Your search returned 37 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza / Izabela Dobosz. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-091064] (2).
  Copies available for hold on place: [M-095856] (1).
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska. Edition: Stan prawny na 30 listopada 2007 r.Publisher: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Źródła informacji dla dziennikarza / Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-056017] (7).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. nauk. Ryszarda Kowalczyka i Witolda Machury. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-055117] (1).
  Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy / Tomasz Płonkowski. Publisher: Warszawa : Instytut Kultury, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-069535] (1).
Etyka dziennikarska / Jan Pleszczyński. Publisher: Warszawa : "Difin", 2007. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-096617] (3).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Deontologia mediów / Claude-Jean Bertrand ; przeł. Tomasz Szymański. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. Other title: Déontologie des médias.Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Wokół zagadnień normatywnych / pod red. Witolda Machury. Publisher: Poznań ; Opole : Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Media i przestępczość / Yvonne Jewkes ; przekł. Ewa Magiera. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dziennikarstwo według Jana Pawła II / w oprac. i pod red. Marka Millera ; współpr. Anna Wiktorowicz ; wstęp Grzegorz Polak ; Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW. Publisher: Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy : Fronda Pl., 2008 Availability: Copies available for hold on place: [M-068975] (1).
Polski system medialny na rozdrożu : media w polityce, polityka w mediach / Bogusława Dobek-Ostrowska. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Zaufać mediom? : analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych / Aleksandra Wagner. Publisher: Kraków : Nomos, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce / Maciej Iłowiecki. Publisher: Warszawa : Fronda, cop. 2012. Other title: Etyka dziennikarska w praktyce.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Zawód - dziennikarz : regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych / Joanna Taczkowska. Publisher: Poznań ; Opole : Scriptorium, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością : problemy współczesnych mediów. T. 1 / red. Ryszard Kowalczyk, Witold Machura i Jacek Sobczak. Publisher: Opole : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach / Maciej Iłowiecki ; [rys. Andrzej Mleczko]. Edition: Wyd. 3, popr.Publisher: Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Media Dawne i Współczesne : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Dziennikarstwa. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2006-. Other title: MDiW.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1318] (5).
Status prawny dziennikarza / red. nauk. Wojciech Lis. Edition: Stan prawny na 15 marca 2014 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-111579] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Krzywe zwierciadło : o manipulacji w mediach / Maciej Iłowiecki ; [rys. Andrzej Mleczko]. Publisher: Lublin : "Gaudium", 2003. Availability: Copies available for loan: [M-097193] (1).
Prawo mediów / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; [poszczególne rozdz. napisały Joanna Sieńczyło-Chlabicz et al.]. Publisher: Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-100338] (2).
Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych przez prasę / Krystyna Święcka. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-112565] (1).
Prawo mediów / redakcja naukowa Joanna Sieńczyło-Chlabicz ; [poszczególne rozdziały napisały Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska]. Edition: 2 wyd., stan prawny na 1 października 2015 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-111835] (9).
  Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Idee wartości słowa w życiu publicznym / red. nauk. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska ; [tł. na jęz. ang. Marcin Jaźwiec, Marcin Józefaciuk]. Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.77] (1).
Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle obowiązującego w Polsce prawa / Lech Jaworski. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-101277] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Tadeusz Kononiuk, Ksenia Kakareko ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-102145] (5).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Etyczne dziennikarstwo : ewolucja deontyczna zawodu / Tadeusz Kononiuk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. Availability: Copies available for loan: [M-102280] (1).
  Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Etyka dziennikarstwa : edukacja - teoria - praktyka / pod red. Elżbiety Pawlak-Hejno, Jana Pleszczyńskiego. Publisher: Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 174] (1).
Zagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach = Ethical and corruption threats in the media / Krzysztof Nowakowski. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Ethical and corruption threats in the media.
The new ethics of journalism : principles for the 21st century / Kelly McBride, Tom Rosenstiel [eds.]. Publisher: Los Angeles [etc.] : SAGE : CQ Press, cop. 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 17] (1).
Internet jako źródło informacji dla dziennikarza : mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska / Bartosz Głowacki. Source: Studia Medioznawcze Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA, 2000-Other title: Internet as a source of information for the journalist : breaching the truth versus media ethic.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha