Your search returned 95 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Myśl edukacyjna narodowej demokracji w latach 1918-1939 / Stanisław Kilian. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-070048] (1).
Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. Publisher: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-099351] (3).
Liberałów nikt nie kocha : eseje i publicystyka 1996-2002 / Wojciech Sadurski. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-091778] (5).
  Copies available for hold on place: [M-039724] (1).
Demokracja związkowa / Marek Kozak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-071740] (1).
Przedstawicielstwo w państwie socjalistycznym : problemy teorii w świetle praktyki rad narodowych / Barbara Zawadzka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-068637] (1).
Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu państwem / Antoni Rost ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993. Availability: Copies available for hold on place: [M-086875] (1).
Prognozy i wybory - polska demokracja '95 / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Radosława Markowskiego ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Badania Opinii Społecznej. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-042783] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088973] (1).
Współczesne teorie państwa / Władysław Szostak. Publisher: Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1997. Availability: Copies available for loan: [M-074830] (1).
  Copies available for hold on place: [M-089099] (1).
Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w PRL / Jerzy Kowalski, Barbara Radzikowska, Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981. Other title: Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej..Availability: Copies available for loan: [M-007958] (1).
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa T. Wierzbickiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008895] (1).
Witos o demokracji : wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa / oprac. i poprzedził wstępem, esejem o Witosie oraz wprow. i komentarzami Jan Borkowski ; przy współpr. Wiktora Kulerskiego. Publisher: Warszawa : Fundacja "Edukacja dla Demokracji", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-096686] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088514] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Liberalna kontrrewolucja / Bronisław Łagowski. Publisher: Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, cop. 1994. Availability: Copies available for loan: [M-079125] (1).
  Copies available for hold on place: [M-013520] (1).
Idee, mity, realia : szkice do dziejów Narodowej Demokracji / Jerzy Janusz Terej. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-017722] (1).
Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-000937] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010630] (1).
Chadecja 1918-1937 / Bożena Krzywobłocka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-056720] (1).
  Copies available for hold on place: [M-019762] (1).
Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 / Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005696] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097798] (1).
Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Pamięć po komunizmie / Paweł Śpiewak. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-089105] (1).
Polskie tradycje demokratyczne : idea demokracji w ujęciu myślicieli polskich od St. Staszica do St. Witkiewicza / Bogdan Suchodolski. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo M. Arcta ; Kraków : Wiedza-Zawód-Kultura, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-071408] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Media lokalne a demokracja lokalna / pod red. Jerzego Chłopeckiego i Rafała Polaka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006103] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Państwo, naród, demokracja socjalistyczna w PRL / pod red. J. Kowalskiego i L. Lisiakiewicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-033692] (1).
Stara i nowa demokracja / Wacław Bielecki. Publisher: Warszawa : Czytelnik, 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-033672] (1).
Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej / Zbigniew Ogonowski. Publisher: Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-037367] (1).
  Copies available for hold on place: [M-035967] (1).
Kontynuacja czy przełom? : dylematy transformacji ustrojowej / red. nauk. Witold Jakóbik ; Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta. Publisher: Warszawa : ISP PAN, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-035793] (1).
Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych PZPR : od Kongresu Zjednoczoniowego do IX Nadzwyczajnego Zjazdu / Karol B. Janowski. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Other title: Demokracja socjalistyczna w koncepcjach polityczno-programowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.Availability: Copies available for loan: [M-083059] (1).
  Copies available for hold on place: [M-037479] (1).
Od demokracji liberalnej do demokracji społecznej / Wacław Barcikowski. Publisher: [Warszawa] : "Książka", 1947. Availability: Copies available for hold on place: [M-039975] (1).
Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich : studium prawno-porównawcze / Sabina Grabowska. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-069726] (1).
Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków : antologja / w opracowaniu Manfreda Kridla, Władysława Malinowskiego, Józefa Wittlina. Publisher: New York : Polish Labor Group, 1945. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000057] (1).

Powered by Koha