Your search returned 40 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Myśl edukacyjna narodowej demokracji w latach 1918-1939 / Stanisław Kilian. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1997. Availability: Copies available for hold on place: [M-070048] (1).
Polityka społeczna, demokracja i praca socjalna / Francesco Villa ; oprac. Maria Bocheńska-Seweryn, Krystyna Kluzowa ; tł. Krystyna Juszkiewicz-Mydlarz. Publisher: Kraków : Instytut Socjologii UJ, 1997. Availability: Copies available for loan: [M-050374] (4).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie / pod red. Katarzyny Krzywickiej, Edwarda Olszewskiego. Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. Availability: Copies available for hold on place: [M-089216] (1).
Demokracja związkowa / Marek Kozak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. Availability: Copies available for hold on place: [M-071740] (1).
Przedstawicielstwo w państwie socjalistycznym : problemy teorii w świetle praktyki rad narodowych / Barbara Zawadzka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1976. Availability: Copies available for hold on place: [M-068637] (1).
Brewiarz demokracji : jak funkcjonuje państwo demokratyczne (na przykładzie Szwajcarii) / [przeł. z niem. Stanisław Owsianko]. Publisher: Warszawa : Exit, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-086819] (1).
Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. Publisher: Warszawa : Muza, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-003005] (3).
Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : Muza, 2004. Availability: Copies available for loan: [M-005018] (3).
Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w PRL / Jerzy Kowalski, Barbara Radzikowska, Piotr Winczorek. Publisher: Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981. Other title: Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej..Availability: Copies available for loan: [M-007958] (1).
Istorija zarubeżnych stran : (Ewropa, Amiepika, Abstraliia: bibliografiia inoctrannych bibliografij / G. P. Poczenko, I. I. Frolowa. Publisher: Moskwa : Kniga, 1967. Availability: Copies available for hold on place: [MA-002607] (1).
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa T. Wierzbickiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008895] (1).
Witos o demokracji : wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa / oprac. i poprzedził wstępem, esejem o Witosie oraz wprow. i komentarzami Jan Borkowski ; przy współpr. Wiktora Kulerskiego. Publisher: Warszawa : Fundacja "Edukacja dla Demokracji", 1995. Availability: Copies available for loan: [M-096686] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088514] (1).
Bezpośrednie ustawodawstwo ludowe / Jerzy Litawski. Publisher: Kraków : Księgarnia Leona Frommera, 1932. Other title: Législation directe par le peuple.Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000397] (1).
Idee, mity, realia : szkice do dziejów Narodowej Demokracji / Jerzy Janusz Terej. Publisher: Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. Availability: Copies available for hold on place: [M-017722] (1).
Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1980. Availability: Copies available for loan: [M-000937] (1).
  Copies available for hold on place: [M-010630] (1).
Chadecja 1918-1937 / Bożena Krzywobłocka. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. Availability: Copies available for loan: [M-056720] (1).
  Copies available for hold on place: [M-019762] (1).
Doktryna społeczna kościoła katolickiego i doktryny chadeckie : wybór dokumentów do nauki o polityce / wyb. i red. nauk. Edward Olszewski, Edward J. Pałyga ; [z jęz. obcych tł.: z jęz. włos. Hanna Krochmalewska ; z jęz. niem. Barbara Kubielas i Joanna Tomczyk] ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych w Warszawie. Publisher: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-020411] (1).
Pamięć po komunizmie / Paweł Śpiewak. Publisher: Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2005. Availability: Copies available for hold on place: [M-089105] (1).
Politologia wrocławska : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Poltologii Uniwersytetu Wrocławskiego / red. tomu Kazimierz Dziubka, Teresa Łoś-Nowak, Krystyna Paszkiewicz. Publisher: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000. Availability: Copies available for hold on place: [M-026841] (1).
Myśli nowoczesnego Polaka / Roman Dmowski ; wprow. Norbert Tomczyk. Edition: Wyd. 10.Publisher: Wrocław : Nortom, 1994. Availability: Copies available for hold on place: [M-032873] (1).
Państwo, naród, demokracja socjalistyczna w PRL / pod red. J. Kowalskiego i L. Lisiakiewicz. Publisher: Warszawa : Książka i Wiedza, 1970. Availability: Copies available for hold on place: [M-033692] (1).
W kręgu Marca Sangniera / Janusz Stefanowicz. Publisher: Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-037181] (1).
Od demokracji liberalnej do demokracji społecznej / Wacław Barcikowski. Publisher: [Warszawa] : "Książka", 1947. Availability: Copies available for hold on place: [M-039975] (1).
Dziedzictwo Narodowej Demokracji / Aleksander Hall. Edition: Wyd. 4 (2-gie na emigracji).Publisher: Londyn : Myśl Polska, 1985. Availability: Copies available for hold on place: [M-043516] (1).
Polska droga od komunizmu : refleksje nad historią i polityką 1956-2006 / Zbigniew Pełczyński ; [teksty oryg. wydane w jęz. ang. tł. Marta Bucholc]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 323] (1).
Rozwój ustroju politycznego Polski Ludowej / Andrzej Burda. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-001021] (1).
Antynarodowa polityka endecji w rewolucji 1905-1907 / Stanisław Kalabiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. Availability: Copies available for hold on place: [M-048522] (1).
Stanisław Thugutt o demokracji i ustroju Polski / wstęp, wybór i oprac. Władysław Wic ; [red. nauk. Andrzej Chojnowski]. Publisher: Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1998. Other title: O demokracji i ustroju Polski.Availability: Copies available for hold on place: [M-049929] (1).
Dżihad kontra McŚwiat / Benjamin R. Barber ; przełożyła Hanna Jankowska. Edition: Wydanie VI.Publisher: Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-052539] (3).
  Copies available for reference: [CZ 316.4] (1).
Koniec historii / Francis Fukuyama ; przekł. Tomasz Bieroń, Marek Wichrowski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. Availability: Copies available for reference: [CZ 32] (1).

Powered by Koha