Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / Mark Selikowitz ; przeł. Agnieszka Wierzejska. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. Availability: Copies available for loan: [M-046451] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis ; Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne. Edition: Wyd. 2.Publisher: Lublin : AWH Antoni Dudek, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-087361] (1).
Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. Edition: Wyd. 3, popr.Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-013286] (1).
Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-085633] (10).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Lists:
Dysleksja / Wojciech Brejnak. Edition: Wyd. 1 (dodr.).Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005. Other title: Nie jesteś sam.Availability: Copies available for loan: [M-049109] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł. Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Other title: Dyslexia and literacy.Availability: Copies available for loan: [M-049118] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Jedynka z ortografii? : rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. Edition: Wyd. 2.Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-086994] (1).
Lists:
Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. Other title: Logopédie et les besoins éducatifs particuliers devant la réforme scolaire.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-056.264] (1).
Lists:
Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej : doświadczenia pedagogiczne / Maria Bogumiła Pecyna ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Publisher: Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-084277] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-070372] (1).
Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. Publisher: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. Edition: Wyd. 2 (popr.).Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-084633] (1).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. Other title: Gift of dyslexia : why some of the smartest people can`t read and how they can learn.Availability: Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:
Recenzja książki Ewy Górniewicz "Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu" / [Agnieszka Sakowicz-Boboryko]. Source: Test : pismo naukowe Wydziału Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku Białystok : "Trans Humana" Wydaw. Uniwersyteckie, 1995-1997
Ocena ryzyka dysleksji u dzieci siedmioletnich = Dyslexia risk assessment in seven-year-old children / Dariusz Skawiński, Agata Horecka-Lewitowicz, Monika Szpringer, Agnieszka Zaworska-Winiarska, Piotr Lewitowicz, Sławomir Dutkiewicz. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Dyslexia risk assessment in seven-year-old children.Online Access: Click here to access online
Symultaniczno-sekwencyjna wczesna nauka czytania - skuteczna metoda stymulacji dzieci zagrożonych dysleksją / Jagoda Cieszyńska. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009Other title: Simultaneous-sequential early learning of readin - an effective method of the stimulation of children threatened by dyslexia.Online Access: Click here to access online
Psycholingwistyczna analiza procesu czytania z perspektywy nowego ujęcia mechanizmów dysleksji rozwojowej / Alicja Giermakowska. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009Other title: Psycholinguistic analysis of the reading process from the perspective of the approach to the mechanisms of developmental dyslexia.Online Access: Click here to access online
Dysleksja - problem wciąż nieznany / Marta Korendo. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009Other title: Dyslexia - the problem still unknown.Online Access: Click here to access online
Przegląd definicji dysleksji w świetle najnowszych badań / Ewa Boksa. Source: Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-2009Source: Czytanie jako współczesny problem pedagogiczny Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009Other title: Overview of the definition of dyslexia in the light of latest research.Online Access: Click here to access online
Kocham się uczyć : Odwaracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcji geografii / Jagoda Cieszyńska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-113810] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. Edition: Wydanie I - 1 dodruk.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-117587] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.013.82] (1).
Lists:

Powered by Koha