Your search returned 21 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
Uniwersał połaniecki / oprac. Jerzy Topolski. Publisher: Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984. Availability: Copies available for hold on place: [M-027523] (1).
Historia chłopów polskich : opracowanie zbiorowe. T. 1, Do upadku Rzczypospolitej szlacheckiej / pod red. Stefana Inglota ; w oprac. wzięli udział: J. Burszta [et al.]. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970. Other title: Do upadku Rzczypospolitej szlacheckiej.Availability: Copies available for loan: [M-001245] (1).
  Copies available for hold on place: [M-011186] (1).
Sprawa włościańska w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz. Publisher: Wrocław : Zakład imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1953. Availability: Copies available for loan: [M-008390] (1).
  Copies available for hold on place: [M-008389] (1).
Chłop polski w walce z Tatarami / Bohdan Baranowski. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1952. Availability: Copies available for loan: [M-009727] (1).
  Copies available for hold on place: [M-009726] (1).
Spór o teorię gospodarki chłopskiej : gospodarstwo chłopskie w teorii ekonomii i w historii gospodarczej / Jacek Kochanowicz. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. Availability: Copies available for loan: [M-024035] (12).
  Copies available for hold on place: [M-013381] (1).
Ruch ludowy w Siedleckiem / Tomasz Szczechura. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. Availability: Copies available for loan: [M-035355] (1).
  Copies available for hold on place: [M-017742] (1).
Dzieje chłopów w Polsce : szkic o ustroju społecznym / Stanisław Śreniowski. Publisher: [Warszawa] : "Czytelnik" Spółdzielnia Wydawnicza, 1947. Availability: Copies available for hold on place: [M-071413] (1).
Historia chłopów polskich w zarysie. T. 1, W Polsce Niepodległej / Aleksander Świętochowski. Edition: Wyd. nowe.Publisher: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949. Availability: Copies available for hold on place: [M-074523] (1).
Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa / Stefan Inglot. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-001040] (1).
  Copies available for hold on place: [M-036376] (1).
Konsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX i w początkach XX wieku / Tadeusz Sobczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. Publisher: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. Availability: Copies available for hold on place: [M-037044] (1).
Ruch ludowy w Polsce : zarys dziejów / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Publisher: Warszawa : MHPRL, 2003. Availability: Copies available for hold on place: [M-037315] (1).
Ruch ludowy a sprawa niepodległości : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez ZHRL z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie / przygot. do dr. Alicja Więzikowa ; Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL. Publisher: Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. Availability: Copies available for hold on place: [M-037580] (1).
Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2 / B. Limanowski. Edition: Wyd. 3.Publisher: Warszawa : "Wiedza", 1946. Availability: Copies available for hold on place: [M-001316] (1).
Dynamika sporu : protesty rolników w III Rzeczpospolitej / Grzegorz Foryś. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2008. Availability: Copies available for hold on place: [M-107954] (1).
Ustawa wiejska dla Żuław Gdańskich z 6 II 1598 r. / Przemysław Szafran. Source: Rocznik Gdański : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku Gdańsk : nakł. TPNiS, 1927-Other title: Ordnung des Stüblauschen Werders.
Rola ruchu ludowego w kształtowaniu obywatelskiej i patriotycznej postawy chłopów : (1918-1939) / Alicja Więzikowa. Source: Ruch ludowy a sprawa niepodległości : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez ZHRL z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
Walka ruchu ludowego o demokratyczny charakter państwa polskiego : (1918-1939) / Stanisław Lato. Source: Ruch ludowy a sprawa niepodległości : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez ZHRL z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
Mateusz Wyżga, Homo movens : mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku, Kraków, 2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 468 / Cezary Kuklo. Source: Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego Lwów : Tow. Historyczne, 1887-Online Access: Click here to access online
Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania / Adam Leszczyński. Edition: Wydanie I.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2020. Online Access: Okładka | Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-117362] (1).
  Copies available for reference: [CZ 94(438)] (1).
  Checked out (1).
Lists:
Chamstwo / Kacper Pobłocki. Edition: Wydanie I.Publisher: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. Availability: Copies available for reference: [CZ 316] (1).
  Checked out (1).
Edukacja dla narodu : chłopi a procesy narodowościowe / Michał Rauszer. Source: Kwartalnik Pedagogiczny Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956-Source: Edukacyjne narracje o polskim patriotyzmie - w stulecie odzyskania Niepodległości Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018Other title: Education for the nation : peasants and the creation of the nation.Online Access: Click here to access online

Powered by Koha