Your search returned 248 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. z ang. Marta Lewandowska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-087352] (1).
Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki : tom poświęcony pamięci Marii Przetacznik-Gierowskiej / pod red. Magdaleny Smoczyńskiej ; [tł. i red. tekstów angielskojęzycznych Grace W. Shugar]. Publisher: Kraków : TAiWPN Universitas, cop. 1998. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-012859] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088783] (1).
Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. Publisher: Kraków : Wydaw. "Barbara", 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-022048] (1).
Rodzina a osobowość / Maria Ziemska. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-050432] (2).
Rodzinne uwarunkowania kontaktów interpersonalnych dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Leona Niebrzydowskiego. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-074413] (1).
Rodzina i dziecko : praca zbiorowa / pod red. Marii Ziemskiej. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-088995] (1).
Toksyczni rodzice / Susan Forward, Craig Buck ; [przekł. Ryszard Grażyński, współprac. przy przekł. Hanna Dankiewicz, Dorota Krzemińska]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, cop. 1989. Availability: Copies available for loan: [M-038553] (5).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Psychologia dziecka / Pauline Morand de Jouffrey ; [przeł. z fr. Aneta Bassa]. Publisher: [Paryż] : Livra Editions, 1996. Other title: Psychologie de l'enfant.Availability: Copies available for loan: [M-012906] (1).
  Copies available for hold on place: [M-021961] (1).
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003071] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje / Jadwiga Izdebska. Publisher: Białystok : Trans Humana, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Hanna Nadolska. Publisher: Białystok : "eRBe", 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-087095] (1).
Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży / Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-050956] (2).
Grupa bawi się i pracuje : zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Cz. 2 / Jolanta Rojewska. Publisher: [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza UNUS, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004738] (3).
Jak kochać dziecko ; Internat ; Kolonie letnie / Janusz Korczak. Publisher: Warszawa ; Kraków : Spółdzielnia Wydawnicza "Książka", 1948. Availability: Copies available for loan: [M-070444] (2).
Aktywność i działalność dzieci i młodzieży / Maria Tyszkowa. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Availability: Copies available for hold on place: [M-017006] (1).
Rozwód - proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Lists:
Twórczość a rozwój umysłowy dziecka / Viktor Lowenfeld, W. Lambert Brittain ; [tł. Krzysztof Polakowski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. Availability: Copies available for loan: [M-009908] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013034] (1).
Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem / Ludwik Bandura. Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974. Availability: Copies available for loan: [M-015578] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021435] (1).
Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży / Maria Przetacznikowa. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. Availability: Copies available for loan: [M-013073] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013074] (1).
Równoważenie struktur poznawczych : centralny problem rozwoju / Jean Piaget ; [tł. Zofia Zakrzewska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Availability: Copies available for loan: [M-079746] (2).
  Copies available for hold on place: [M-013270] (1).
Myślenie twórcze / Zbigniew Pietrasiński. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-098107] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012977] (1).
Materiały pomocnicze do historii psychologii : psychologia rozwojowa i wychowawcza w latach 1870-1930 / wyboru dokonała Wanda Bobrowska-Nowak. Edition: Wyd. 2, popr. i uzup.Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-013278] (1).
Obserwacje, interpretacje i charakterystyki psychologiczne / Zbigniew Skorny. Edition: Wyd. 3 zm.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Availability: Copies available for loan: [M-013050] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013049] (1).
Badania nad rozwojem języka dziecka : wybór prac / pod red. Grace Wales Shugar i Magdaleny Smoczyńskiej ; [tł. Zofia Babska et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-012727] (1).
Rozwój dziecka / Elizabeth B. Hurlock ; [tł. B. Hornowski, S. Kowalski, B. Rosemann]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1960. Other title: Child development.Availability: Copies available for loan: [M-050356] (2).
Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży : zarys technik badawczych / Józef Rembowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Availability: Copies available for loan: [M-068573] (3).
Dynamika nerwic : psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży / Irena Obuchowska. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-002018] (1).
  Copies available for hold on place: [M-070406] (1).
Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych / Halina Spionek. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-066873] (3).
  Copies available for hold on place: [MA-006449] (1).

Powered by Koha