Your search returned 11 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne / Jacek Węgrzynowicz. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Availability: Copies available for reference: [CZ 379.8] (1).
Dziecko o obniżonej sprawności umysłowej / Jadwiga Różycka. Publisher: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1959. Availability: Copies available for hold on place: [M-032090] (1).
Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Komunikacja - edukacja - społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Jolanta Rzeźnicka-Krupa ; [Uniwersytet Gdański]. Publisher: Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Pomoc dziecku upośledzonemu / Janet Carr ; il. Posy Simmonds ; [tł. Stanisław Nowak, Stanisław Stefan Nowak]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. Other title: Helping your handicapped child.Availability: Copies available for hold on place: [M-087360] (1).
Uczeń z zespołem Downa : rozpoznanie czynników warunkujących powodzenie szkolne / Bartłomiej Skowroński. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. Other title: Student with Down syndrome : recognition of factors determining school education.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Kompetencja językowa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Wątorek. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Usprawnienie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / pod red. Jan Pileckiego. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-104901] (1).
Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Władysławy i Jana Pileckich. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-104903] (1).
Warto być! : program profilaktyczno-rewalidacyjny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : działania profilaktyczne skierowane do rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Maria Łukawska ; wykonawca utworów prezentowanych na płycie Przemysław Chwałek. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2019. Other title: Program profilaktyczno-rewalidacyjny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : działania profilaktyczne skierowane do rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim | Program profilaktyczno-rewalidacyjny Warto być! dla dzieci z uposledzeniem umysłowym w stopniu lekkim : działania profilaktyczne skierowane do rodziców wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).

Powered by Koha