Your search returned 35 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Status prawny obywateli państw nie będących członkami Unii Europejskiej w obrębie Unii / Władysław Czapliński ; Urząd Rady Ministrów. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Publisher: Warszawa : Real Press, 1995. Availability: Copies available for hold on place: [M-065832] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : aspekty prawne i negocjacyjne / [aut. publ. Cezary Herma et al.]. Publisher: Warszawa : UKIE, 2002. Availability: Copies available for loan: [M-100738] (1).
  Copies available for reference: [CZ 332.6/.8] (1).
Cudzoziemcy w prawie międzynarodowym : status cudzoziemców w Polsce / Elżbieta Dynia. Publisher: Warszawa : Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998. Availability: Copies available for loan: [M-086335] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Prawo o cudzoziemcach : komentarz / red. Jacek Chlebny ; aut. Adam Bernatowicz [et al.]. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-103164] (1).
  Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Ausländerrecht : Ausländergesetz, materielles Asylrecht, Asylverfahrensgesetz sowie arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften : Kommentar / von Werner Kenein und Günter Renner. Edition: 5., völlig neubearb. Aufl.Publisher: München : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1988. Availability: Copies available for hold on place: [M-071838] (1).
Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Tomasz Szanciło. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. Availability: Copies available for loan: [M-076297] (1).
  Copies available for reference: [CZ 346] (1).
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców / Joanna Kawecka-Pysz. Publisher: Kraków : "Zakamycze", 2004. Availability: Copies available for loan: [M-063327] (5).
  Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców : komentarz, procedury, przepisy : wybrane zagadnienia statusu cudzoziemców / Ryszard i Małgorzata Taradejna. Edition: Stan prawny na dzień 15 listopada 2001.Publisher: Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2001. Availability: Copies available for hold on place: [M-075294] (1).
Wizy : (akty prawne o cudzoziemcach w polskiej praktyce konsularnej) 1918-1998 / wybór, wstęp i oprac. Aleksander Wasilewski. Publisher: Warszawa : Min. Spraw Zagranicznych. Departament Konsularny i Polonii, 2003. Availability: Copies available for loan: [M-087342] (2).
  Copies available for reference: [CZ 341] (1).
Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskiem w drugiej połowie XV i w XVI wieku (1447-1588) / napisał Przemysław Dąbkowski. Publisher: Lwów : nakł. Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, 1912. Availability: Copies available for hold on place: [ZS-000635] (1).
Wspólnotowe prawo imigracyjne / Izabela Wróbel. Edition: Stan prawny na dzień 1 maja 2008 r.Publisher: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-007310] (1).
  Copies available for reference: [CZ 341.12(4-67)] (1).
Cudzoziemcy : praktyczny komentarz do ustawy o cudzoziemcach, tekst ustawy w wersjach: angielskiej i rosyjskiej, inne akty prawne / Piotr Stachańczyk ; [przekł. ang. UNHCR ; przekł. ros. Irina Laszewa-Omachel]. Edition: Wg stanu prawnego na 13 maja 1998 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. Centrum Informacji Prawno-Finansowej, 1998. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Józej Jan Skoczylas. Edition: Wyd. 3 uaktualnione i rozsz.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008. Availability: Copies available for loan: [M-073371] (1).
Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Józef Jan Skoczylas, Edyta Szlęzak. Edition: Wyd. 4.Publisher: Warszawa : LexisNexis, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.2] (1).
Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów / [oprac.] Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek. Publisher: Warszawa : Okręgowa Izba Radców Prawnych, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064489] (4).
  Copies available for reference: [CZ 37.091] (1).
Integracja czy dyskryminacja? : polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowości / pod red. Krystyny Iglickiej. Publisher: Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2003. Availability: Copies available for reference: [CZ 323.15] (1).
Migranci na polskim rynku pracy : rzeczywistość, problemy, wyzwania / pod red. Witolda Klausa. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Cudzoziemiec niepożądany w polskim prawie o cudzoziemcach / Paweł Dąbrowski. Edition: Stan prawny na 1 kwietnia 2011 roku.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Łączenie rodzin cudzoziemców : studium prawnomiędzynarodowe / Marta Szuniewicz. Publisher: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Nowe polskie prawo o cudzoziemcach / Jan Białocerkiewicz. Publisher: Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-104539] (1).
Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych / redakcja naukowa Dorota Pudzianowska. Edition: Stan prawny na 1 września 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Other title: Status cudzoziemca w Polsce....Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw / [redakcja naukowa Teresa Kupczyk]. Publisher: Kobierzyce : OTTO Work Force Polska ; Wrocław : Gazeta Wyborcza, 2017. Availability: Copies available for loan: [M-105865] (1).
  Copies available for reference: [CZ 331] (1).
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce / Magdalena Kumela-Romańska. Edition: Stan prawny na 21 grudnia 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1).
Wolność zrzeszania się cudzoziemców / Piotr Sitniewski. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : wybrane kwestie z zakresu dziedziczenia / Henryk Kasprzyk. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Nieważność nabycia nieruchomości w świetle przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców i przepisów kodeksu cywilnego / Barbara Czajkowska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Nowelizacja ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - liberalizacja czy zaostrzenie regulacji / Joanna Kawecka-Pysz. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Nabywanie przez cudzoziemców udziałów (akcji) spółek posiadających nieruchomości / Marcin Dudarski. Source: Rejent : wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej Kluczbork : Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 1991-
Sposoby nabycia obywatelstwa przez cudzoziemca / Monika Giżyńska. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-
Zasady nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne posiadające status cudzoziemcy / Justyna Matys. Source: Administracja Publiczna : studia krajowe i międzynarodowe = Public Administration : national and international studies : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku Białystok : WSAP, 2003-

Powered by Koha