Your search returned 47 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego ; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-045868] (1).
  Copies available for hold on place: [M-068721] (1).
Edukacja w perspektywie integracji Europy : praca zbiorowa / pod red. Mariana Ochmańskiego, Teresy Sokołowskiej-Dzioba i Andrzeja Pieleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Publisher: Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2001. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy / [red. nauk. Zofia Hasińska]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087374] (1).
Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem / pod red. Katarzyny Głąbickiej. Publisher: Radom : Instytut Technologii Eksploatacji : Wyższa Szkoła Biznesu, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087377] (1).
Lists:
"Przeciw bezradności społecznej" : materiały II Konwencji Ruchu Przeciw Bezradności Społecznej, Kraków, 25 stycznia 2003 r / [oprac. Piotr Sałustowicz]. Publisher: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich : Agencja "Master", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-101527] (1).
Program "Edukacja dla Rozwoju" : strategia wychowania młodzieży do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo : materiały z konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji "Świat na Tak", Warszawa, 14 września 2004 r. / [oprac. Fundacja "Świat na Tak"]. Publisher: Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master", 2004. Other title: Strategia wychowania młodzieży do odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo.Availability: Copies available for hold on place: [M-098232] (1).
Nauczyciel i uczeń w zmieniającej się szkole : debiuty studenckie : III Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Adam Wirski, Eugeniusz Piotrowski, Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 3.Availability: Copies available for loan: [M-022420] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkoła, uczniowie, nauczyciele, rodzice w okresie integracji z Unią Europejską : debiuty studenckie : IV Bałtyckie Seminarium Studentów / [red. nauk. Stefan Kokociński] ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 2003. Other title: Bałtyckie Seminarium Studentów, 4.Availability: Copies available for loan: [M-022435] (4).
  Copies available for hold on place: [M-022439] (1).
Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. Publisher: Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-078699] (1).
Forum Polonijne 1974 : przemówienia, referaty, dyskusja / [red. nauk. Hieronim Kubiak] ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Badań Polonijnych, Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Publisher: Kraków ; Warszawa : Uniwersytet Jagielloński, 1976. Availability: Copies available for loan: [M-054122] (1).
  Copies available for hold on place: [M-027447] (1).
Development of education in Poland : International Conference on Education, 45th, Geneva : report / prepared by Ministry of National Education in the Republic of Poland ; [developed by Ireneusz Białecki [et al.]. Publisher: Warsaw : TEPIS, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030627] (1).
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli : Warszawa, 13-15 października 1977 r. : przemówienia, referaty, dyskusja / [materiały zebrał i przygot. do dr. zespół Stanisław Frycie et al. ; pod przewodn. Zdzisława Szymańskiego] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-030745] (1).
Edukacja jutra : VII Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny. Publisher: Częstochowa : "Menos", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-040601] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070379] (1).
Edukacja jutra : V Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny. Publisher: Częstochowa : Menos, 1999. Other title: V Tatrzańskie Seminarium Naukowe | Tatrzańskie Seminarium Naukowe, 5.Availability: Copies available for hold on place: [M-070380] (1).
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / pod red. Dariusza Fatuły ; Wydział Zarządzania i Marketingu Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2006. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-006341] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 33] (1).
Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym : zbiór studiów = Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective / pod red. Ireny Wojnar, Andrzeja Bogaja, Jerzego Kubina ; Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 1999. Other title: Strategies of educational reforms in Poland in a comparative perspective.Availability: Copies available for hold on place: [M-087132] (1).
Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania / red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota Gołębniak, Robert Kwaśnica ; [Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu]. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-098176] (1).
W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa / pod red. Eugeniusza Kameduły, Ignacego Kuźniaka, Eugeniusza Piotrowskiego. Publisher: Poznań : Firma Wydawnicza "MS Ag" ; Wągrowiec : Zakład Poligraficzno-Wydawniczy M-Druk, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-040584] (1).
Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085280] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040635] (1).
Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085281] (2).
  Copies available for hold on place: [M-040636] (1).
Szkoła i nauczyciel a integracja Europy : materiały z konferencji naukowej w Bydgoszczy - w dniach 5-7.10.1992 r. / pod red. Ryszarda Gerlacha i Elżbiety Podoskiej-Filipowicz. Publisher: Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-040637] (1).
Konstruowanie programów autorskich stymulujących i wspierających rozwój uczniów : praca zbiorowa / pod red. Janusza Gniteckiego. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085195] (1).
  Copies available for hold on place: [M-040606] (1).
Edukacja jutra : VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe / red. nauk. Kazimierz Denek, Tomasz M. Zimny. Publisher: Częstochowa : Menos, 2000. Other title: VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe.Availability: Copies available for hold on place: [M-040600] (1).
Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie : materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego. Publisher: Toruń : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : Edytor, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-040587] (1).
Nauczyciel człowiekiem dialogu : 69. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 1-2 lipca 2006 / [red. Eugeniusz Jankiewicz ; Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli]. Publisher: Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze" : KDN, 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095846] (1).
Nasze czasy wołają o świętych nauczycieli : 70. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców Jasna Góra, 30 czerwca - 1 lipca 2007 / [red. ks. Eugeniusz Jankiewicz]. Publisher: Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095848] (1).
Edukacja i kultura : idea i realia interakcji = Education and culture : idea and realisty of interrelation : zbiór studiów / pod red. Ireny Wojnar ; Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus". Publisher: Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2006. Other title: Education and culture.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kształtowanie kompetencji społecznych żołnierzy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 27 października 2004 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej / red. nauk. Mirosław Kaliński ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. Publisher: Warszawa : Polskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-080676] (1).
  Copies available for hold on place: [M-074217] (1).
Wychowawcza rola współczesnej szkoły / [Justyna Osiecka, Andrzej Chodyra]. Publisher: Warszawa : Kancelaria Sejmu, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-000529] (1).
Uniwersytet - społeczeństwo - edukacja : materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 13-14 października 2003 roku / red. nauk. Wiesław Ambrozik, Kazimierz Przyszczypkowski. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-092284] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).

Powered by Koha