Your search returned 30 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : [diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela]. Publisher: Toruń : Adam Marszałek, cop. 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005576] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / Wiesław Wojciech Szczęsny. Publisher: Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-085703] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej. Publisher: Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Miejsce rodziny i szkoly w profilaktyce uzależnień : Świętokrzyskie Dni Profilaktyki - Kielce 2003, Ogólnopolska Konferencja 14-15 maja 2003 roku : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sakowicza i Anny Kieszkowskiej ; Akademia Świętokrzyska. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Jedność, cop. 2003. Availability: Copies available for loan: [M-045874] (1).
  Copies available for hold on place: [M-086991] (1).
Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. Publisher: Kraków : Impuls, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-118132] (3).
Bariery życiowe młodzieży / Maria Jarosz. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. Availability: Copies available for loan: [M-089253] (2).
  Copies available for hold on place: [M-039792] (1).
Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek. Edition: Wyd. 2.Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007. Availability: Copies available for loan: [M-102674] (1).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
  Checked out (1).
Patologie w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz R. Kijowski. Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-054806] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Zagrożenia współczesnej rodziny / red. naukowa Elżbieta Lisowska ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Publisher: Kielce : Staraniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [etc.], 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-108772] (1).
Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Other title: Subkultura o tożsamości dewiacyjnej.Availability: Copies available for loan: [M-078139] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108697] (1).
Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec współczesnych zachowań dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej / red. Adam Szecówka, Bohumil Koukola, Piotr Kwiatkowski ; Uniwersytet Wrocławski, Slezská Univerzita w Opavé, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Publisher: Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe "Atla 2", 2008. Availability: Copies available for loan: [M-064987] (1).
Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. Publisher: Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-064771] (2).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Wybrane patologie społeczne : uwarunkowania, przejawy, profilaktyka / Magdalena Baranowska, Izabela Wiciak. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodwskiej, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-100827] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Patologie : praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych / red. Jarosław Bubiło, Tadeusz Guz, Dorota Krukowska-Bubiło ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim]. Edition: [Stan prawny na 3 listopada 2009 r.].Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. Other title: Praktyczne aspekty zapobiegania i zwalczania patologii społecznych.Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. Publisher: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
"Żyj zdrowo i szczęśliwie" - szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Barbara Anioł [et al.]. Publisher: Toruń : Bea-Bleja, 2003. Other title: Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie".Availability: Copies available for loan: [M-118099] (1).
Szkolny program profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej / [red. Barbara Bleja-Sosna]. Publisher: Toruń : Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, 2004. Other title: Szkolny program profilaktyki do realizacji w szkołach podstawowych.Availability: Copies available for loan: [M-118181] (1).
Profilaktyka i prewencja : między zagrożeniem a bezpieczeństwem : wybrane zagadnienia / Jadwiga Mazur. Publisher: Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2012. Availability: Copies available for loan: [M-085138] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / pod red. Sylwii Ćmiel. Publisher: Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Zachowania dewiacyjne młodzieży w percepcji rówieśników : studium psychologiczno-pedagogiczne / Tadeusz Kluz. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Przejawy społecznej nieodpowiedzialności organizacji publicznych / Jerzy Bogdanienko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Bezpieczeństwo młodzieży : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Edition: Wyd. zaktual.Publisher: Warszawa : Poltext, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 343.9] (1).
Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji penitencjarnej / Dariusz Sarzała. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013. Availability: Copies available for loan: [M-107105] (3).
  Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1).
Polska odwraca oczy / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104265] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Świat nie do życia i nie do wytrzymania / Adam Chmielewski. Source: Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny] Wrocław : Wrocławskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa", 1961-
Z nienawiści do kobiet / Justyna Kopińska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2018. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 364.6] (1).
Lists:
Patologie w polskim życiu politycznym / pod redakcją Krzysztofa Łabędzia. Publisher: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Lists:
Uzależnienie od narkotyków w agresywnych subkulturach młodzieżowych i sektach, narkotyki a inne patologie społeczne / Mariusz Jędrzejko. Source: Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005

Powered by Koha