Your search returned 27 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej w pozimnowojennej Europie / Magdalena Alicja Macioszek. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-074713] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039706] (1).
Polski Przegląd Dyplomatyczny / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2001-2012, 2016-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-689] (12).
Dyplomacja Polski, 1918-2005 : struktury organizacyjne / Krzysztof Szczepanik. Edition: Wyd. 2 rozsz. i uzup.Publisher: Warszawa : ASKON, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-104547] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Dyplomacja gospodarcza : rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa / Edward Molendowski, Wojciech Polan. Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / pod red. naukową Tadeusza Jemioły, Kazimierza Malaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Publisher: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-051742] (2).
  Copies available for reference: [CZ 327.56/.57] (1).
Choroba dyplomatyczna / Daniel Passent. Publisher: Warszawa : Iskry, cop. 2002. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Szansa i zagrożenie : polityka i dyplomacja w rodzinnej Europie / Bronisław Geremek ; rozmawia Dorota Maciejewska. Publisher: Warszawa : Studio Emka : Gaudentinum, 2004. Availability: Copies available for hold on place: [M-092192] (1).
Dyplomata : na salonach i w politycznej kuchni / Jerzy M. Nowak. Publisher: Warszawa : Bellona, cop. 2014. Availability: Copies available for loan: [M-094924] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski / Beata Ociepka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. Online Access: Click here to access online | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Ambasador : dyplomacja, polityka, biznes, kultura / [red. nacz. Stanisław Błaszczyk]. Publisher: Warszawa : "Active Capital", 2005-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-961] (10).
Historia w dyplomacji publicznej / redakcja naukowa Beata Ociepka ; [recenzja: Mirosław Dymarski]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Historia dyplomacji od 1945 r. / pod red. A. A. Gromyki ; oprac. W. N. Bielecki [et al. ; tł. Józef Górski ; konsultacja naukowa przekł. pol. Stanisław W. Dobrowolski]. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1986. Other title: Istoriâ diplomatii.Availability: Copies available for hold on place: [M-100948] (1).
Historia, polityka, dyplomacja : blogosfera MSZ / [red. Kazimierz Stembrowicz]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-104708] (1).
  Copies available for reference: [CZ 327] (1).
The new era of diplomacy : the effects of public diplomacy, nation branding and cultural diplomacy / Jens Nielsen Sigsgaard. Publisher: Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
The European external action service and national foreign ministries : convergence or divergence? / edited by Rosa Balfour, Caterina Carta, Kristi Raik. Publisher: Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Dyplomacja osobista szefów państw i rządów w procesie decyzyjnym NATO / Robert Kupiecki. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Kierunki polskiej dyplomacji kulturalnej / Małgorzata Wierzejska. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Dyplomacja publiczna Polski : model dla państw średnich? / Beata Ociepka. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Ewolucja współczesnej dyplomacji : aktorzy, struktury, funkcje / Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Nowe oblicza dyplomacji / red. nauk. Beata Surmacz. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Soft power w indyjskiej polityce zagranicznej / Patryk Kugiel. Source: Sprawy Międzynarodowe Warszawa : PISM, 1948-
Dyplomacja od podstaw w opowieściach ekspertów / Maria Pierzchała. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Od zagrożenia normatywnego do soft power : teoretyczne aspekty analizy dyfuzji modeli instytucjonalnych / Anna Wojciuk. Source: Stosunki Międzynarodowe Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1982-Other title: From normative threat to soft power : theoretical aspects of diffusion analysis of institutional models.
Instytuty polskie : zmiany modelowe w funkcjonowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998-2011 / Anna Umińska-Woroniecka. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Efficiency of the EU soft instruments in the transformation of eastern neighbours : the case of the Ukrainian crisis / Beata Piskorska. Source: Athenaeum : Polska w świecie Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997-Online Access: Click here to access online
Polska dyplomacja kulturalna a kreowanie marki kultury polskiej za granicą / Anita Frankowiak. Source: Polskość z daleka i z bliska Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010
Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości / Izabela Gawłowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 341] (1).

Powered by Koha