Your search returned 477 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zmienność w edukacji / Zygmunt Markocki, Paweł Tyrała. Publisher: Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-013001] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013002] (1).
Odbudowa wyższych szkół niepaństwowych w Polsce i ich nowe funkcje społeczno-edukacyjne / Zbigniew Paweł Kruszewski. Publisher: Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-087125] (1).
Edukacja społeczna : partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej / Maria Mendel. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087357] (1).
Pieniądze w procesie wychowywania dzieci / Stanisław Rogala. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-087067] (1).
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045868] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068721] (1).
Kształcenie ustawiczne dorosłych : (problemy - tendencje - propozycje) / Stanisław Suchy. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-012915] (1).
  Copies available for hold on place: [M-000894] (1).
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Prace edukacyjne / red. Janusza Ziarko ; European Association for Security. Publisher: Kraków : Liport LFK, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-011687] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011686] (1).
Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / [red. nauk. Zofia Hasińska]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087374] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Lists:
Prawo oświatowe w praktyce : poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty / Tadeusz Komorowski. Edition: Wyd. 4.Publisher: Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-037810] (1).
Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej / Stefan M. Kwiatkowski (red.) ; Henryk Bednarczyk [et al.]. Publisher: Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-072711] (1).
Wychowanie w toku procesu lekcyjnego / Maria Dudzikowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Availability: Copies available for loan: [M-001244] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013008] (1).
Polska szkoła i system edukacji : przemiany i perspektywy / Czesław Banach. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, [2001]. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących / Józef Pielachowski. Edition: Wyd. 3 zaktualizowane.Publisher: Poznań : eMPi2, 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
"Przeciw bezradności społecznej" : materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 25 stycznia 2003 r / [oprac. Piotr Sałustowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich : Agencja "Master", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-101527] (1).
Obywatelska odpowiedzialność za edukację narodową / [oprac. red. Katarzyna Pietrzyk, Anna Sieprawska]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-067646] (1).
  Copies available for hold on place: [M-014475] (1).
Psychofizjologiczne i społeczne uwarunkowanie procesu uczenia się w szkole wyższej / Maksymilian Siemieński. Publisher: Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. Availability: Copies available for hold on place: [M-009138] (1).
Rzecz o nauczycielach w wychowującym społeczeństwie socjalistycznym / Jan Szczepański. Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-009234] (1).
Młodzież i dorośli : ankieta "Trybuny Ludu" pn. "Wszyscy jesteśmy wychowawcami" / wybór i oprac. Jerzy Kraśniewski. Publisher: Warszawa : Iskry, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-009262] (1).
Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. Publisher: Kraków : "Impuls", 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-068591] (1).
Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. Publisher: Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-108807] (1).
Nauczyciel, wychowawca, dowódca : poradnik nauczania w centrach oraz w jednostkach wojskowych / Wojciech Łukowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-008477] (3).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych / Kazimierz Przyszczypkowski, Ewa Solarczyk-Ambrozik ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Miscellanea, 1995. Availability: Copies available for loan: [M-068997] (34).
  Copies available for hold on place: [M-087376] (1).
Wychowanie przez aktywne uczestnictwo / Maria Dudzikowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-015355] (1).
  Copies available for hold on place: [M-015356] (1).
Dydaktyka doskonalenia zawodowego / Tadeusz Nowacki. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-015423] (2).
  Copies available for hold on place: [M-015424] (1).
Edukacja : studia, badania, innowacje / Instytut Badań Pedagogicznych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983-. Other title: Kwartalnik Naukowy Edukacja | Edukacja : kwartalnik naukowy | Kwartalnik Edukacja.Online Access: Od 2012 Availability: Copies available for reference: [CB-24] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-24] (14).
Edukacja Ustawiczna Dorosłych : kwartalnik naukowo-metodyczny / Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządania. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Publisher: Radom : ITeE, 1999-. Other title: Polish Journal of Continuing Education.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-139] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-139] (12).

Powered by Koha