Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne / Halina Spionek. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. Availability: Copies available for loan: [M-001249] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013285] (1).
Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie : rozpoznanie i interwencja psychospołeczna w doświadczeniach brytyjskich i polskich / pod red. nauk. Doroty Iwaniec, Jerzego Szmagalskiego ; [tł. z jęz. ang. Konstancja Stankiewicz]. Edition: Wyd. 1, (dodruk).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-086424] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-084249] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. Other title: Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci.Availability: Copies available for loan: [M-084590] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Lists:
Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 1 / pod red. Czesława Szmigla i Wojciecha Kiebzaka,. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. T. 2 / pod red. Czesława Szmigla i Wojciecha Kiebzaka,. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. Edition: Wyd. 6 (popr.).Publisher: Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-112378] (11).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty / Grażyna Banaszek. Publisher: Bielsko - Biała : Alfa Medica Press, cop. 2002. Availability: Copies available for loan: [M-104515] (1).
Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty / Grażyna Banaszek. Edition: Wyd. 2 (poszerz. i popr.).Publisher: Bielsko-Biała : α-medica press, cop. 2004. Availability: Copies available for loan: [M-115434] (3).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Cz. 1 / pod red. Ludwiki Sadowskiej ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Publisher: Wrocław : Wydaw. AWF, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-104904] (1).
The impact of sensory integration therapy on gross motor function in children after prenatal exposure to alcohol / Jacek Wilczyński, Katarzyna Zawada. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Wpływ terapii integracji sensorycznej na funkcje motoryki dużej u dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol.Online Access: Click here to access online
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 616] (1).
Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. Availability: Copies available for loan: [M-113990] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha