Your search returned 62 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL. Publisher: Lublin : Instytut Jana Pawła II : Fundacja Jana Pawła II, 1988-. Online Access: Spisy treści i abstrakty od nr 4/1989 Availability: Copies available for hold on place: [CA-1256] (18).
Archiwum Ochrony Środowiska / Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych. Publisher: Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975-2007. Other title: Archives of Environmental Protection | Archiv po Ochrane Sredy.Availability: Copies available for hold on place: [CA-951] (8).
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Publisher: Warszawa : IPiSS, 2001-. Other title: HRM | Human Resource Mangement.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for loan: [CB-184] (4).
  Copies available for reference: [CB-184] (1).
  Copies available for hold on place: [CB-184] (12).
Studia Socjologiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Wrocław : PAN, 1961-. Online Access: Spisy treści i abstrakty | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1344] (38).
Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-. Other title: Media Studies.Online Access: Od 2008 | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-174] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-174] (13).
Państwo i Prawo : organ Zrzeszenia Prawników Demokratów w Polsce. Publisher: Łódź : Zrzeszenie Prawników Demokratów, 1946-. Availability: Copies available for hold on place: [CB-220] (74).
Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Publisher: Kraków : KSW im. AFM, 2001-. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-103] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-103] (16).
Forum Akademickie. Publisher: Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1994-. Other title: Forum Akademickie : dwutygodnik ogólnopolski | Forum akademickie : ogólnopolski miesięcznik środowisk akademickich.Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-26] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-26] (20).
E-mentor : dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie : wersja drukowana internetowego czasopisma e-mentor.edu.pl. Publisher: Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2003-. Online Access: Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for reference: [CB-146] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-146] (14).
Ekonomia i Środowisko : rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych : [rocznik Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych - Oddział Polski / Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku]. Publisher: Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1992-. Other title: Economics and Environment : journal of the European Association of Environmental and Resource Economists - Polish Division.Online Access: Licencja krajowa | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-1304] (11).
Acta Academiae Scientiarum Polonae. Publisher: Warszawa : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1983-1987. Availability: Copies available for hold on place: [CA-48] (4).
Allez Savoir : le magazine de l'Université de Lausanne. Publisher: Lausanne : Service de presse de l'UNIL, 1995-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-68] (10).
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny. Publisher: Poznań : Państ. Wydaw. Nauk., 1969-2009. Other title: Geografia Fizyczna.Availability: Copies available for hold on place: [CA-134] (3).
UNESCO Bulletin for Libraries / United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation. Publisher: Paris : UNESCO, 1947-1978. Other title: Bulletin de l'Unesco à l'Intention des Bibliothèques.Availability: Copies available for hold on place: [CA-137] (26).
Estudios Latinoamericanos / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1972-. Other title: Polonia Estudios Latinoamericanos.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-184] (4).
Dialog Europejski : magazyn na rzecz integracji europejskiej : publikacja Komisji Europejskiej. Edition: Polskie wyd.Publisher: Bruksela : Komisja Europejska, 1995-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-201] (4).
Eos : czasopismo filologiczne : organ Towarzystwa Filologicznego = commentarii Societatis Philologae / pod redakcyą Ludwika Ćwilklińskiego. Publisher: Lwów : nakładem Towarzystwa Filologicznego, 1894- ( Lwów : z drukarni Instytutu Stauropigiańskiego). Other title: Eos : commentarii Societatis Philologae.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-192] (5).
Information Sciences : an international journal. Publisher: New York : Elsevier, 1968-. Online Access: Od Vol. 82 (1995) dostęp do pełnych tekstów. Availability: Copies available for hold on place: [CA-284] (14).
Nauka Polska : [czasopismo poświęcone zagadnieniom rozwoju nauki w Polsce] / Polska Akademia Nauk. Publisher: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1953-1993. Availability: Copies available for hold on place: [CA-413] (40).
Nowy Filomata : czasopismo poświęcone kulturze antycznej : [czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie] / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publisher: Kraków : The Enigma Press, 1997-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-408] (4).
Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych, Instytut Filozofii i Socjologii. Publisher: Warszawa : IFiS PAN, 1992-. Online Access: Click here to access online | Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-526] (5).
Rocznik Slawistyczny / wydaw. przez Jana Łosia, Kazimierza Nitscha i Jana Rozwadowskiego. Publisher: Kraków : G. Gebethner i S-ka, 1908-. Other title: Revue Slavistique.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for hold on place: [CA-485] (6).
The Review of the Polish Academy of Sciences. Publisher: Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1956-1980. Availability: Copies available for hold on place: [CA-614] (22).
Studia Prawno-Ekonomiczne / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Publisher: Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968-. Other title: Studies in Law and Economics.Online Access: Click here to access online | Click here to access online | Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-652] (5).
Science Progress. Publisher: London : John Murray, 1916-. Other title: SP Science Progress.Availability: Copies available for hold on place: [CA-691] (32).
Scientific World / World Federation of Scientific Workers. Publisher: London : World Federation of Scientific Workers, 1957-1993. Availability: Copies available for hold on place: [CA-697] (27).
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej : nauka - praktyce / redaktor naukowy Tadeusz Zieliński ; Uniwersytet Śląski. Publisher: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977-. Availability: Copies available for hold on place: [CA-700] (10).
Sovremennaâ Vysšaâ Škola : meždunarodnyj žurnal socialističeskih stran. Publisher: Varšava : [Państwowe Wydawnictwo Naukowe], 1973-1990. Other title: Contemporary Higher School.Availability: Copies available for hold on place: [CA-841] (11).
Zagadnienia Informacji Naukowej / Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej. Publisher: Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, 1972-. Other title: Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne | Issues in Information Science - Information Studies | ZIN Studia Informacyjne | ZIN Information Studies.Online Access: Licencja krajowa Availability: Copies available for hold on place: [CA-1370] (22).
Przegląd Politologiczny / [red. nacz. Kazimierz Robakowski]. Publisher: Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM, 1996-. Other title: Political Science Review.Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CB-203] (2).
  Copies available for hold on place: [CB-203] (13).

Powered by Koha