Your search returned 80 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Krzysztof Czekaj, Krzysztof Gorlach, Małgorzata Leśniak. Publisher: Warszawa : Interart, 1996. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Opieka i kontrola : instytucje wobec problemów społecznych / Kazimierz W. Frieske, Paweł Poławski. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-003177] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Zachowania etyczne i dewiacyjne / [redakcja Maria Ziemska ; streszczenie w języku angielskim Anna Rzewuska]. Publisher: [Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-074395] (1).
Patologia życia społecznego / Adam Podgórecki. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for loan: [M-013312] (2).
  Checked out (1).
Problemy patologii społecznej : materiały z konferencji naukowej, Warszawa, 24 kwietnia 1986 r. / [redakcja naukowa: Zygmunt Beczkiewicz ; Akademia Spraw Wewnętrznych]. Publisher: Warszawa : Zakład Pomocy Naukowych, Wydawnictw i Reprografii, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-009590] (1).
Lists:
Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085703] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-003641] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-040737] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara / Eugeniusz Bielicki. Publisher: Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Lists:
Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Funkcjonowanie rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w systemie wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego dzieci i młodzieży / Wiesława Kubiak. Publisher: Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-032190] (1).
Granice tolerancji : o teoriach zachowań dewiacyjnych / Andrzej Siemaszko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Availability: Copies available for loan: [M-100968] (4).
  Copies available for hold on place: [M-088845] (1).
Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045694] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.016] (1).
Bariery życiowe młodzieży / Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Availability: Copies available for loan: [M-089253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039792] (1).
Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. Publisher: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-094221] (5).
  Copies available for reference: [CZ 37] (1).
Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-051109] (4).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085710] (8).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. Edition: Wyd. 1, 2 dodr.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-085715] (9).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-102064] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Człowiek a patologie społeczne / Kazimierz Pierzchała, Czesław Cekiera. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, [ca 2008]. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054806] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1).
Dylematy współczesnej profilaktyki i resocjalizacji / praca pod red. Anny Kieszkowskiej ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach ; Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Publisher: Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2008. Other title: Dilemmas of contemporary prophylaxis and rehabilitation.Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Other title: Subkultura o tożsamości dewiacyjnej.Availability: Copies available for loan: [M-078139] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108697] (1).
Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski ; Uniwersytet Wrocławski, Slezská Univerzita w Opavé, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe "Atla 2", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064987] (1).

Powered by Koha