Your search returned 24 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Samopomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Zespół Wczesnej Diagnozy i Terapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 1991 / pod red. Jadwigi Włodek-Chronowskiej. Publisher: Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1993. Other title: De auxilii invicem lati scientia atque usu psychopaedagogico.Availability: Copies available for hold on place: [M-013333] (1).
Dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce : wpływ neurorozwojowych zaburzeń na na naukę dzieci z prawidłową inteligencją / Jessie Francis-Williams ; [tł. Marian Gietko ; red. nauk. Roman Michałowicz]. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975. Availability: Copies available for hold on place: [M-017007] (1).
Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych / Halina Spionek. Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Availability: Copies available for loan: [M-066873] (3).
  Copies available for hold on place: [MA-006449] (1).
Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-046546] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.8] (1).
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047593] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098910] (1).
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 1, Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Teoretyczne i empiryczne aspekty badań przemocy wobec dziecka w rodzinie.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Przemoc w rodzinie wobec dziecka jako czynnik społeczno-pedagogicznego nieprzystosowania uczniów. T. 2, Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów / Zofia Brańka. Publisher: Kraków : "Text", 2006. Other title: Wpływ przemocy w rodzinie wobec dziecka na społeczno-pedagogiczne nieprzystosowanie uczniów.Availability: Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
Lists:
Pedagogika specjalna w szkolnictwie powszechnym / Eugeniusz Nurowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Availability: Copies available for hold on place: [M-050381] (1).
Understanding language disorders : the impact on learning / Vivienne L. Ratner, Laura R. Harris. Edition: 4th print.Publisher: Eau Claire : Thinking Publications, dr. 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-053083] (1).
Trudności w nauce a programy edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Karbowniczek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. Publisher: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Iwona Dąbrowska-Jabłońska ; Uniwersytet Opolski. Publisher: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie / Janusz Mastalski. Publisher: Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-014615] (1).
Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje / Celestyna Grzywniak. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-090007] (3).
  Copies available for hold on place: [M-014543] (1).
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Edition: Wyd. 6.Publisher: Kraków : Impuls, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-049033] (1).
Obszary społecznej marginalizacji - niepełnosprawność / pod red. Joanny Rutkowiak i Amadeusza Krause. Publisher: Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Terapia Pedagogiczna w Przedszkolu : z elementami integracji sensorycznej / [red. prowadzący Beata Wycech]. Publisher: Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2013-. Availability: Copies available for reference: [CA-804] (1).
Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara ; [rys. Agata Fuks]. Edition: Wyd. 7.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce / Urszula Maria Pietuch. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Publisher: Warszawa : "Liber", 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.8:159.91] (1).
Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki? : Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe ; ilustracje Luca Papp ; tłumaczenie Magdalena Macińska. Edition: Wyd. 2, popr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. Other title: Assessing neuromotor readiness for learning.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-117460] (4).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-113795] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lęk przed matematyką : poglądy, badania, rozwiązania / Urszula Oszwa. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. Availability: Copies available for loan: [M-117551] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37.016] (1).
Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej = Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Other title: Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas.Availability: Copies available for loan: [M-117591] (2).
  Copies available for reference: [CZ NOWOŚCI 37] (1).

Powered by Koha