Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ekonometria / Zbigniew Pawłowski. Edition: Wydanie drugie rozszerzone.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-011349] (1).
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz Grabiński, Stanisław Wydymus, Aleksander Zeliaś ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Publisher: Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-011389] (1).
Ekonometria / Wiesław Sadowski. Edition: Wyd. 1 popr., dodr.Publisher: Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-098904] (1).
Wstęp do ekonometrii : praca przygotowana na podst. wykładów na U. W. przy współudziale Antoniego Banasińskiego / Oskar Lange. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-037155] (2).
  Copies available for hold on place: [M-011352] (1).
Ekonometria / Zbigniew Pawłowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-011350] (1).
Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Jan B. Gajda. Publisher: Warszawa : C. H. Beck, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-049570] (3).
  Copies available for hold on place: [M-098896] (1).
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / Antoni Goryl [et al.] ; red. nauk. Karol Kukuła. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 3.Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-006678] (6).
  Copies available for hold on place: [M-024879] (1).
  Checked out (3).
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła ; [aut.] Antoni Goryl [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Availability: Copies available for loan: [M-006681] (1).
Elementy ekonometrii / Marek Witkowski. Publisher: Piła : Bingo, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-026862] (2).
Teoria ekonometrii / Artur S. Goldberger ; [tł. Marian Kanton]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-011231] (1).
Ekonometria współczesna / Monika Kośko, Magdalena Osińska, Joanna Stempińska ; pod red. nauk. Magdaleny Osińskiej. Publisher: Toruń : "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-082715] (10).
  Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / Antoni Goryl [et al.] ; red. nauk. Karol Kukuła. Edition: Wyd. 2 popr. i rozsz., 4 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
  Checked out (1).
Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk przekł. Marek Gruszczyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-006598] (2).
Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. Edition: Wyd. 2, zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093157] (1).
Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Ekonometria / pod red. Marka Gruszczyńskiego i Marii Podgórskiej. Edition: Wyd. 7, (dodr.).Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. Edition: Wyd. 4 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Modelowanie zmienności i ryzyka : metody ekonometrii finansowej / Małgorzata Doman, Ryszard Doman. Publisher: Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-103619] (1).
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Dorota Witkowska. Edition: Wydanie II.Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-059428] (4).
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Dorota Witkowska. Publisher: Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-059427] (1).
Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-076742] (1).
Ekonometria stosowana / Władysław Welfe, Aleksander Welfe. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-065311] (1).
Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Aleksander Welfe. Edition: Wydanie III zmienione.Publisher: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-065362] (1).
Modelowanie ekonometryczne z Excelem : materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii / Danuta Strahl [et al.]. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Dorota Witkowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Wprowadzenie do ekonometrii / Antoni Goryl [et al.] ; red. nauk. Karol Kukuła. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy : ekonometria stosowana / Jerzy Witold Wiśniewski. Edition: Wyd. 4 popr. i uzup.Publisher: Toruń : Gravis, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-085884] (1).
Wprowadzenie do ekonometrii : skrypt dla studiów licencjackich / Krzysztof Kłęk, Robert Syrek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2012. Availability: Copies available for hold on place: [M-088336] (1).
Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Tadeusz Kufel. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).
Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań / praca pod red. Józefa Biolika ; [aut. rozdz. Zofia Mielecka-Kubień et al.]. Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 33] (1).

Powered by Koha