Your search returned 96 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich / Anna Łukawska. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991. Other title: De tempore, quo scholarum elementarium et mediarum discipuli discunt et quo sunt otiosi.Availability: Copies available for hold on place: [M-013280] (1).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2001. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. Edition: Wyd. 6.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1995. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
  Checked out (1).
Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983-. Other title: Kwartalnik Naukowy Edukacja | Edukacja : kwartalnik naukowy.Online Access: Od 2012 Availability: Copies available for reference: [CB-24] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-24] (14).
Theory, facts and interpretation in educational and social research / ed. by Boris Kožuh, Richard Kahn, Anna Kozłowska ; University of California, Los Angeles [et al.]. Publisher: Los Angeles ; Częstochowa : RODN "WOM", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-086078] (1).
  Copies available for hold on place: [M-020381] (1).
Twórcza postawa młodzieży o różnym typie lateralizacji / Danuta Krzywoń. Publisher: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047854] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095884] (1).
Motywy szkolnego uczenia się młodzieży / Zygmunt Putkiewicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-021109] (1).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 4.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-003961] (3).
  Checked out (2).
Scenarios toolkit / Tom Leney [et al. ; European Centre for the Development of Vocational Training]. Publisher: Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-071097] (1).
Measurement and assessment in educational and social research / ed. by Boris Kožuh [et al.]. Publisher: Cracow [etc.] : Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-101936] (2).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.016] (1).
Integracja wyników badań w pedagogice / Boris Kožuh ; [tł. z jęz. słoweń. Anna Kozłowska]. Publisher: Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-014607] (1).
Lists:
Relationship between theory and method in educational research / ed. by Boris Kožuh, Anna Kozłowska, Alicia Itati Palermo ; National University of Luján (Argentina), Pedagogical University of Częstochowa (Poland), University of Ljubljana (Slovenia). Publisher: Buenos Aires ; Częstochowa : RODN [Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli] "WOM", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-086076] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029322] (1).
Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-003297] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Learning for tomorrow : the role of the future in education / ed. by Alvin Toffler. Publisher: New York : Vintage Books, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-000141] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068846] (1).
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 5.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045665] (3).
W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości / pod red. Aleksandry Tokarz. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-005831] (1).
  Copies available for hold on place: [M-095975] (1).
Podmioty opieki i wychowania / pod red. Zofii Brańki. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Lists:
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (1).
Młodzi obywatele : wyniki międzynarodowych badań młodzieży / Roman Dolata [et al.] ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa UW, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-101503] (1).
Metodologia badań nad edukacją / Krzysztof Rubacha. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085246] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Teorie i koncepcje wychowania / Marian Nowak Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-086071] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej / Dorota Ekiert-Grabowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-050420] (1).
Edukacja kulturalna dorosłych : raporty z badań międzykulturowych : praca zbiorowa / pod red. Henryka Depty, Józefa Półturzyckiego, Hanny Solarczyk ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Warszawa ; Płock : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Edukacja kulturalna dorosłych w Niemczech : studium przypadku: Berlin/Brandenburgia / Wiltrud Gieseke [et al. ; tł.: Hanna Solarczyk-Szwec, Tadeusz Szwec]. Publisher: Warszawa : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2005. Other title: Kulturelle Erwachsenenbildung in Deutschland.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.83] (1).
Szkoła, segregacje, nierówności / Roman Dolata. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna Karwińska, Jerzy Mikułowski Pomorski, Romana Paszkowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-098178] (1).
Lists:
Nauka skorumpowana? : o niejasnych związkach nauki i biznesu / Sheldon Krimsky ; przeł. Beata Biały. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Społeczna rola literatury popularnonaukowej / Michał Sewerski ; Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-062815] (1).
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Historia wychowania w kształceniu nauczycieli : tradycja i współczesność, teoria i praktyka / pod red. Teresy Gumuły, Stanisława Majewskiego. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-024876] (1).

Powered by Koha