Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Programy oświatowe polskiej radykalnej lewicy socjalistycznej i polityka oświatowa PZPR : teksty źródłowe z komentarzem 1876-1976 / Kazimierz Dobrzyński. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-007736] (1).
  Copies available for hold on place: [M-007735] (1).
Polityka a wychowanie : szkice z dziejów wychowania społecznego w Polsce / pod red. Andrzeja Wojtasa. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1994. Availability: Copies available for loan: [M-045890] (1).
  Copies available for hold on place: [M-071396] (1).
Geografia i wychowanie : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Lenczowskiego ; Rada Ministerstwa Obrony Narodowej d/s Nauk Społecznych [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-029860] (1).
Szkolnictwo i oświata w pracach Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej / Jolanta Szablicka-Żak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-031605] (1).
  Copies available for hold on place: [M-029892] (1).
Development of education in Poland : International Conference on Education, 45th, Geneva : report / prepared by Ministry of National Education in the Republic of Poland ; [developed by Ireneusz Białecki [et al.]. Publisher: Warsaw : TEPIS, 1996. Availability: Copies available for hold on place: [M-030627] (1).
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli : Warszawa, 13-15 października 1977 r. : przemówienia, referaty, dyskusja / [materiały zebrał i przygot. do dr. zespół Stanisław Frycie et al. ; pod przewodn. Zdzisława Szymańskiego] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-030745] (1).
Gra o nową szkołę / Janusz Gęsicki. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-033214] (1).
Realia i perspektywy reform oświatowych / pod red. Andrzeja Bogaja. Publisher: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-040672] (1).
Problemy rozwoju szkolnictwa i oświaty dorosłych / Czesław Banach. Publisher: Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia Ekonomicznego, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-040643] (1).
Nowe dylematy polityki społecznej / Stanisława Golinowska, Michał Boni (red). Publisher: Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-054639] (1).
  Copies available for reference: [CZ 304] (1).
Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Bogusław Śliwerski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-067812] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Szkolnictwo wyższe : wyzwania XXI wieku : Polska, Europa, USA / Jerzy K. Thieme. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Rola uczelni w regionie / Anna Marszałek. Publisher: Warszawa : Difin, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Edukacja dla rozwoju / [red. Jan Szomburg, Piotr Zbieranek ; Polskie Forum Obywatelskie]. Publisher: Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-086651] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Jolanty Suchodolskiej ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-014484] (1).
Edukacja w Unii Europejskiej / red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora. Wydział Nauk Politycznych. Publisher: Pułtusk : WSzH. WNP, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-083459] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014470] (1).
Polityka oświatowa powiatu / Iwona Kowalska [et al.] ; Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Konsultingowe Biuro Usług "Habitat". Publisher: Warszawa : Fundusz Współpracy Brytyjski Fundusz Know How, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-083866] (1).
Edukacja dla Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały konferencyjne / [red nauk. Zbigniew Kruszewski, Andrzej Szerauc] ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Publisher: Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-097115] (1).
Jawność w oświacie samorządowej - wybrane przykłady / Piotr Lisowski. Source: Jawność w samorządzie terytorialnym Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015
Polityka oświatowa rządów pruskich na Pomorzu Gdańskim w okresie zaboru (1772-1918) / Klemens Trzebiatowski. Source: Rocznik Gdański : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku Gdańsk : nakł. TPNiS, 1927-
Model praktyk pedagogicznych w międzywojennych seminariach nauczycielskich / Hanna Wójcik-Łagan. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Stanisław Mauersberg, Marian Walczak (wybór i oprac.) "Na przełomie : antologia relacji nauczycieli i uczniów z lat 1944-1956" / [Elwira J. Kryńska]. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Nursing education in Poland and European standards / Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zdziebło, Monika Szpringer, Stanisław Głuszek. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Kształcenie pielęgniarek w Polsce a standardy europejskie.Online Access: Click here to access online
Podział zadań publicznych między administrację rządową a samorząd terytorialny - przykłady oświatowe / Danuta Kurzyna-Chmiel. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Lokalne źródła samorządowego prawa oświatowego / Piotr Lisowski. Source: Źródła prawa w samorządzie terytorialnym Warszawa : Wolters Kluwer, 2018
Cele i treści kształcenia w związku z integracją europejską na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej we Włoszech i w Polsce / Elżbieta M. Mach. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, © copyright 2017. Availability: Copies available for loan: [M-113193] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Ideologia wychowawcza sanacji i jej odbicie w polityce szkolnej w latach 1926–1939 : (część wstępna, część pierwsza i zakończenie) / Anna Radziwiłł. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online
Doktorat Anny Radziwiłł – w kontekście miejsca i czasu powstania / Adam Fijałkowski. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online
Wokół pracy doktorskiej Anny Radziwiłł / Janina Kamińska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online
Nauczyciel jako podmiot i jako przedmiot polityki edukacyjnej / Marta Zahorska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha