Your search returned 18 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Problemy edukacji / Janusz Gęsicki, Jerzy J. Wiatr. Publisher: Koszalin : Wydaw. Uczelniane BWSH, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-015010] (29).
  Copies available for hold on place: [M-014571] (1).
Segregacje na progu szkoły podstawowej / Barbara Murawska ; Instytut Spraw Publicznych. [Program Edukacji]. Publisher: Warszawa : ISP, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Oświata - kultura - nauka w latach 1947-1959 : węzłowe problemy polityczne / Antoni Gładysz. Publisher: Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-042821] (1).
Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Antoszewskiego. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Other title: Demokratyzacja w Trzeciej Rzeczypospolitej.Availability: Copies available for loan: [M-059072] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce : 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19-21 czerwca 2009 r. / pod red. Marka Zubika. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 342] (1).
Od wyborów do demokracji : budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech / Susan Rose-Ackerman ; przeł. Jerzy S. Kugler ; [indeks oprac. Jerzy S. Kugler]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Wielka transformacja : zmiany ustroju w Polsce po 1989 / koncepcja, wybór i komentarze Ireneusz Krzemiński. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-065577] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108007] (1).
Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej : płaszczyzny - wymiary - kierunki / pod red. Sylwestra Wróbla. Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 338] (1).
The political system of Poland / edited by Stanisław Sulowski ; [translated by Alina Wawrowska and Chris Korten]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-097165] (1).
  Copies available for reference: [CZ 329] (1).
Dylematy polskiej transformacji / red. nauk. Jan Błuszkowski. Edition: Wyd. 2 rozsz.Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-093998] (2).
  Copies available for hold on place: [M-092461] (1).
Od Gdańska do Tunisu : rewolucje arabskie 2011 roku a zmiany systemów politycznych w Europie Środkowej 1989 roku : doświadczenia arabskie, polskie i niemieckie = Von Danzig bis Tunis : arabische Revolutionen 2011 und der mitteleuropäische Systemwechsel 1989 / [red. Dieter Bingen ; tł. Agnieszka Grzybkowska, Ulrich Heisse] ; Deutsches Polen Institut, European Solidarity Centre. Publisher: [Gdańsk] : Europejskie Centrum Solidarności, 2012. Other title: Rewolucje arabskie 2011 roku a zmiany systemów politycznych w Europie Środkowej 1989 roku | Von Danzig bis Tunis : arabische Revolutionen 2011 und der mitteleuropäische Systemwechsel 1989.Availability: Copies available for hold on place: [M-094257] (1).
Wykluczanie / Zbigniew Kwieciński. Edition: Wyd. 2 poszerz.Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-094336] (1).
Wykluczanie : badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa / Zbigniew Kwieciński. Publisher: Toruń : Wydaw. Unwiwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-094335] (1).
Polska i Ukraina w procesie transformacji, integracji i wyzwań dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej / Józef M. Fiszer, Tomasz Stępniewski. Publisher: Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 327] (1).
Społeczności lokalne jako wspólnoty tradycji : w poszukiwaniu korzeni demokracji / Joanna Kurczewska, Marian Kempny, Hanna Bojar. Source: Studia Socjologiczne Wrocław : PAN, 1961-
Szkoła jako płaszczyzna stygmatyzacji mniejszości etnicznych : implikacje dla wielokulturowosci / Marzena Rusaczyk. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Edukacyjne źródła wykluczenia społecznego / Andrzej Olubiński. Source: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006
Demokratyzacja a szkoła / Renata Siemieńska. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Source: Szkoły niepaństwowe w systemie edukacji w Polsce Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

Powered by Koha