Your search returned 20 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Gdy dziecko potrzebuje pomocy : poradnik oraz komplet dokumentów dotyczących praw dzieci / [aut. Beata Balińska et al. ; pod red. Anny Grajcarek]. Edition: Stan prawny na dzień 31 marca 2004 r.Publisher: Kraków : Wydaw. ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-054779] (10).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090733] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. Publisher: Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-090735] (2).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym / Violetta Kwiatkowska-Darul. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104341] (1).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ministerstwo Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym / [zeszyt oprac. Teresa Serafin ; przy współudz. Urszuli Grodzkiej et al.]. Publisher: Warszawa : MEN. Biuro Administracyjne, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-066825] (1).
Wykłady prawnicze dla pediatrów / Justyna Zajdel. Edition: Stan prawny na 30 października 2010 r.Publisher: Łódź : Wydawnictwo Progress, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Małoletni jako świadek w procesie karnym / Magdalena Kornak. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080622] (2).
  Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-090563] (1).
Prawne aspekty karcenia małoletnich / red. Filip Ciepły ; aut. Tadeusz Bojarski [et al.]. Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim / Magdalena Maraszek. Edition: Stan prawny na 1 maja 2012 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce / Violetta Konarska-Wrzosek. Edition: Stan prawny na 1 lipca 2013 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
  Checked out (1).
Dzieci "po drugiej stronie muru" : raport z monitoringu placówek dla nieletnich / Michał Szwast, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny. Publisher: Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Prawa dziecka : perspektywa Kościoła / redaktor numeru Piotr Kroczek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-112552] (1).
Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej / Maciej Dercz. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Lists:
Okna życia w systemie opieki nad dziećmi / Beata Krajewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Other title: "Life windows" in the system of childcare.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Lists:
Sześciolatek w szkole / redakcja naukowa Anida Szafrańska. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-104290] (4).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Przychodzi uczeń do prawnika... : część dla młodzieży gimnazjalnej / Natalia Radosh, Michał Łakomecki. Edition: Stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r.Publisher: Poznań ; [Warszawa] : Ministerstwo Sprawiedliwości, 2015. Availability: Copies available for hold on place: [M-104958] (1).
Ochrona praw dzieci / red. Kamil M. Woźniak, Agata Jakieła ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Edition: Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r.Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Mediacja w sprawach nieletnich / Paweł Waszkiewicz. Source: Mediacje : teoria i praktyka Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018

Powered by Koha