Your search returned 252 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Prasoznawstwo : wstęp do problematyki / Mieczysław Kafel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005089] (1).
Wege zum Journalismus / Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V., Volker Schulze (Hrsg.). Edition: 3. erweiterte und aktualisierte Auflage.Publisher: Bonn ; Bad Godesberg : Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V., 1986. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003714] (1).
Journalisten heute : die Dokumentation der Hamburger Medientage`81 vom 10. Juni bis 12. Juni 1981 / [Hans-Bredow-Inst. für Rundfunk u. Fernsehen, Hamburg. Red.: Walther von Schultzendorff]. Publisher: Hamburg : Verlag Hans Bredow-Institut, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [MA-003705] (1).
Informacja i świat w którym żyjemy / Juliusz Lech Kulikowski. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [MA-005067] (1).
Reporter i jego warsztat / Andrzej Magdoń. Edition: Wyd. 2 popr. i uzup.Publisher: Kraków : Universitas, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-003704] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Nowa retoryka dziennikarska / Walery Pisarek ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej. Publisher: Kraków : Universitas, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-056850] (11).
  Copies available for hold on place: [M-095536] (1).
Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Kraków : Universitas, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-074935] (4).
Gatunki prasowe / Maria Wojtak. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-051341] (5).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-026842] (1).
Völker und Nationen im Spiegel der Medien / [Red. Dieter Schmidt-Sinns]. Publisher: Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 1989. Availability: Copies available for loan: [M-028291] (1).
  Copies available for hold on place: [M-028292] (1).
Dziennikarstwo, media, społeczeństwo / red. nauk. Stanisław Mocek ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas Press. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk : Collegium Civitas Press, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006102] (4).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Wybrane zagadnienia zastosowania informatyki w procesach informacyjnych / Mieczysław Muraszkiewicz, Zbigniew Nowicki, Henryk Rybiński. Publisher: Warszawa : Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-028742] (1).
Zeszyty Prasoznawcze / Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa. Publisher: Kraków : Wydawnictwo RSW Prasa, 1960-. Online Access: Od 2012 Availability: Copies available for reference: [CB-153] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-153] (49).
Współczesne oblicza mediów / pod red. Joanny Marszałek-Kawy. Publisher: Toruń : A. Marszałek, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-067564] (1).
Media i dziennikarstwo na przełomie wieków : (materiały międzynarodowej konferencji naukowej Warszawa, 6-7 czerwca 1997 roku) / zebrał, wstępem opatrzył i do druku podał Janusz Adamowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Dziennikarstwa. Publisher: Warszawa : Elipsa, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-095534] (1).
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-045647] (5).
  Checked out (1).
Winter into spring : the Czechoslovak press and the reform movement, 1963-1968 / Frank L. Kaplan. Publisher: Boulder : East European Quarterly ; New York : distributed by Columbia University Press, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-011640] (1).
Dziennikarstwo internetowe / Leszek Olszański. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-004793] (4).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
V Kielecki Festiwal Nauki, 16-26 września 2004 : prezentacje festiwalowe / pod red. Krzysztofa Grysy. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. Other title: Kielecki Festiwal Nauki, 16-26 września 2004, 5.Availability: Copies available for hold on place: [M-030721] (1).
III Kielecki Festiwal Nauki, 06-22 września 2002 r. : prezentacje festiwalowe / [red. merytoryczna Olga Darewicz-Uberman]. Publisher: Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003. Other title: Kielecki Festiwal Nauki, 3.Availability: Copies available for hold on place: [M-030769] (1).
Publiczne media elektroniczne w Europie / Alicja Jaskiernia ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-045139] (2).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne : techniki tworzenia programów informacyjnych / Andrew Boyd ; przekł. Agata Sadza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-056027] (8).
Kultura newsów / Stuart Allan ; przekł. Adriana Sokołowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. Availability: Copies available for loan: [M-051643] (5).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Z mikrofonem przez USA : audycje "Głosu Ameryki" / Marek Święcicki. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydaw. Rytm : Oficyna Wydaw. Pokolenie, 1991. Availability: Copies available for loan: [M-037399] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036872] (1).
Przyszłość a technika : ergonomiczna analiza funkcji społecznej badań naukowych i techniki / Władysłw Kozłowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-036497] (1).
Autoportret reportera / Ryszard Kapuściński ; wybór i wstęp Krystyna Strączek. Publisher: Kraków : "Znak", 2003. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Reportaż - jak go napisać? : poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-046058] (1).
  Copies available for reference: [CZ 050+070] (1).
Luce and his empire / W. A. Swanberg. Publisher: New York : Charles Scribner's Sons, cop. 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-042091] (1).
Atlas towarzyski / Janusz Atlas. Publisher: Warszawa : Reporter, [1991]. Availability: Copies available for loan: [M-042677] (1).
  Copies available for hold on place: [M-042676] (1).

Powered by Koha