Your search returned 28 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Depresje nastolatków a narkotyki / John Chiles ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : " Profi", 1994. Other title: Teenage depression and drugs.Availability: Copies available for loan: [M-047860] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Przezwyciężyć depresję / Demitri F. Papolos, Janice Papolos ; przeł. Grażyna Brelik, Wisława Grabarczyk. Edition: Wyd. 2 uzup. i popr.Publisher: Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1998. Availability: Copies available for hold on place: [M-075078] (1).
Lists:
Jak sobie radzić z depresją? / Tim LaHaye ; [przekł. i red. Robert Jankowski]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo "Pojednanie", 1995. Other title: How to win over depression.Availability: Copies available for hold on place: [M-012718] (1).
Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-012831] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Kobieta i depresja : jak dotrzeć do swojej wewnętrznej siły / Lois P. Frankel ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. Other title: Women, anger & depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Melancholia / Antoni Kępiński. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. Availability: Copies available for loan: [M-113278] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Czarne słońce : depresja i melancholia / Julia Kristeva ; przekł. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński ; wstęp Michał Paweł Markowski. Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekład Jarosław Rybski. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja : [modele kliniczne i techniki terapeutyczne : dla praktyków i pacjentów] / Constance Hammen ; przekł.: Małgorzata Trzebiatowska. Publisher: Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. Other title: Depression.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Pokonać depresję : proste metody podtrzymywania relacji z osobą cierpiącą na depresję / Claudia J. Strauss ; tł. Paulina Głuchowska. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006. Other title: Talking to depression.Availability: Copies available for loan: [M-057225] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Depresja : ujęcie psychoanalityczne / pod red. Katarzyny Walewskiej i Jerzego Pawlika Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Availability: Copies available for hold on place: [M-057585] (1).
Egzystencjalne aspekty depresji : badania empiryczne / Marian Ledwoch. Publisher: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Leki przyszłości / William A. Check ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Drugs of the future.Availability: Copies available for hold on place: [M-087444] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Depresje i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. Edition: Wyd. 5 rozsz. i uaktualnione.Publisher: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-079443] (3).
Melancholia / László F. Földényi ; przeł. Robert Reszke. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo KR, 2011. Other title: Melancholie.Availability: Copies available for hold on place: [M-107659] (1).
Lists:
Toksyczna psychologia i psychiatria : depresja a samobójstwo / Jarosław Stukan. Publisher: [Zdzieszowice] : Prometeusz, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Radość życia czyli Jak zwyciężyć depresję : terapia zaburzeń nastroju / David D. Burns ; przedm. Aaron T. Beck ; tł. Krzysztof Mazurek. Publisher: Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2010. Other title: Feeling good.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Postępy farmakoterapii - nowe leki przeciwdepresyjne / pod red. Elżbiety Nowakowskiej ; aut. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska [et al.] ; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Edition: Wyd. 2.Publisher: Poznań : Dział Wydawnictw Uczelnianych AM, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 615] (1).
Lists:
Zaburzenia depresyjne i jakość życia u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych zabiegom przezskórnej angioplastyki wieńcowej / Dominika Dudek. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-104881] (1).
Epidemiologia otępienia, depresji, upadków oraz niedokrwiennego udaru mózgu u osób w podeszłym wieku = Epidemiology of dementia, depression, falls and ischemic stroke among the elderly / Michał Gostyński. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. Other title: Epidemiology of dementia, depression, falls and ischemic stroke among the elderly.Availability: Copies available for hold on place: [M-104885] (1).
  Checked out (1).
Tajemnica odporności psychicznej : jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe / Christina Berndt ; przekład Ewa Kowynia. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. Other title: Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe | Resilienz : das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft : was uns stark macht gegen Stress, Depressionen und Burn-out.Availability: Copies available for loan: [M-104121] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
  Checked out (2).
Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck ; przeł. Jarek Król. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza" : Oficyna Wydawnicza "Polczek", 1992. Other title: Depression.Availability: Copies available for hold on place: [M-107052] (1).
Depresja u chorych leczonych przewlekłymi hemodializami = Depression in chronic haemodialysis patients / Jacek Starzyk, Katarzyna Starzyk-Łuszcz. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Depression in chronic haemodialysis patients.Online Access: Click here to access online
Rola pielęgniarki w opiece nad chorym z depresją = The role of the nurse in care over a patient with depression / Aleksandra Cieślik, Aleksandra Słopiecka. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Role of the nurse in care over a patient with depression.
Evaluation of the impact of severity of itching symptoms on the level of depression in patients with allergic contact eczema : (preliminary study) / Małgorzata Czarny-Działak, Ewa Latała-Łoś. Source: Studia Medyczne Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008-Other title: Ocena wpływu nasilenia świądu na poziom objawów depresji u pacjentów z alergicznym wypryskiem kontaktowym : (badania wstępne).Online Access: Click here to access online
Równia wznosząca : pokonaj depresję z pomocą neuronauki / Alex Korb ; wstęp Daniel J. Siegel ; tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. Edition: Wydanie I.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Other title: Upward spiral: using neuroscience to reverse the course of depression, one small change at a time.Availability: Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Lists:
Depresja jako "choroba na śmierć" : próba ujęcia stanu depresji jako problemu egzystencjalnego w ramach filozofii Sørena Kierkegaarda / Krzysztof Kunisz. Source: Logos i Ethos Kraków : PAT, 1991-Online Access: Click here to access online

Powered by Koha