Your search returned 91 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Podstawowa opieka pediatryczna / pod red. Raymonda C. Bakera ; wstęp William K. Schubert ; konsultacja nauk. Jacek J Pietrzyk ; tł. Piotr Kruczek. Publisher: Kraków : TAiWPN Universitas, 1998. Other title: Handbook of pediatric primary care.Availability: Copies available for hold on place: [M-087475] (1).
Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej ; [aut. Jadwiga Bogucka et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. Availability: Copies available for loan: [M-093192] (1).
  Copies available for reference: [CZ 614] (1).
Kompendium chorób zakaźnych wieku dziecięcego / Jan Bogdanowicz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968. Availability: Copies available for hold on place: [M-017015] (1).
Sekrety pediatrii / Richard A. Polin, Mark F. Ditmar ; z jęz. ang. tł. Janusz Fydryk, Tomasz Urasiński. Publisher: Szczecin : dystr. D. W. Publishing, 1995. Other title: Pediatrics secrets.Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci / pod red. Jana Rudnika ; aut. Karol Barta [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972. Availability: Copies available for hold on place: [M-016981] (1).
Osobowość dzieci i młodzieży : rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-070884] (1).
Encyklopedia zdrowia dziecka / pod red. Krystyny Bożkowej ; aut. Maria Borkowska [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1994. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Choroby układu oddechowego wieku dziecięcego / pod red. Zofii Lejmbach i Haliny Przybylskiej ; zespół aut. Józef Bożek [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-017003] (1).
Kompendium pediatrii dla lekarzy i studentów : informacje, fakty, zestawienia / Dieter Palitzsch ; tł. oraz adaptacji ... dokonał Jerzy Kansy. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976. Other title: Systematik der praktischen Pädiatrie für Ärzte und Studenten.Availability: Copies available for hold on place: [M-016979] (1).
Diagnostyka i terapia małego dziecka / pod red. Bolesława Górnickiego i Zofii Kowalczyk ; [aut. Alina Askanas et al.]. Edition: Wyd. 2. rozsz. i unow.Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978. Availability: Copies available for hold on place: [M-016980] (1).
Leki w praktyce pediatrycznej / Teresa Demitrescu-Chrobak. Edition: Wyd. 3.Publisher: Kraków : Help-Med, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-115430] (1).
Uodparnianie sztuczne przeciw chorobom zakaźnym u dzieci i młodzieży : poradnik dla lekarzy / pod red. Barbary Woynarowskiej, Ireny Szajner-Milart ; Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Zarząd Główny. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-016995] (1).
Diagnostyka różnicowa w pediatrii / Michael Hertl ; [tł. P. Albrecht et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Medyczne, 1993. Other title: Pädiatrische Differentialdiagnose.Availability: Copies available for hold on place: [M-016971] (1).
Podstawy farmakologii i farmakoterapii wieku rozwojowego / pod red. Krystyny Bożkowej. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979. Availability: Copies available for loan: [M-017525] (1).
  Copies available for hold on place: [M-017526] (1).
Elektrokardiografia wieku dziecięcego z podstawami fono- i balistokardiografii / M. Gomirato Sandrucci, G. Bono ; przekł. Anna Kasperlik. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1964. Other title: Elettrocardiografia nell' età infantice con elementi di fonocardiografia e balistocardiografia.Availability: Copies available for hold on place: [M-018736] (1).
Medycyna kliniczna i środowiskowa : (wybrane zagadnienia). Cz. 2 / pod red. Andrzeja Śliwowskiego i Włodzimierza Góreckiego ; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Ludowe : na zlec. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, 1990. Availability: Copies available for hold on place: [M-018684] (1).
Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybrane problemy / Aleksandra Maciarz. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-046491] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca / Kazimierz Dąbrowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-032214] (1).
The exceptional child grows up : guidelines for understanding and helping the brain-injured adolescent and young adult / by Ernest Siegel. Publisher: New York : E. P. Dutton & Co., Inc., 1975. Other title: Guidelines for understanding and helping the brain-injured adolescent and young adult.Availability: Copies available for hold on place: [M-038442] (1).
Pielęgniarstwo pediatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Bogusław Pawlaczyk ; aut. Anna Basa [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. Availability: Copies available for loan: [M-080818] (7).
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne / [red.] Mary E. Muscari ; red. nauk. wyd. pol. Krystyna Bernat ; [tł. Sylwia Zawada-Targoni, Marek Kowrach ; aut. Mary E. Muscari et al.]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005. Other title: Pediatric nursing.Availability: Copies available for loan: [M-057036] (10).
  Checked out (1).
Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. T. 4, Choroby układu wydzielania wewnętrznego, choroby i wady serca / pod red. Jacka J. Pietrzyka ; aut. t. 4 Katarzyna Bieganowska [et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. Other title: Choroby układu wydzielania wewnętrznego, choroby i wady serca.Availability: Copies available for loan: [M-052693] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. T. 3, Choroby układu pokarmowego, choroby układu nerwowego, choroby układu moczowego / pod red. Jacka J. Pietrzyka ; aut. t. 3 Adam Bysiek [et al.]. Publisher: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. Other title: Choroby układu pokarmowego, choroby układu nerwowego, choroby układu moczowego.Availability: Copies available for loan: [M-052688] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Lists:
Podstawy intensywnej terapii dzieci / Charles Stack, Patrick Dobbs ; red. nauk. tł. Krystyna Kubicka ; [tł. z jęz. ang. Teresa Jackowska et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007. Other title: Essentials of Paediatric Intensive Care.Availability: Copies available for loan: [M-052703] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Opieka nad noworodkiem / red. nauk. Agnieszka Bałanda ; [aut. Agnieszka Bałanda et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. Online Access: Dostęp autoryzowany na podstawie IP komputera oraz dla użytkowników posiadających indywidualne hasło w bazie IBUK Libra Availability: Copies available for loan: [M-076637] (10).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Choroby wieku rozwojowego : podręcznik dla pielęgniarek / pod red. Andrzeja Papierkowskiego ; aut. Hanna Chrząstek-Spruch [et al.]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-102944] (3).
  Copies available for hold on place: [M-076427] (1).
Endokrynologiczne i immunologiczne problemy w pediatrii : podręcznik diagnostyki i terapii / Edda Weimann, Gerd Horneff ; z jęz. niem. tł. Barbara Rabska-Pietrzak. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. Other title: Endokrinologische und immunologische Krankheitsbilder in der Pädiatrie Leitfaden zu Diagnostik und Therapie.Availability: Copies available for loan: [M-078009] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Lists:
ABC zabiegów w pediatrii : podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy / pod red. Jacka J. Pietrzyka, Hanny Szajewskiej, Jacka Mrukowicza ; [aut. Teresa Bis-Oleniacz et al.]. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej / pod red. Wandy Kawalec i Andrzeja Milanowskiego ; aut. Alicja Chybicka [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).

Powered by Koha