. Publisher: Warszawa : Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim : Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, 1995. Other title: Beyond the limits : global collapse or a sustainable future.Availability: Copies available for hold on place: [M-043945] (1).
Europe - the strategic choices / editors Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Publisher: Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-093014] (1).
  Copies available for hold on place: [M-043954] (1).
Zrównoważony rozwój : od utopii do praw człowieka / pod red. Andrzeja Papuzińskiego. Publisher: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Czystsza produkcja i zrównoważone technologie / Ryszard Nowosielski. Publisher: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
You can't eat GNP : economics as if ecology mattered / Eric A. Davidson ; foreword by George M. Woodwell. Publisher: Cambridge : Perseus Publishing, 2000. Other title: Economics as if ecology mattered.Availability: Copies available for hold on place: [M-058739] (1).
Zarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa / pod red. Barbary Piontek i Franciszka Piontka. Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2007. Other title: Development management : social, economic and ecological aspects.Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Ekologiczne aspekty przestrzennego zagospodarowania kraju / Andrzej Kassenberg, Michał Marek. Publisher: Warszawa : PWN, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-088208] (1).
Diagnoza gospodarki wodnej w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcją Elżbiety Nachlik ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Publisher: Kraków : Politechnika Krakowska, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 55] (1).
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-114583] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 658] (1).
Gospodarcze prawo środowiska / pod red. Janiny Ciechanowicz-McLean i Tomasza Bojar-Fijałkowskiego. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-083296] (1).
Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = (Regional and local economy and sustainable development) / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2013. Other title: Regional and local economy and sustainable development.Availability: Copies available for reference: [CZ 332] (1).
Turnaround challenge : business and the city of the future / Michael Blowfield and Leo Johnson. Edition: Impr.: 1.Publisher: Oxford : Oxford University Press, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
Agroturystyka, energia odnawialna, ekorolnictwo, kształtowanie środowiska / red. Tomasz Malczyk. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-094644] (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Bartosz Bartniczak, Michał Ptak. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie / redaktorzy naukowi Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Paweł Skowron. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. Availability: No copies available
  Checked out (1).
W stronę zrównoważonego rozwoju / Ryszard Michalski, Janusz Sawicki, Dariusz J. Błaszczuk, Konrad Prandecki. Publisher: Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 339.7] (1).
Mainstreaming climate change in development cooperation : theory, practice and implications for the European Union / edited by Joyeeta Gupta and Nicolien van der Grijp. Edition: First paperback edition 2014.Publisher: Cambridge : Cambridge University Press, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 502/504] (1).
Usługi środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego / Artur Michałowski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Ekosystemowe procesy regulacji atmosfery i klimatu jako usługi środowiska = Ecosystem processes of atmosphere and climate control as environmental services / Artur Michałowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ecosystem processes of atmosphere and climate control as environmental services.
Polityka restrukturyzacji gospodarki światowej / Henryk Sasinowski. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Policy of international economy reconstruction.
Zrównoważony rozwój regionów górskich w badaniach naukowych / Irena Jędrzejczyk. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Sustainable development of the mountainous regions.
Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych = Valuation of ecosystem services. An overview of world research / Tomasz Żylicz. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Valuation of ecosystem services. An overview of world research.
Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju = Environmental services as a category of sustainable development economics / Bazyli Poskrobko. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Environmental services as a category of sustainable development economics.
Określanie opłat za usługi wodne zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej = Determining charges for water services in accordance with the eu water framework directive / Rafał Miłaszewski, Ewa Rauba. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Determining charges for water services in accordance with the eu water framework directive.
Gospodarstwa ekologiczne w zrównoważonym rozwoju rolnictwa : (na przykładzie województwa podlaskiego) = Ecological farms in sustainable development of farming : (using as an example podlaskie voivodeship) / Zofia Kołoszko-Chomentowska. Source: Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski] Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-Other title: Ecological farms in sustainable development of farming.

Powered by Koha