Your search returned 25 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa T. Wierzbickiego. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. Availability: Copies available for hold on place: [M-008895] (1).
Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska : zachodnioeuropejskie i amerykańskie doświadczenia, polskie obawy i perspektywy / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey i Marka S. Szczepańskiego ; [Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej]. Publisher: Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Bielsko-Biała : Wydaw. ATH, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-047891] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Reprodukcja czy wymiana? : przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998 / Maria Halamska ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Publisher: Warszawa : Scholar, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-005696] (1).
  Copies available for hold on place: [M-097798] (1).
Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Katarzyna Dzieniszewska-Naroska. Publisher: Warszawa : Trio, 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Państwo, samorząd i społeczności lokalne : Piotr Buczkowski in memoriam / pod red. Krzysztofa Bondyry, Marka S. Szczepańskiego, Pawła Śliwy. Publisher: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-047389] (1).
  Copies available for hold on place: [M-098007] (1).
Media lokalne a demokracja lokalna / pod red. Jerzego Chłopeckiego i Rafała Polaka. Publisher: Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, cop. 2005. Availability: Copies available for loan: [M-006103] (1).
  Copies available for reference: [CZ 659.3] (1).
Budowanie samorządu : wybór tekstów ze "Wspólnoty" 1990-2007 / Michał Kulesza ; [słowo wstępne - Jerzy Stępień]. Publisher: Warszawa : MUNICIPIUM, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne / red. nauk. Jacek Kurczewski. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-097851] (1).
/Nie/ład komunikacyjny w demokracji lokalnej : komunikowanie polityczne w budowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Grażyna Piechota. Publisher: Katowice : Śląsk, 2011. Availability: Copies available for loan: [M-079929] (1).
  Copies available for reference: [CZ 32] (1).
Partycypacja publiczna : o uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej / pod red. Anny Olech ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2011. Availability: Copies available for loan: [M-080175] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107966] (1).
Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych / pod red. Barbary Lewenstein, Jacka Schindlera, Ryszarda Skrzypca. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-107969] (1).
Lists:
Elementy partycypacji / [teksty Agata Urbanik et al.]. Publisher: [Warszawa] : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, [2013]. Availability: Copies available for loan: [M-088772] (2).
  Copies available for hold on place: [M-088771] (1).
Zielona Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce : propozycje wypracowane przez Partnerstwo realizujące projekt "Decydujmy razem" / oprac. Ewa Bogacz-Wojtanowska ; współpr. Anna Olech i Małgorzata Koziarek ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2013. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [M-091626] (4).
  Copies available for hold on place: [M-108005] (1).
Partycypacja publiczna w praktyce : dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji / pod red. Anny Olech ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, cop. 2013. Other title: Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji.Availability: Copies available for loan: [M-091630] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107968] (1).
Partycypacja publiczna krok po kroku : antologia tekstów / wybór tekstów, opracowanie: Oktawiusz Chrzanowski ; tłumaczenie: Hubert Sobecki, Roman Benedykciuk ; redakcja: Oktawiusz Chrzanowski, Ewa Rościszewska, Jolanta Zientek-Varga. Publisher: Warszawa : Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2014. Online Access: Okładka Availability: Copies available for loan: [M-093180] (4).
  Copies available for hold on place: [M-107967] (1).
Biała Księga wsparcia partycypacji publicznej w Polsce : dokument przyjęty w wyniku konsultacji propozycji wypracowanych przez Partnerstwo projektu "Decydujmy razem" / [merytoryczna koordynacja prac nad Białą Księgą Instytut Spraw Publicznych ; oprac. propozycji do konsultacji Ewa Bogacz-Wojtanowska, Anna Olech ; współpr. Małgorzata Koziarek]. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2014. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [M-107943] (1).
Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych : praca zbiorowa / [oprac. Hubert Prałat]. Publisher: Mosina : Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, 2002. Availability: Copies available for hold on place: [M-094286] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym / red. nauk. Bogdan Dolnicki. Edition: Stan prawny na 1 października 2013 r.Publisher: Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. Availability: Copies available for loan: [M-110233] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Błędne rondo marginalizacji? : jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi miastami / Paweł Swianiewicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2013. Availability: Copies available for hold on place: [M-113553] (1).
Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego : z perspektywy 25-lecia miesięcznika "Samorząd Terytorialny" / Jerzy Korczak. Source: Samorząd Terytorialny Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-
Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym / pod redakcją Magdaleny Gurdek. Publisher: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110734] (1).
  Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji : studium administracyjnoprawne na tle porównawczym / Monika Augustyniak. Edition: Stan prawny na 20 czerwca 2017 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. Availability: Copies available for reference: [CZ 351/354] (1).
Rady seniorów jako przykład ciał kolegialnych reprezentujących środowiska osób starszych w ramach realizacji zadań własnych gmin - analiza formalna ich funkcjonowania na przykładzie aktów prawa miejscowego wybranych miast Polski / Agata Andruszkiewicz. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Subsydiarność jako podstawa realizacji zadań publicznych w ramach partycypacji społeczeństwa w samorządzie terytorialnym / Izabela Kuc. Source: Sposoby realizacji zadań publicznych Warszawa : Wolters Kluwer, 2017

Powered by Koha