Your search returned 34 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Dowody w postępowaniu podatkowym / Bogdan Rutkowski. Edition: [Stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r.].Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 1999. Availability: Copies available for loan: [M-038201] (9).
  Copies available for hold on place: [M-039621] (1).
Samooskarżenie w świetle prawa karnego : (nemo se ipsum accusare tenetur) / Zbigniew Sobolewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1982. Availability: Copies available for loan: [M-101299] (2).
  Copies available for hold on place: [M-038005] (1).
Dowodzenie w procesie cywilnym : komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający nowelizację z 2000 roku / Krzysztof Kołakowski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, cop. 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-070353] (1).
Procesowo-kryminalistyczne czynności dowodowe : materiały pokonferencyjne / pod red. M. Lisieckiego i M. Zajdera. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2001 r.Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Taktyka wykrywania sprawców pożarów : wybrane zagadnienia / Zdzisław Choroszewski. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1).
Dowody w sądowym procesie karnym / Andrzej Gaberle. Edition: Stan prawny na 31 października 2006 r.Publisher: Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-104338] (12).
Prawo dowodowe : zarys wykładu / pod red. Romualda Kmiecika. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2005. Availability: Copies available for loan: [M-077370] (5).
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r.Publisher: Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze", 2006. Availability: Copies available for loan: [M-046565] (3).
  Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Biegły i jego opinia / Stefan Kalinowski. Edition: Wyd. 2 uzup.Publisher: Warszawa : Wydaw. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, 1994. Availability: Copies available for loan: [M-096911] (2).
  Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Proces i prawo : rozprawy prawnicze : księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego = Proces et droit : etudes juridiques: melanges offerts a l'honneur du professeur Jerzego Jodłowskiego / [red. nauk. Ewa Łętowska ; oprac. tekstów fr. Maciej Szepietowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. Other title: Proces et droit : etudes juridiques: melanges offerts a l'honneur du professeur Jerzego Jodłowskiego.Availability: Copies available for hold on place: [M-042790] (1).
Przestępczość teleinformatyczna : X seminarium naukowe : materiały poseminaryjne / pod red. J. Kosińskiego ; Wyższa Szkoła Policji. Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2007. Other title: X seminarium naukowe - przestępczość teleinformatyczna.Availability: Copies available for loan: [M-106723] (1).
Prawo dowodowe : zarys wykładu / pod red. Romualda Kmiecika. Edition: Wyd. 3, stan prawny na 2 września 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym / Jan Turek. Edition: Wyd. 2, stan prawny na 1 kwietnia 2011 r.Publisher: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347] (1).
Proces dowodzenia w postępowaniu karnym / Kazimierz J. Pawelec. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym / Grzegorz Kopczyński. Edition: Stan prawny na 23 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zagadnienia dowodowe w procesie karnym / Marian Cieślak ; red. Stanisław Waltoś, przy współpr. Michała Rusinka i Sławomira Steinborna. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Bezpośredniość czy pośredniość w polskim procesie karnym : analiza dogmatycznoprawna / Dariusz Świecki. Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-103769] (1).
Dowody w postępowaniu podatkowym / Dariusz Strzelec. Edition: Stan prawny na 1 września 2013 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 336.22] (1).
Dowody w sądowym procesie karnym : teoria i praktyka / Andrzej Gaberle. Edition: 2. wyd., zm. i rozsz.Publisher: Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Poznanie sądowe a poznanie naukowe / Maciej Zieliński. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1979. Availability: Copies available for hold on place: [M-097389] (1).
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / autorzy: Michał Błoński, Monika Zbrojewska ; (redaktor) Piotr Kruszyński. Edition: Zawiera zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz, Magdaleny Zubańskiej. Publisher: Szczytno : Wyższa Szkoła Policji, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji / redakcja naukowa Tadusz Wiśniewski ; autorzy: Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Bartosz Karolczyk, Krzysztof Knoppek, Kazimierz Lubiński. Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.9] (1).
Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym / redaktorzy Jerzy Skorupka, Anna Drozd ; [autorzy: Rainer Arnold, Łukasz Cora, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Miłosz Kościelniak-Marszał, Zbigniew Kwiatkowski, Ryszard A. Stefański, Dariusz Świecki, Izabela Urbaniak-Mastelarz [i.e. Urbaniak-Mastalerz], Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Witold Zontek]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Ogólnopolska konferencja naukowa, 10-11 maj 2005 rok "Dowody w procesie karnym, nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości" / [oprac.] Koło Naukowe Sympatyków Prawa ; [opiekun nauk. Kazimierz Marszał]. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji, 2005. Other title: Dowody w procesie karnym, nowe rozwiązania i niewykorzystane możliwości.Availability: Copies available for hold on place: [M-101331] (1).
Postępowanie dowodowe jako przedmiot regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego / Robert Suwaj. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Podstawowe pojęcia procesu dowodzenia faktów w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Robert Suwaj. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Substytuty dowodów jako elementy procesu dowodzenia faktów w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Robert Suwaj. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma" / Łukasz Świderek. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Problematyka wykrywczo-dowodowa przestępstw przeciwko zwierzętom / Roksana Sadżuga. Source: Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, © 2017

Powered by Koha