Your search returned 63 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych / pod red. Joanny Meder. Publisher: Katowice : "Śląsk", 1999. Availability: Copies available for loan: [M-005559] (1).
  Copies available for hold on place: [M-088869] (1).
Osobowość dzieci i młodzieży : rozwój i patologia / Maria Chłopkiewicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Availability: Copies available for hold on place: [M-070884] (1).
Socjologia chorób psychicznych / Roger Bastide ; [tł. Maria Renata Pragłowska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Other title: Sociologie des maladies mentales.Availability: Copies available for loan: [M-056167] (2).
  Copies available for hold on place: [M-012985] (1).
Alkoholizm a choroby psychiczne / Ryszard Dreszer. Publisher: Warszawa : Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1947. Availability: Copies available for loan: [M-008788] (1).
Lists:
Leczenie umysłu / Scott K. Veggeberg ; przedm.: Richard Restak ; przeł. Elżbieta Kołodziej-Józefowicz. Publisher: Warszawa : Prószyński i S-ka, 1996. Other title: Medication of the mind.Availability: Copies available for hold on place: [M-087455] (1).
Lists:
Zarys metod leczenia w psychiatrii / pod red. Adama Bilikiewicza ; aut. Adam Bilikiewicz [et al.]. Edition: Wyd. 2 zm. i rozsz.Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. Availability: Copies available for hold on place: [M-018732] (1).
Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi / red. naukowa Joanna Meder. Publisher: Katowice : " Śląsk", 2002. Availability: Copies available for loan: [M-064308] (3).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Psychiatria. T. 3, Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne / pod red. Adama Bilikiewicza [et al.]. Publisher: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2003. Other title: Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne.Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-052813] (6).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca / Kazimierz Dąbrowski. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Availability: Copies available for hold on place: [M-032214] (1).
Psychoanalysis and psychotherapy : selected papers of Frieda Fromm-Reichmann / edited by Dexter M. Bullard ; foreword by Edith V. Weigert. Edition: 9th print.Publisher: Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1981. Availability: Copies available for hold on place: [M-034874] (1).
Poznaj siebie : poradnik według Antoniego Kępińskiego : [samotność, lęk, depresja] / wybór i układ Lucyna Kowalik. Edition: Wyd. 1, dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Zaburzenia psychiczne w wieku dorastania / Irving B. Weiner ; [tł. Jerzy Siuta, Helena Grzegołowska]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Other title: Psychological Disturbance in adolescence.Availability: Copies available for hold on place: [M-002129] (1).
Geniusz i obłąkanie / Cesare Lombroso ; [przeł. J. L. Popławski]. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987. Other title: Genio e follia.Availability: Copies available for loan: [M-062678] (1).
  Copies available for hold on place: [M-002143] (1).
Lekarz psychiatra i jego pacjent / Marek Jarosz. Publisher: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982. Availability: Copies available for hold on place: [M-002130] (1).
Poznanie chorego / Antoni Kępiński ; posł. Maria Orwid. Edition: Wyd. 1 w tej ed., dodr.Publisher: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-049133] (2).
Spotkania z psychiatrią / Krzysztof Czuma. Publisher: Katowice : Śląskie Towarzystwo "Ad vitam dignam", [ca 1999] (Katowice : Artystyczna Oficyna Drukarska). Availability: Copies available for hold on place: [M-051663] (1).
Antoni Kępiński - Samarytanin naszych czasów : (wybór tekstów) / wybór Zdzisław Jan Ryn. Publisher: Kraków : Wydaw. ad vocem im. prof. Marka Hieronima Sycha, cop. 1997. Other title: Samarytanin naszych czasów.Availability: Copies available for loan: [M-054798] (14).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Koncepcja przywiązania : od teorii do praktyki klinicznej / pod. red. Barbary Józefik i Grzegorza Iniewicza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058367] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
Lists:
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; zespół tł.: Celina Brykczyńska et al.]. Edition: Wyd. 2 uzup., Repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2007. Other title: ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders | ICD-10 : V rozdział.Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
  Checked out (1).
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 : badawcze kryteria diagnostyczne / [red. przekł. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka ; tł. z ang. J. Wciórka]. Edition: Wyd. 1, repr.Publisher: Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius" ; Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii [etc.], 2007. Other title: International statistical classification of diseases and health related problems.Availability: Copies available for loan: [M-113721] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Zaburzenia psychiczne u młodzieży / pod red. Marii Orwid ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. Publisher: Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-100795] (1).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Pogranicza psychiatrii : drogi i bezdroża umysłu / Anna Grzywa. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Czelej, cop. 2009. Availability: Copies available for loan: [M-064268] (5).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu : studium z zakresu medycyny i socjologii / Piotr Wacław Gorczyca. Publisher: Kraków : Impuls, 2009. Availability: Copies available for loan: [M-066775] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Leki przyszłości / William A. Check ; [tł. Adam Bujnik]. Publisher: Warszawa : "Profi", 1995. Other title: Drugs of the future.Availability: Copies available for hold on place: [M-087444] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Szaleństwo i metoda : granice rozumienia w filozofii i psychiatrii / Andrzej Kapusta. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079423] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Lists:
Praktyczna psychogeriatria : rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym / Tomasz Sobów. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł.: Anna Kacmajor, Magdalena Kacmajor. Edition: Wyd. 2 w jęz. pol.Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Other title: Using drawings in assessment and therapy.Availability: Copies available for loan: [M-079999] (1).
  Copies available for reference: [CZ 615.851] (1).
  Checked out (1).
Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo / Kinga Bobińska, Piotr Gałecki. Publisher: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-079972] (2).
  Copies available for reference: [CZ 616.89] (1).
Instytucje totalne : o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych / Erving Goffman ; przekł. Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz. Publisher: Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. Other title: O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych.Availability: Copies available for loan: [M-080809] (2).
  Copies available for reference: [CZ 316.6] (1).

Powered by Koha