Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / Joanna Kawecka-Pysz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063327] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Wizy : (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej) 1918-1998 / wybór, wstęp i oprac. Aleksander Wasilewski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny i Polonii, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-087342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Doświadczenia życiowe przed przybyciem do Polski osób ubiegajacych się o status uchodźcy / Paweł Hut ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Publisher: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Między piekłem a rajem : problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce / pod red. Macieja Ząbka ; aut. Marta Antosik [et al.]. Publisher: Warszawa : Trio : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-055208] (1).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Lists:
Opodatkowanie dochodów osiąganych za granicą oraz obcokrajowców w Polsce w 2009 roku / Monika Klukowska-Świtalska. Publisher: Warszawa : Difin, 2009. Availability: Copies available for hold on place: [M-103861] (1).
Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Anny Kwiatkowskiej i Joanny Roszak. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-062326] (5).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Wędrowcy i migranci : pomiędzy marginalizacją a integracją / red. Ewa Nowicka, Barbara Cieślińska. Publisher: Kraków : Zakład Wydawniczy "NOMOS", 2005. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-062308] (4).
  Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
  Checked out (1).
Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów / [oprac.] Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek. Publisher: Warszawa : Okręgowa Izba Radców Prawnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064489] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Integracja czy dyskryminacja? : polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości / pod red. Krystyny Iglickiej. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Cudzoziemcy w Krakowie : monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających : raport / Jakub Kościółek (red.) ; Adam Bulandra, Anna Kostecka, Iga Machalewska. Publisher: Kraków : Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL, 2011. Other title: Monitoring krakowskich instytucji publicznych pod kątem ich dostosowania do potrzeb obcokrajowców mieszkających w Krakowie lub go odwiedzających.Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców : studia / pod red. Jarosława Syrnyka. Publisher: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-080255] (1).
  Copies available for hold on place: [M-079901] (1).
Migranci na polskim rynku pracy : rzeczywistość, problemy, wyzwania / pod red. Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Lists:
Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Blaski i cienie imigracji : problemy cudzoziemców w Polsce / red. nauk. Ewa Nowicka. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców? / pod red. Izabeli Grabowskiej-Lusińskiej, Anny Żylicz. Publisher: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-096800] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Nowe polskie prawo o cudzoziemcach / Jan Białocerkiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-104539] (1).
Dyskusja o integracji : wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego / pod red. Justyny Frelak ; Instytut Spraw Publicznych. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2010. Availability: Copies available for hold on place: [M-104556] (1).
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych / redakcja naukowa Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Status cudzoziemca w Polsce....Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Integracja heterogenicznych społeczności lokalnych na Białostocczyźnie w świetle badań socjologicznych / Urszula Abłażewicz. Source: Pogranicze : studia społeczne Białystok : Filia UW w Białymstoku, 1992-
Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw / [redakcja naukowa Teresa Kupczyk]. Publisher: Kobierzyce : OTTO Work Force Polska ; Wrocław : Gazeta Wyborcza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce / Magdalena Kumela-Romańska. Edition: Stan prawny na 21 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Przestępczość graniczna cudzoziemców / Magdalena Perkowska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. Online Access: Dostęp dla autoryzowanych użytkowników Availability: Copies available for reference: [CZ 343] (1).
Zmiana i kontrola : społeczeństwo wobec przestępczości / redakcja naukowa Konrad Buczkowski, Witold Klaus, Paulina Wiktorska, Dagmara Woźniakowska-Fajst ; Instytut Nauk Prawnych PAN. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar [etc.], 2017. Availability: No copies available
  Checked out (1).
Wolność zrzeszania się cudzoziemców / Piotr Sitniewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : wybrane kwestie z zakresu dziedziczenia / Henryk Kasprzyk. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - liberalizacja czy zaostrzenie regulacji / Joanna Kawecka-Pysz. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Nabywanie przez cudzoziemców udziałów (akcji) spółek posiadających nieruchomości / Marcin Dudarski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Zasady nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne posiadające status cudzoziemcy / Justyna Matys. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Jaworznickie "Chinatown" - trudne sąsiedztwo polsko-chińskie / Georgina Matusiak. Source: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice : UŚ, 1969-Source: Obszary kulturowe współczesnego miasta - funkcje i pogranicza Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.Source: Studia Etnologiczne i Antropologiczne Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2012-.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha