Your search returned 13 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-107723] (1).
  On hold (1).
Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / wybór i oprac. Alicja Pacewicz ; Polska Liga "Trzeźwość". Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-040656] (1).
Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików / Maria Ryś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-108791] (1).
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz i zespół]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003457] (9).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [red. Piotr Żak]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kielce : "Charaktery", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095887] (1).
Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Zakuci w kajdany / Katarzyna Bosowska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności : rozwój, rodzina, edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara. Publisher: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Dzieci oskarżają = The Children accuse / scenariusz i realizacja J. Hoffman, E. Skórzewski. Source: Czarna seria = The black series Warszawa : Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, [2007]Other title: Children accuse.
Speech development delay in a child with foetal alcohol syndrome / Jacek Wilczyński, Jolanta Jabłońska. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Opóźnienie rozwoju mowy u dziecka z alkoholowym zespołem płodowym.Online Access: Click here to access online
Fetal alcohol syndrome : casus, diagnostic criteria and prevalence / Agata Horecka-Lewitowicz, Piotr Lewitowicz, Olga Adamczyk-Gruszka,Dariusz Skawiński, Monika Szpringer. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Alkoholowy zespół płodowy : przyczyny, kryteria diagnostyczne i prewalencja.Online Access: Click here to access online
Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior. Publisher: Warszawa : Difin, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).

Powered by Koha