Your search returned 14 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Zasady sporządzania dokumentacji wynalazków i wzorów użytkowych zgłaszanych w Urzędzie Patentowym PRL. Publisher: Warszawa : Urząd Patentowy PRL, 1987. Availability: Copies available for loan: [M-078954] (1).
  Copies available for hold on place: [M-076788] (1).
Zarządzanie dokumentacją w urzędzie : instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce / Andrzej Regliński. Publisher: Wrocław : Presscom, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Jawność w samorządzie terytorialnym / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 stycznia 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.9] (1).
Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych : wzory i komentarze / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Marcin Wujczyk ; [autorzy] Paweł Cegiełko, Żaneta Grygiel-Kaleta, Joanna Kosiniak, Ewelina Kumor-Jezierska, Andżelika Leja, Mariusz Lekston, Marzena Łabędź, Agnieszka Posłuszny, Bogusław Przywora. Edition: Stan prawny na 15 czerwca 2015 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Business, 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Akta osobowe : prowadzenie - dokumenty - ochrona danych / Maciej Nałęcz. Edition: Stan prawny : maj 2015.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej / Maciej Gibiński, Renata Ciemierz. Edition: Wyd. 1, dodr. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-106936] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616-083] (1).
  Checked out (1).
Dokumentacja pracownicza / Izabela Florczak, Marcin A. Mielczarek, Marcin Wujczyk. Edition: Stan prawny na 15 lutego 2019 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019. Availability: Copies available for reference: [CZ 349.2] (1).
Cyfrowe zasoby wiedzy o zabytkach - teoria i codzienna praktyka / Anetta Kępczyńska-Walczak, Bartosz M. Walczak. Source: Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016
O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna. Source: Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957-Online Access: Click here to access online
Ukształtowanie edytorsko-poligraficzne współczesnej książki naukowej - zarys problematyki / Henryk Żeligowski. Source: Roczniki Biblioteczne : organ naukowy bibliotek szkół wyższych Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957-
Dokumenty normalizacyjne w Internecie / Anna Matysek. Source: Przegląd Bibljoteczny : wydawnictwo Związku Bibljotekarzy Polskich Kraków : ZBP, 1927-Other title: Standards and their availability on the Internet.
Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych / Bohdan Widła. Edition: Stan prawny na 1 lutego 2020 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.78] (1).
Książka naukowa w Polsce w latach 1991-2005 : tendencje rozwojowe / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. Source: Zagadnienia Informacji Naukowej Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-Online Access: Click here to access online
Doświadczenia z realizacji regionalnych projektów e-zdrowie w Polsce - wyzwania, bariery, problemy, korzyści i rekomendacje / Grzegorz Fiuk. Source: Bar, Gabriela E-obywatel, e-sprawiedliwość, e-usługi Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017

Powered by Koha