Your search returned 65 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Edukacja Ustawiczna Dorosłych : kwartalnik naukowo-metodyczny / Instytut Technologii Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Krajowy Urząd Pracy, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządania. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Publisher: Radom : ITeE, 1999-. Other title: Polish Journal of Continuing Education.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-139] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-139] (12).
Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : Wydawnictwo PLUS, 2004-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CB-179] (12).
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. Publisher: Lublin : Instytut Jana Pawła II : Fundacja Jana Pawła II, 1988-. Online Access: Spisy treści i abstrakty od nr 4/1989 Availability: Copies available for hold on place: [CA-1256] (19).
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 1997-. Other title: Studies in European Affairs.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-145] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-145] (22).
Archiwum Ochrony Środowiska / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych. Publisher: Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975-2007. Other title: Archives of Environmental Protection | Archiv po Ochrane Sredy.Availability: Copies available for hold on place: [CA-951] (8).
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001-2019. Other title: HRM | Human Resource Mangement.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-184] (6).
  Copies available for hold on place: [CB-184] (12).
Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-2018. Other title: Media Studies.Online Access: Od 2008 | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-174] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-174] (13).
Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce. Publisher: Łódź : Zrzeszenie Prawników Demokratów, 1946-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-220] (74).
Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk / red. nacz. Jan Strelau. Publisher: Warszawa : PAN, 2005-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-96] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-96] (15).
Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : KSW im. AFM, 2001-. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-103] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-103] (18).
Forum Akademickie. Publisher: Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1994-. Other title: Forum Akademickie : dwutygodnik ogólnopolski | Forum akademickie : ogólnopolski miesięcznik środowisk akademickich.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-26] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-26] (20).
E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-146] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-146] (16).
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej / Podyplomowe Studium Prawa Pracy UJ. Publisher: Kraków : Nakł. UJ, 1994-. Other title: Studia ad Ius Laboris et Politicam Socialem | Studies in Labour Law and Social Policy | Studies on Labour Law and Social Policy.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1345] (17).
Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski / Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku]. Publisher: Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-. Other title: Economics and Environment : journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division.Online Access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1304] (11).
Acta Academiae Scientiarum Polonae. Publisher: Warszawa : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1983-1987. Availability: Copies available for hold on place: [CA-48] (4).
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny. Publisher: Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1969-2009. Other title: Geografia Fizyczna.Availability: Copies available for hold on place: [CA-134] (3).
Estudios Latinoamericanos / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1972-. Other title: Polonia Estudios Latinoamericanos.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-184] (4).
Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej : publikacja Komisji Europejskiej. Edition: Polskie wyd.Publisher: Bruksela : Komisja Europejska, 1995-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-201] (4).
Eos : czasopismo filologiczne : organ Towarzystwa Filologicznego = commentarii Societatis Philologae / pod redakcyą Ludwika Ćwilklińskiego. Publisher: Lwów : nakładem Towarzystwa Filologicznego, 1894- ( Lwów : z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego). Other title: Eos : commentarii Societatis Philologae.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-192] (5).
Kwartalnik Filozoficzny / pod red. W. Heinricha ; przy udziale komitetu złożonego z K. Michalskiego, J. M. Rozwadowskiego, W. Rubczyńskiego. Publisher: Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1922-1950, 1992-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-1316] (18).
Studia Polityczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych. Publisher: Warszawa : PAN ISP, 1992-. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-397] (8).
Nauka Polska : [czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w Polsce] / Polska Akademia Nauk. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-1993. Availability: Copies available for hold on place: [CA-413] (40).
Nowy Filomata : czasopismo poświęcone kulturze antycznej : [czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie] / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : The Enigma Press, 1997-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-408] (4).
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : IFiS PAN, 1992-. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-526] (5).
Rocznik Slawistyczny / wydaw. przez Jana Łosia, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego. Publisher: Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1908-. Other title: Revue Slavistique.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-485] (6).
The Review of the Polish Academy of Sciences. Publisher: Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1956-1980. Availability: Copies available for hold on place: [CA-614] (22).
Studia Prawno-Ekonomiczne / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968-. Other title: Studies in Law and Economics.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-652] (5).
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej : nauka - praktyce / redaktor naukowy Tadeusz Zieliński ; Uniwersytet Śląski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-700] (10).
Zagadnienia Informacji Naukowej / Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-. Other title: Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne | Issues in Information Science - Information Studies | ZIN Studia Informacyjne | ZIN Information Studies.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1370] (22).
Przegląd Politologiczny / [red. nacz. Kazimierz Robakowski]. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 1996-. Other title: Political Science Review.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-203] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-203] (13).

Powered by Koha