Your search returned 1638 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Meandry biznesu : rynki / Adam Cygan, Krzysztof Kosiec. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : [s.n.], 1995 : (Brzesko : Brzeska Oficyna Wydawnicza). Availability: Copies available for hold on place: [M-089407] (1).
Ekonomiczne przesłanki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Elżbieta Markowska, Aleksander Müller. Publisher: Warszawa : Fundacja Innowacja, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-039288] (1).
Podstawy ekonomii : mikroekonomia / Zbigniew Matkowski. Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089142] (1).
Podstawy ekonomii / G. F. Stanlake ; tł. z ang. Ewelina Nojszewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-073071] (1).
Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego - pochodzących z Białej Księgi "Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej" : angielsko-polski / [oprac. wersji pol. Joanna Miller] ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. [Departament Dokumentacji Europejskiej. Zespół Koordynacji Tłumaczeń]. Publisher: Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 1998. Other title: Angielsko-polski glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego | Glosariusz terminów dotyczących rynku wewnętrznego : angielsko-polski | Glossary of terms relating to the internal market.Availability: Copies available for loan: [M-083324] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089500] (1).
Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo / Stanisław Biernat. Publisher: Kraków : Uniw. Jagielloński, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-022067] (2).
  Copies available for hold on place: [M-019754] (1).
Matematyka na usługach ekonomii / Zbigniew Czerwiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-021980] (1).
Ekonomia polityczna. T. 1 i 2 / Oskar Lange. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-011289] (1).
Economics : principles, problems and policies / Campbell R. McConnell. Edition: 10th ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, cop. 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-010819] (1).
Business today / Rachman, David J., Mescon, Michael H. Edition: 5th ed.Publisher: New York : Random House Business Division, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-070195] (1).
Study guide to accompany Samuelson-Nordhaus economics / Gary W. Yohe. Edition: 13th ed.Publisher: New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-010832] (1).
Cybernetyczne aspekty analizy rynku / Stefan Mynarski. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-011397] (1).
Kierowanie i organizowanie : menedżerskie przywództwo / Paweł Tyrała. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2001. Other title: Skuteczne kierowanie i organizowanie.Availability: Copies available for loan: [M-068102] (2).
  Copies available for reference: [CZ 005] (1).
Historia powszechnej myśli ekonomicznej : 1870-1950 / Janusz Górski, Tadeusz Kowalik, Witold Sierpiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-011353] (1).
The economy today / Bradley R. Schiller. Edition: 4th ed.Publisher: New York, NY : Random House, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-010516] (1).
Importowany postęp techniczny a rozwój gospodarczy Polski / Wojciech Brzost ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-012565] (1).
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / pod red. Jana Targalskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Wydaw. AE, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-089538] (1).
Wpływ przedmiotów społeczno-politycznych na poziom wiedzy i zainteresowań studentów uczelni ekonomicznych w PRL / Jerzy Indraszkiewicz. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. Availability: Copies available for hold on place: [M-070430] (1).
Przedsiębiorczość Krakowian przed 500 laty / Jan. M. Małecki. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-011481] (1).
Die Sorgen des Mittelstandes, sind sie durch Geld lösbar? / Walter Bergerhof [u. a.]. Publisher: München : Vereinigung mittelstandischer Unternehmer e.V., 1981. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003480] (1).
Soziale Marktwirtschaft für die Achtziger Jahre : die wirtschaftspolitischen Leitlinien der Bundesregierung / [Presse- und Informationsamt der Bundesregierung]. Publisher: Bonn : Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Reihe Politik-Informationen, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003662] (1).
Kompendium der Volkswirtschaftslehre. Teil 3 : Einkommen- und Beschäftigungstheorie / L. Chr. Weinert. Publisher: Aachen : FB Wirtschaft der FH Aachen, [1970]. Availability: Copies available for hold on place: [MA-004701] (1).
Studia ekonomiczne / [Elżbieta Adamczyk et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1983. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-011282] (1).
Studia ekonomiczne / pod red. Wiesława Litewskiego. Publisher: Kraków : Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1989. Other title: Studia oeconomica.Availability: Copies available for loan: [M-012437] (1).
Zasada równowagi gospodarczej / Tadeusz Skoczny ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065822] (1).
Ekonomika-polityka-świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / [mat. oprac. i podał do druku Kazimierz Urban]. ; Katedra Nauk Politycznych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publisher: Kraków : [s.n.], 1998 (Kraków : Druk. Akademii Ekonomicznej). Availability: Copies available for hold on place: [M-042298] (1).
Spór o wzrost gospodarczy / Edward J. Mishan ; przeł. Zofia Wolińska. Publisher: Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. Other title: Economic growth debate an assessment.Availability: Copies available for loan: [M-011363] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009069] (1).
O wyobraźni ekonomicznej Polaków / Janina Rosicka. Publisher: Kraków : [s.n.], cop. 1991 (Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego). Availability: Copies available for hold on place: [M-011480] (1).
Język rosyjski dla studentów kierunku ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego / Jadwiga Listwan ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : AE, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-010793] (49).
  Copies available for hold on place: [M-012662] (1).
Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii / Andrzej Malawski. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-011267] (20).

Powered by Koha