Your search returned 33 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole : [jak temu przeciwdziałać] / Sylvia Rimm ; z jęz. ang. przeł. Monika Horzowska. Publisher: Poznań : Wydaw. Moderski i S-ka, 2000. Other title: Why bright kids get poor grades and what you can do about it.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.95/.953] (1).
Lists:
Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem / Ludwik Bandura. Publisher: Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974. Availability: Copies available for loan: [M-015578] (2).
  Copies available for hold on place: [M-021435] (1).
Lists:
Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z jęz. ang. przetł. Katarzyna Górska-Łazarz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988. Other title: How to be a gifted parent.Availability: Copies available for loan: [M-002098] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Lists:
Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Praca z młodzieżą uzdolnioną : materiały z konferencji, poświęconej problemom pracy z młodzieżą uzdolnioną, która odbyła się w dniu 7 czerwca 1973 r. / [red. Jerzy Bogusław Kowalski] ; Min. Oświaty i Wychowania. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. Availability: Copies available for hold on place: [M-030702] (1).
Lists:
Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046890] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-058989] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : K.E. Liber, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-054509] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Lists:
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì.Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-065048] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065953] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-089742] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Wokół problematyki zdolności : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Jana Łaszczyka, Małgorzaty Jabłonowskiej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy / Ołena Boczarowa ; przeł. Oleg Aleksejczuk. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. Online Access: Okładka | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-080359] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Podstawy pracy z uczniem zdolnym / Teresa Giza. Publisher: Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2011. Other title: Basics of working with talented pupils.Availability: Copies available for loan: [M-083126] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Uczeń zdolny w rodzinie i w szkole / red. nauk. Wojciech Błażejewski, Czesław Lewicki, Eugeniusz Szal. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-112004] (1).
Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-085573] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2 / pod red. Ołeny Boczarowej i Joanny Aksman. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. Other title: Pedagogìčna ta suspìl'na pìdtrimka obdarovanih dìtej i molodì..Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-111971] (11).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090431] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nauka - Sztuka -Edukacja : opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie : raport zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego wdrażania i upowszechniania modelu / [oprac. zespół w składzie: Joanna Aksman, Jolanta Pułka, Piotr Kordek]. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-090656] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37] (1).
Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. Publisher: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-097100] (3).
  Copies available for hold on place: [M-069503] (1).
Lists:
Być zdolnym - wspierać zdolnych / red. Teresa Giza i Marzena Pękowska. Publisher: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, cop. 2012. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Recenzja książki Grzegorza Szumskiego "Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych" / [Bożena Knapp]. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Wspieranie rozwoju dziecka w świetle koncepcji inteligencji wielorakich = Supporting child development in the aspects of multiple intelligences theory / Aldona Kopik, Monika Zatorska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Supporting child development in the aspects of multiple intelligences theory.Online Access: Click here to access online
Uczeń zdolny jest wśród nas / pod red. Marii Aleksandrovich, Bożeny Kołakowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny. Instytut Pedagogiki. Zakład Psychologii, Zakład Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Publisher: Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Kryzys społecznych i edukacyjnych funkcji szkoły w zakresie pracy z uczniami zdolnymi / Teresa Giza. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Dyspozycje twórcze i zdolności : Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008Other title: Crisis of social and educational functions of school within the range of work with gifted schoolchildren.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha