Your search returned 45 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. Publisher: Warszawa : "Polskie Wydawnictwa Gospodarcze" Przedsiębiorstwo Państwowe, 1956-. Other title: Polish Statistician.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1346] (16).
Stosunki Międzynarodowe / Instytut Stosunków Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1982-. Other title: Relations Internationales | International Relations.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-57] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-57] (14).
Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : PISM, 1993-2012, 2019-. Online Access: Od 2002 spisy treści Availability: Copies available for hold on place: [CA-869] (20).
Rzeczpospolita. Edition: W 3.Publisher: Warszawa : PPW "Rzeczpospolita", 1982-. Other title: Plus Minus.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for loan: [CB-3 DF] (4).
  Copies available for hold on place: [CB-3 DF] (17).
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : GUS, 1998-. Other title: Statistical Yearbook of The Republic of Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-228] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-228] (19).
Samorząd Terytorialny / red. nacz. Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Międzykomunalna Sp. Akc. "Municipium", 1991-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-144] (12).
Rocznik Statystyczny Przemysłu / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakł. Wydaw. Stat., 1993-. Other title: Roczniki Branżowe. | Statistical Yearbook of Industry-Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1362] (18).
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych : kwartalnik samorządu terytorialnego / Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej ; kolegium redakcyjne - przewodniczący Leon Kieres. Publisher: Wrocław : Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej, 1994-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-240] (11).
Organizacja i Kierowanie / Polska Akademia Nauk. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Organizacji i Kierowania. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975-. Other title: Organization and Management.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1376] (19).
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001-2011, 2017-. Other title: Biuletyn IPN.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-87] (11).
Gazeta Bankowa. Publisher: Warszawa : "Zarządzanie i Bankowość", 1988-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-246] (7).
Inspektor Pracy : biuletyn Głównego Inspektoratu Pracy CRZZ. Publisher: Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ, 1969-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-281] (3).
Społeczeństwo : studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła / [red. nacz. wersji pol.: Tadeusz Żeleźnik]. Edition: [Wersja polska].Publisher: Warszawa : "Civitas Christiana", 1995-. Other title: Società.Availability: Copies available for hold on place: [CA-396] (1).
Przegląd Historyczny : dwumiesięcznik naukowy / wyd. pod red. J. K. Kochanowskiego. Publisher: Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1905-1939, 1946-. Other title: Revue Historique.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-467] (37).
Studia Prawa Prywatnego. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006-. Other title: Studia Prawa Prywatnego im. Prof. Zbigniewa Radwańskiego.Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników | Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for hold on place: [CB-264] (10).
Zagadnienia Informacji Naukowej / Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-. Other title: Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne | Issues in Information Science - Information Studies | ZIN Studia Informacyjne | ZIN Information Studies.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1370] (22).
Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego / red. nacz. Michał Kulesza. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo "Przemiany", 1990-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1348] (15).
Gazeta Samorządu i Administracji : pismo gmin, powiatów, województw. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo INFOR, 2000-. Online Access: 2001- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1308] (11).
Kronika Sejmowa / Kancelaria Sejmu. Biuro Informacyjne. Publisher: Warszawa : KS, 1990-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-288] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-288] (21).
Rocznik Strategiczny : przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski / Fundacja Studiów Międzynarodowych. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996-. Other title: Strategic Yearbook : a review of political, economic and military developments in Poland's international environment.Availability: Copies available for hold on place: [CA-1340] (19).
Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w ... Roku / Najwyższa Izba Kontroli. Publisher: Warszawa : NIK, 1997-. Other title: Analiza Wykonania w ... Roku Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-981] (8).
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych / Kancelaria Sejmu. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006-. Other title: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu | Zeszyty Prawnicze | Zeszyty Prawnicze.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-84] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-84] (13).
Rocznik Statystyczny Województw / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1991-. Other title: Statistical Yearbook of the Regions - Poland.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-362] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-362] (21).
Bezpieczeństwo Narodowe : [kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego]. Publisher: Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2006-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-97] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-97] (10).
Rocznik Statystyczny Pracy / Główny Urząd Statystyczny. Publisher: Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1995-. Other title: Yearbook of Labour Statistics.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-991] (3).
Yearbook of Polish Foreign Policy / Polish Institute of International Affairs ; ed. by Barbara Wizimirska. Publisher: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-478] (12).
Przegląd Więziennictwa Polskiego : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kryminologicznym i penitencjarnym : wydawnictwo Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości / kolegium redaktorskie Teodor Szymanowski (przewodniczący). Publisher: Warszawa : [wydawca nieznany], 1991-2018. Online Access: Od nr 60 (2008) | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-30] (14).
Krytyka Polityczna / redaktor naczelny Sławomir Sierakowski. Publisher: Warszawa : Sławomir Sierakowski, 2002-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-114] (10).
Kronika Warszawy / Henryk Korotyński, redaktor naczelny. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970-1991, 1993-1996, 1998-2000, 2003-. Online Access: 2005- Availability: Copies available for hold on place: [CA-1165] (3).
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny / Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią. Publisher: Warszawa : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2009-. Other title: Migration Studies - Review of Polish Diaspora | SMPP.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-182] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-182] (7).

Powered by Koha