Your search returned 93 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Monitor Prawniczy : miesięcznik prawa polskiego / [red. nacz. Stanisław Wilczyński]. Publisher: Warszawa : C.H. Beck : Państ. Wydaw. Naukowe, 1993-. Other title: Nowy Monitor Prawniczy | MoP Monitor Prawniczy.Availability: Copies available for hold on place: [CB-218] (23).
Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka / redaktor naczelny Krzysztof Walczak. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004-. Other title: MoPr.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CB-176] (13).
Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i wyjaśnieniach / Witold Konieczny, redaktor naczelny. Publisher: Warszawa : "KiK" Konieczny i Kruszewski Sp. c., 1995-. Other title: Glosa. | Przegląd Prawa Gospodarczego - Glosa.Availability: Copies available for hold on place: [CB-47] (22).
Wojskowy Przegląd Prawniczy : miesięcznik wydawany przez Departament Sprawiedliwości Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz Sekcję Prawniczą Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Publisher: Warszawa : [wydawca nieznany], 1928-. Other title: WPP.Online Access: Od 2011 Availability: Copies available for reference: [CB-69] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-69] (18).
Edukacja Prawnicza : czasopismo dla studentów i aplikantów / redaktorzy Jakub Jacyna, Wojciech Maruchin. Publisher: Warszawa : C. H. Beck : PWN, 1994-1995, 1997-. Other title: EP Edukacja Prawnicza | EP | edukacjaprawnicza.pl.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Click here to access online | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CA-770] (18).
Studia Prawnicze / Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Publisher: Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1963-. Other title: Legal Studies.Availability: Copies available for reference: [CB-226] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-226] (30).
Gazeta Prawna : najnowsze przepisy, przystępne komentarze, praktyczne rady / [Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej Infor]. Publisher: Warszawa : BIO-P Infor, 1994-2009. Availability: Copies available for hold on place: [CA-2 DF] (10).
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego. Publisher: Szczecin : Wydaw. BW, 2004-. Other title: Taxation and Customs Law Monitor | MPC i P.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1354] (11).
Monitor Podatkowy : miesięcznik prawa podatkowego i gospodarczego / red. Jakub Jacyna, Wojciech Maruchin. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : PWN, 1994-. Other title: MoPod.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CB-45] (15).
Radca Prawny : czasopismo Samorządu Radców Prawnych / Krajowa Rada Radców Prawnych. Publisher: Warszawa : Krajowa Rada Radców Prawnych, 1992-. Online Access: Numery archiwalne Availability: Copies available for hold on place: [CA-1335] (26).
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : dodatek bezpłatny do ... "Życia Gospodarczego" / [red. Czesław Przymusiński]. Publisher: Katowice : [s.n.], 1949-. Other title: Życie Gospodarcze - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego | Business Law Journal.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1086] (13).
Przegląd Sejmowy / [Kancelaria Sejmu]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1993-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CB-120] (26).
Przegląd Sądowy : czasopismo poświęcone prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-129] (23).
Przegląd Prawa Handlowego / Wiesław Opalski, red. nacz. Publisher: [Warszawa] : Tow. Wydaw. "Compendium" : Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A., 1992 -. Other title: PPH Przegląd Prawa Handlowego.Availability: Copies available for hold on place: [CB-49] (26).
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych / [wybrał i oprac. Bolesław Kurzępa ; red. Krystyna Horych]. Publisher: Warszawa : Firma "ALTAR", 1991-. Other title: Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Rewizji Nadzwyczajnych | Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1356] (17).
Przegląd Legislacyjny : biuletyn Rady Legislacyjnej / Urząd Rady Ministrów. Publisher: Warszawa : URM, 1996-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-37] (20).
Prawo Asekuracyjne / pod redakcją Andrzeja Wąsiewicza. Publisher: Warszawa : Zarządzanie i Finanse, 1994-. Online Access: Spisy treści Availability: Copies available for hold on place: [CA-1324] (15).
Poradnik Gazety Prawnej : najnowsze przepisy, przystępne komentarze, praktyczne porady. Publisher: Warszawa : Wydaw. INFOR, 1995-. Other title: PGP.Availability: Copies available for hold on place: [CB-32] (16).
Prawo i Środowisko / redaktor naczelny Jacek Zyśk. Publisher: Warszawa : Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXpress, 1995-2020. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1326] (15).
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny : organ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Publisher: Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-224] (34).
Palestra : organ Naczelnej Rady Adwokackiej / [kom. red. Stanisław Janczewski et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1957-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-227] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-227] (62).
EPS Europejski Przegląd Sądowy. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "KiK" Konieczny i Kruszewski. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005-. Other title: EPS.Availability: Copies available for hold on place: [CB-94] (16).
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna / [zebrane i oprac. przez Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego]. Publisher: Warszawa : "Palestra", 1995-. Other title: OSNC.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1353] (21).
Orzecznictwo Sądów Polskich / Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa. ; Witold Czachórski redaktor naczelny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-42] (25).
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Publisher: Warszawa : "LexisNexis", 2004-. Other title: ONSA.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1355] (12).
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych : kwartalnik samorządu terytorialnego / Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej ; kolegium redakcyjne - przewodniczący Leon Kieres. Publisher: Wrocław : Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej, 1994-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-240] (11).
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius. Publisher: Lublin : UMCS, 1954-. Other title: Ius | Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia..Online Access: Click here to access online | Vol. 60 (2013)- Availability: Copies available for hold on place: [CA-39] (15).
Analele Universităţii Bucureşti. Drept. Publisher: Bucureşti : Universitatea din Bucureşti, 1977-. Other title: Analele Universităţii din Bucureşti. | Analele Universităţii din Bucureşti. | AUB. Seria Drept | AUB. Drept | Drept.Availability: Copies available for hold on place: [CA-75] (3).
Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis. Publisher: Rzeszów : "Mitel", 2004-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-234] (2).

Powered by Koha